This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-01-10
Ilmoituksen numero2022-089965
TED numero
OstajaorganisaatioPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (0679480-9 )
Kajaanintie 50
FI-90029 OYS
http://www.ppshp.fi
Hankinnan otsikkotiedotPohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liitelaitoskuntayhtymän /NordLab yleinen avoimuusilmoitus
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/63352/notice/89965/overview
Originaali JSON tietue89965.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä / NordLab (y-tunnus 2483868-4) on julkisomisteinen laboratoriopalveluja tuottava kuntayhtymä. NordLabin toimialana on laboratorio- ja lääkäripalvelut, opetus- ja tutkimustoiminta ja muut terveydenhuoltoon liittyvät. NordLabin ensisijaisena tarkoituksena on tarjota toimialansa mukaisia palveluita omistajinaan olevien sairaanhoitopiirien ja terveydenhuollon kuntayhtymien sekä edellisten jäsenkuntien lakisääteisesti järjestämän julkisen terveydenhuollon tarpeisiin. NordLab huolehtii omistajinaan olevien sairaanhoitopiirien ja terveydenhuollon kuntayhtymien sekä edellisten jäsenkuntien tarvitsemien edellä mainittujen palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. NordLab huolehtii omalta osaltaan myös palvelujen tuottamisesta liittyen omistajiensa lakisääteisiin velvoitteisiin koskien perusopetusta, erikoislääkärikoulutusta sekä alan tutkimusta ja muita tehtäväalueita. NordLabin tavoitteena on tehtäväalueensa vaikuttavan ja kustannustehokkaan toiminnan turvaaminen. Määräysvaltaa käyttävät hankintayksiköt ovat OYS-Erva -alueen sairaanhoitopiirejä. NordLab kuuluu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konserniin. Palvelut, joita yleinen avoimuusilmoitus koskee: Palvelukokonaisuus 1. Kiireellisen tutkimuksen ja hoidon edellyttämien päivystysluonteisten laboratoriotutkimusten sekä verituotteiden ja niiden sopivuustutkimusten toimitukset Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Oulaisten, Oulun ja Rovaniemen kaupunkien alueella toimiville yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille. Palvelun luonteesta seuraa, että näytteitä tulee ottaa vastaan, tutkimuksia tulee tehdä ja verituotteita tulee toimittaa ympäri vuorokauden kaikkina vuoden päivinä (24/7/365). Tutkimusten vasteaika näytteen ottamisesta tuloksen vastaamiseen voi olla enintään kolme tuntia, ja ko. palveluja tarvitaan erityisesti virka-ajan ulkopuolella, jolloin vastaavia palveluja ei ole muualta saatavissa. Palvelukokonaisuus 2. Vierianalytiikan laite-, tuki- ja asiantuntijapalvelut sekä valvovana laboratoriona toimiminen Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoille, jotka harjoittavat toimipisteissään omaa toimintaansa varten tartuntatautien toteamiseksi ja torjumiseksi tarkoitettua tartuntatautilain (1227/2016) 18 §:n perusteella pienimuotoisesti luvanvaraista potilasnäytediagnostiikkaa. Palvelukokonaisuus 3. Sellaiset erityistutkimukset ja -palvelut, joita eivät tuota Suomessa NordLabin ohella muut kuin enintään yksi tai kaksi yliopistollista sairaalaa ja joiden osalta riittävä valtakunnallinen saatavuus ja toimitusvarmuus edellyttävät NordLabin ylläpitämien valmiuksien tarjoamista ja palveluiden toimittamista myös muille kuin NordLabiin määräysvaltaa käyttäville terveydenhuollon toimijoille. Tällaisia erityistutkimuksia ja -palveluja ovat tällä hetkellä seuraavat: -eräät kliiniskemialliset tutkimukset kuten lipaasi, jotka tilaaja haluaa perustellusti näytemateriaalin säilyvyyden tai tutkimuksen kiireellisyyden vuoksi teettää Suomessa -kromosomitutkimukset ja muut geneettiset tutkimukset, jotka tilaaja haluaa perustellusti näytemateriaalin säilyvyyden tai tutkimuksen kiireellisyyden vuoksi teettää Suomessa. Palvelukokonaisuus 4. Hajautettu näytteenotto ja tutkimusten tuottaminen. Sillä tarkoitetaan näytteenotto- ja tutkimuspalvelujen tuottamista Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa näiden kuntien asukkaille silloin, kun nämä ovat saanet tutkimuslähetteen muista kuin mainittujen alueiden julkisen terveydenhuollon toimintayksiköistä, sekä näytteiden ja/tai tutkimustentulosten toimittamista tutkimukset tilanneelle hoitoyksikölle (esim. HYKS:lle, TAYS:lle, TYKS:lle, KYS:lle, taikka muulle keskussairaalalle). Tutkimukset tilanneen hoitopaikan valinta on voinut tapahtua joko hoidon porrastuksen tai potilaan valinnanvapauden perusteella, ja hoitopaikka voi olla myös muu kuin yhtiöön määräysvaltaa käyttävä hankintayksikkö. NordLab tarjoaa hajautettua palvelua Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa myös jäljempänä palvelukokonaisuus 5. yhteydessä mainituilla pienillä paikkakunnilla. Kunnista Kruunupyy sijaitsee Pohjanmaalla mutta on järjestänyt terveydenhuollon palvelut NordLabiin määräysvaltaa käyttävän Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kautta. Palvelukokonaisuus 5. Yksityislääkärien lähetteellä julkisessa terveydenhuollossa tehtävät näytteenotot ja laboratoriotutkimukset niillä Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan paikkakunnilla, joilla ei ole markkinaehtoista laboratoriopalveluiden tarjontaa johtuen väestön ja laboratoriopalveluiden kysynnän pienestä määrästä ja joilla yksityissektorille hoitoon hakeutuneen potilaan pääsy tutkimuksiin voisi ilman tällaista toimintaa vaikeutua esimerkiksi pitkien etäisyyksien vuoksi. Tällaisia paikkakuntia ovat ilmoituksen jättöhetkellä Haapavesi, Enontekiö (Hetta), Kannus, Kemijärvi, Keminmaa, Kempele, Kolari, Kuhmo, Kuusamo, Liminka, Muonio, Oulainen, Pello, Posio, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Ranua, Siikajoki, Sodankylä, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tervola, Tornio, Tyrnävä, Veteli ja Ylitornio. Palvelukokonaisuus 6. Näytteenotto- ja tutkimuspalveluiden tuottaminen Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella sijaitsevissa julkisen terveydenhuollon laitoksissa toteutettaviin tieteellisiin tutkimusprojekteihin, joiden toimeksiantajaan nähden NordLab ei ole sidosyksikköasemassa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset