This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-07
Ilmoituksen numero2021-083473
TED numero2021/S 198-517367
OstajaorganisaatioLappeenrannan kaupunki (0162193-3 )
PL 11
FI-53101 Lappeenranta
http://www.lappeenranta.fi
Hankinnan otsikkotiedotJääajan hankinta jääpallohallista Lappeenrannan kaupungin käyttöön
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/57401/notice/83473/overview
Originaali JSON tietue83473.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTarjouspyynnön kohteena on jääajan hankinta Kisapuiston urheilukeskukseen rakennettavasta jääpallohallista Lappeenrannan kaupungin tarpeisiin 15 vuoden mittaiselle sopimuskaudelle. Tarjoaja vastaa kaupungin hankkimien jääaikojen vuorojenjaosta ja niiden tiedottamisesta. Tarjoajan tulee taata kaupungin hankkimien käyttövuorojen jakamisesta ensisijaisesti lappeenrantalaisille jääurheiluseuroille, kouluille, päiväkodeille ja yleisöluistelijoille. Käyttämättä jäävät ajat tarjoaja voi myydä muille käyttäjäryhmille. Jääaikaa tarjoava palveluntuottaja sitoutuu tarjouksen jättäessään rakentamaan isolla tekojääradalla olevan jääpallokentän ylle huippujääpalloon soveltuvan hallirakennuksen tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Kilpailun voittava taho vastaa rakennuttamansa, kustantamansa ja omistamansa jääpallohallin jatkuvasta ylläpidosta, vuosikorjauksista ja peruskorjauksista sekä jäävuorojen jakamisesta ja niiden laskutuksista koko sopimuskauden ajan. Kaupunki ja tämän jääajan kilpailutuksen voittava taho neuvottelevat ja valmistelevat jääpallohallin sijoituspaikan maa-alueesta 60 vuoden pituisen vuokrasopimuksen, jolla kaupunki vuokraa alueen kilpailutuksen voittaneelle taholle. Vuokrasopimuksen valmistelemisessa noudatetaan kaupungin maapoliittisen ohjelman periaatteita ja maa-alueen neliöhinta on noin 0,76 euroa/m2. Alue on alustavasti yksilöity liitteessä 6. Lisäksi kaupunki ja tämän jääajan kilpailutuksen voittava taho neuvottelevat ja valmistelevat luovutussopimuksen tekojäähän liittyvästä omaisuudesta, joka on kaupungin omistuksessa. Tekojäähän liittyvä omaisuus on kuvattu kohdassa Hankinnan taustaa. Lisäksi kaupungilla on hallinnassaan kolmannen osapuolen kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen perustuen kaksi tekojään toimintoihin kuuluvaa tilaelementtiä. Tavoitteena on, että kaupunki luovuttaa edellä tarkoitetun omistamansa ja vuokrasopimuksen perusteella hallitsemansa omaisuuden tämän tarjouspyynnön mukaisen kilpailutuksen voittaneelle taholle. Kaupunki ja kilpailutuksen voittanut taho selvittävät ja neuvottelevat luovutettavan omaisuuden laajuuden ja tarkoituksenmukaisen luovutusmuodon vastuineen, velvoitteineen ja muine ehtoineen. Selvitettäviä luovutusmuotoja ovat ainakin kauppa, lahja ja vuokraus. Luovutus perustuu luovutettavan omaisuuden käypään arvoon. Kaupunki valmistelee neuvottelutuloksen mukaisen luovutussopimuksen. Jääajan hankinnan vähimmäisvaatimukset Jääpallohallin tulee kattaa nykyinen, olemassa oleva jääpallokentän alue riittävine turva-, huolto- sekä yleisötiloineen. Jääpallokentän päädyssä nyt oleva ulkokiekkokaukalon alue tekojäästä voidaan jättää kattamatta eikä sitä velvoiteta ylläpitämään ulkoluistelualueena jatkossa hallin valmistuttua. Jääpallohallin ulkopuolelle jäävän kylmäputkiston alueen eristyksineen, ura-asvaltteineen ja hiekkatekonurmineen halliyhtiö voi purkaa pois tarpeettomana sekä tekee tarvittavat muutokset olevaan kylmäputkistoon jääpallohallin rakentamista ja käyttöä varten. Hallissa tulee olla kansainvälisen ja kansallisen huipputason jääpallotoimintaa varten valaistus vähintään 500 lux, vapaa korkeus virallisen täysimittaisen jääpallokentän alueella vähintään 12 m, pelialueen koko vähintään 60 x 100 m sekä sille riittävä varoalue, hallin tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat kansainvälisen jääpalloliiton (FIB) kilpaurheilun säännöt jääpallon kilpaurheilun näkökulmasta, rakennuksen tulee olla kiinteärunkorakenteinen ja siihen tulee mahtua vähintään 1 000 hengen katsomo. Jääpallohallin tulee tarjota laadukkaat ja varmat olosuhteet jääpallolle, yleisöluisteluun ja muuhun soveltuvalle jääurheilulle isolla tekojäällä. Lisäksi hallin tulee tarjota kesäkuukausien ajalle tarvittaessa sisähalliolosuhteet esim. pesäpallotoimintaa ja muuhun tilaan soveltuvaan liikuntaan ja urheiluun, messuille ja muille yleisötapahtumille, jotka isoon sisähalliin soveltuvat. Määräaikaa muutettiin, sillä aiempi määräaika oli liian lyhyt. Määräaikaa jatkettiin, koska aiempi määräaika oli liian lyhyt. Määräaikaa jatkettiin, koska aikaisempi määräaika liian lyhyt. Määräaikaa jatkettiin, koska aiempi määräaika oli liian lyhyt. Määräaikaa jatkettiin, koska aiempi määräaika oli liian lyhyt. Määräaikaa jatkettiin, koska aiempi määräaika oli liian lyhyt. Määräaikaa muokattiin, koska aiempi määräaika oli liian lyhyt. Määräaikaa tuli muuttaa, sillä aiempi määräaika oli liian lyhyt.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääUrheilupalvelut (92600000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikkaKohde sijaitsee Kisapuiston urheilukeskuksessa.

Sopimukset