This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-08
Ilmoituksen numero2021-083588
TED numero2021/S 199-520468
OstajaorganisaatioVäylävirasto (1010547-1 )
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
FI-00521 HELSINKI
https://www.vayla.fi
Hankinnan otsikkotiedotLaurila-Tornio-Haaparanta sähköistys, rakennuttamis- ja valvontapalvelut
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59242/notice/83588/overview
Originaali JSON tietue83588.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakennuttajakonsultin tehtävänä on vastata Laurila-Tornio-Haaparanta -hankkeen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja valvonnasta yhteistyössä tilaajan kanssa. Tehtävä kattaa rakentamisvaiheen sekä optiona 1: Luikon tasoristeyksen poisto ja Rajakankaan alikulkusiltojen rakentaminen, rakennuttamis- ja valvontapalvelut, optiona 2: Ookeri, faarinen ja mäenalainen tasoristeysten poisto ja Yli-Raumon aks rakentaminen, rakennuttamis- ja valvontapalvelut sekä optiona 3 takuuajan tehtävät. Työn sisältö on tarkemmin määritelty rakennuttamisen ja suunnitteluttamisen tehtäväluetteloissa, sopimuksessa, hankekortissa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hanke sisältää Laurila–Tornio/raja -rataosan sähköistyshankkeen, sähköistyksen vaatimat ristikkosiltojen avartamiset (Kaakamajoki ja Raumonjoki) sekä Tornionjoen ratasillan korjaamisen. Sähköistettävää raidetta on Ruotsin rajalle 22,5 km. Ruotsin puolella sähköistettävää raidetta on 1 km. Laurila-Tornio-Haaparanta -rataosuus sähköistetään Suomen rautateiden sähköjärjestelmällä. Ruotsin puolella toimintaan liittyy yhteistyötä Trafikverketin kanssa ja viranomaisyhteistyötä Ruotsin puolella sekä työturvallisuusasioiden huomioimista. Rakennuttamiseen liittyvät tehtävät ja lakisääteiset velvoitteet tulee kyetä hoitamaan myös Ruotsin puolella. Ruotsin puolella hoidettavissa tehtävissä tarjoaja voi käyttää halutessaan myös alihankintaa. Tehtävien hoitaminen on huomioitu tilaajan hintatarjouslomakkeella antamissa tuntimäärissä. Hankkeessa tehdään taitorakenteiden kunnon edellyttämiä korjauksia ja muutoksia. Henkilöjunaliikenteen edellyttämät turvalaitteet rakennetaan Tornion ja Haaparannan välille sekä toteutetaan tarvittavat ratapiha- ja laiturimuutokset Torniossa. Tasoristeysturvallisuutta parannetaan välillä Laurila-valtakunnanraja. Hankkeen sisältöä tarkistetaan jatkosuunnittelussa mm. sähköistyksen vaatimien turvalaitemuutosten osalta. Väylävirasto on hankkeen sekä rakennuttajahankinnan päävastuullinen rakennuttaja ja maksaja. Lisäksi hankkeen ja rakennuttajahankinnan maksajatahoina ovat mahdollisesti Trafikverket, Finntraffic Raide Oy, Tornion ja Keminmaan kunnat ja Huoltovarmuuskeskus omine osuuksineen. Toimeksiantoa ei aloiteta ennen kuin Väylävirastolla on valtuus hankkeen aloittamiseen. Hankkeesta saa aiheutua valtiolle menoja enintään 10 000 000 euroa. Hankkeen valtuuden ja määrärahan käytön edellytyksenä on, että muut rahoittajat ovat sitoutuneet hankkeeseen omilla rahoitusosuuksillaan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ilman optioita on 24 milj. euroa (MAKU 130, 2010=100), josta Ruotsin valtion rahoitusosuus on 4 milj. euroa ja ulkopuolinen rahoitusosuus Suomessa 10 milj. euroa. Optioiden kustannusarvio on 2 milj. euroa. Arvio valtuuden saamisesta on vuoden 2021 aikana.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D
Pääasiallinen suorituspaikkaLaurila-Tornio-Haaparanta

Sopimukset