This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-03-09
Ilmoituksen numero2022-095422
TED numero2022/S 051-133437
OstajaorganisaatioHelsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (0201256-6 )
PL 58200
FI-00099 Helsingin kaupunki
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto
Hankinnan otsikkotiedotMaankäytön yleissuunnittelun rakenne- ja kalliotekninen puitejärjestely 2022-2024 (2024-2026)
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen4 500 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/62526/notice/95422/overview
Originaali JSON tietue95422.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKalliotekninen yleissuunnittelu Osa-alue sisältää maankäytön suunnittelun yhteydessä laadittavien osittain tai kokonaan kalliotiloihin sijoittuvien rakenneteknisten yleissuunnitelmien, tilavaraussuunnitelmien, selvitysten, sekä näihin liittyvien määrä-, kustannus- ja toteutettavuusarvioiden laatimisen ja asiantuntijatehtävät. Tilattaviin toimeksiantoihin voi kuulua lisäksi maa-, vesi- ja taitorakenteiden, erikoisrakenteiden ja –rakennusten rakenne-, arkkitehti-, taloteknistä sekä palo-, pelastus- ja liikenneteknistä suunnittelua ja asiantuntijatyötä. Esimerkkejä toimeksiannoista: - Liikennetunnelin rakenne-, LVIS- ja palotekninen yleissuunnitelma ja tilavaraussuunnitelma - Kalliopysäköintilaitoksen rakennetekninen yleissuunnitelma - Yhdyskuntateknisen huollon tunnelin yleissuunnitelma - Olevien kalliotilojen käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvä suunnittelu - Kalliomekaaninen selvitys
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-03-01
Sopimusnumero
MyyjätAFRY Finland Oy (FI),  0625905-6 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan (FI),  0650198-1 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakennetekninen yleissuunnittelu Osa-alue sisältää maankäytön suunnittelun yhteydessä tarvittavien rakenneteknisten yleissuunnitelmien, toteutettavuusarvioiden, selvitysten, tilavaraussuunnitelmien, vaiheistussuunnitelmien sekä näihin liittyvien määrä- ja kustannusarvioiden laatimisen ja asiantuntijatehtävät. Toimeksiannot voivat sisältää sekä maanalaisia, että maanpäällisiä rakenteita ja taito-, erikois- ja talonrakennuskohteita. Tilattaviin toimeksiantoihin voi kuulua lisäksi maa-, vesi- ja kalliorakenteiden, kalliotilojen, erikoisrakenteiden ja –rakennusten rakenne-, arkkitehti-, taloteknistä sekä palo-, pelastus-, raide- ja liikenneteknistä sekä akustista suunnittelua sekä määrä- ja kustannusarvioiden laatimista ja asiantuntijatehtäviä. Esimerkkejä toimeksiannosta: - Kansirakenteiden yleissuunnittelu radan tai muun liikenneväylän päälle - Siltavaihtoehtojen ja taitorakenteiden alustava rakennetekninen yleissuunnitelma - Pysäköintilaitoksen rakennetekninen yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi - Olemassa olevien rakenteiden jatkokäytön ja muutosten toteutettavuuden sekä ilmastovaikutusten arviointi
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-03-01
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0 
A-Insinöörit Civil Oy (FI),  0113554-8 
Sweco Infra and Rail Oy (FI),  2998506-9