This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-05-27
Ilmoituksen numero2021-074453
TED numero2021/S 104-274340
OstajaorganisaatioElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2296962-1 )
PL 1000
FI-50101 Mikkeli
http://www.keha-keskus.fi
Hankinnan otsikkotiedotSiviilipalveluslain mukaiset täydennyspalveluskoulutusjaksot
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen650 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/49799/notice/74453/overview
Originaali JSON tietue74453.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausLähiopetusta tulee järjestää: - 36–40 tuntia/5 arkipäivää, - oppitunnit päivittäin esim. klo 9–17, lisäksi oppitunteja voi järjestää myös iltaisin niin että 36–40 tunnin tavoite täyttyy, - maanantaina myöhäisempi aloitus (noin klo 12) on suotava pitkämatkalaisten vuoksi, samoin perjantaina aikaisempi lopetus (noin klo 14). Koulutuksen oppisisällön pakolliset osiot, joiden tulee näkyä selvästi tarjouksen liitteeksi tulevassa lukujärjetyksessä, ovat: - SPR:n virallinen 8 h hätäensiapukoulutus sekä - Siviilipalveluskeskuksen tuottamat koulutuskokonaisuudet 4 x 45 min (eivät aiheuta kuluja koulutuksen toteuttajalle). Tarjoaja rakentaa viikon muun oppisisällön kokonaisturvallisuuteen tähtäävästä koulutuksesta. Viikon aikana tulee noudattaa 1-2 seuraavista teemoista (mielekkään kokonaisuuden syntyessä). Oppitunnit otsikoidaan tarkemmin tarjouksessa annettavaan lukujärjestykseen. Alla olevassa jaossa annetut tarkemmat sisällöt ovat suuntaa antavia. 1. Varautuminen, auttaminen ja väestönsuojelu; Esim. Varautuminen, asuinkiinteistön turvallisuus, pelastussuunnitelma, alkusammutus, vesipelastus, kadonneen henkilön etsintä, henkinen ensiapu. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: johtaminen; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; henkinen kriisinkestävyys; väestön toimintakyky ja palvelut; puolustuskyky. 2. Ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu; Esim. Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu, öljyntorjunta, kulttuuriomaisuuden merkitys, tunnistaminen ja suojelu, retkeilyn perustaidot, luonnonkasvien hyödyntäminen. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Sisäinen turvallisuus; väestön toimintakyky ja palvelut; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; henkinen kriisin kestävyys; kansainvälinen ja EU-toiminta. 3. Kansalaisvaikuttaminen; Esim. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot, järjestötoiminta, globaalit turvallisuuskysymykset, kansainvälinen avustustoiminta. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Johtaminen; kansainvälinen ja EU-toiminta; puolustuskyky; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; väestön toimintakyky ja palvelut; henkinen kriisinkestävyys. 4. Väkivallan ennaltaehkäisy; Esim. Riskikäyttäytymisen tunnistaminen ja torjunta, väkivallan taustatekijät ja vaikutukset, tunne- ja vuorovaikutustaidot, väkivaltaisen ihmisen kohtaaminen, henkinen ensiapu. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Sisäinen turvallisuus; väestön toimintakyky ja palvelut; henkinen kriisinkestävyys. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) on ladattavissa Turvallisuuskomitean sivulta: https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/ Tarjoukseen tulee sisällyttää koulutettavien täysihoito (majoitus ja ateriat), mahdolliset matkat sekä terveydenhuoltopalvelut, joiden tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutAikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
AluekoodiFI1C
Pääasiallinen suorituspaikkaEteläinen alue käsittää Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen AVI-alueet, jolla koulutus tulee järjestää.

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-05-05
SopimusnumeroKEHA/1129/2021
MyyjätLänsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö (FI),  2343392-5 
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus (FI),  1110826-0 
Päätös päivämäärä2021-05-05
SopimusnumeroKEHA/1129/2021
MyyjätMerenkulun turvallisuuskoulutuskeskus (FI),  1110826-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausLähiopetusta tulee järjestää: - 36–40 tuntia/5 arkipäivää, - oppitunnit päivittäin esim. klo 9–17, lisäksi oppitunteja voi järjestää myös iltaisin niin että 36–40 tunnin tavoite täyttyy, - maanantaina myöhäisempi aloitus (noin klo 12) on suotava pitkämatkalaisten vuoksi, samoin perjantaina aikaisempi lopetus (noin klo 14). Koulutuksen oppisisällön pakolliset osiot, joiden tulee näkyä selvästi tarjouksen liitteeksi tulevassa lukujärjetyksessä, ovat: - SPR:n virallinen 8 h hätäensiapukoulutus sekä - Siviilipalveluskeskuksen tuottamat koulutuskokonaisuudet 4 x 45 min (eivät aiheuta kuluja koulutuksen toteuttajalle). Tarjoaja rakentaa viikon muun oppisisällön kokonaisturvallisuuteen tähtäävästä koulutuksesta. Viikon aikana tulee noudattaa 1-2 seuraavista teemoista (mielekkään kokonaisuuden syntyessä). Oppitunnit otsikoidaan tarkemmin tarjouksessa annettavaan lukujärjestykseen. Alla olevassa jaossa annetut tarkemmat sisällöt ovat suuntaa antavia. 1. Varautuminen, auttaminen ja väestönsuojelu; Esim. Varautuminen, asuinkiinteistön turvallisuus, pelastussuunnitelma, alkusammutus, vesipelastus, kadonneen henkilön etsintä, henkinen ensiapu. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: johtaminen; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; henkinen kriisinkestävyys; väestön toimintakyky ja palvelut; puolustuskyky. 2. Ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu; Esim. Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu, öljyntorjunta, kulttuuriomaisuuden merkitys, tunnistaminen ja suojelu, retkeilyn perustaidot, luonnonkasvien hyödyntäminen. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Sisäinen turvallisuus; väestön toimintakyky ja palvelut; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; henkinen kriisin kestävyys; kansainvälinen ja EU-toiminta. 3. Kansalaisvaikuttaminen; Esim. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot, järjestötoiminta, globaalit turvallisuuskysymykset, kansainvälinen avustustoiminta. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Johtaminen; kansainvälinen ja EU-toiminta; puolustuskyky; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; väestön toimintakyky ja palvelut; henkinen kriisinkestävyys. 4. Väkivallan ennaltaehkäisy; Esim. Riskikäyttäytymisen tunnistaminen ja torjunta, väkivallan taustatekijät ja vaikutukset, tunne- ja vuorovaikutustaidot, väkivaltaisen ihmisen kohtaaminen, henkinen ensiapu. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Sisäinen turvallisuus; väestön toimintakyky ja palvelut; henkinen kriisinkestävyys. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) on ladattavissa Turvallisuuskomitean sivulta: https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/ Tarjoukseen tulee sisällyttää koulutettavien täysihoito (majoitus ja ateriat), mahdolliset matkat sekä terveydenhuoltopalvelut, joiden tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutAikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
AluekoodiFI19
Pääasiallinen suorituspaikkaLäntinen alue käsittää Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen. Koulutus on järjestettävä tällä alueella.

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-05-05
SopimusnumeroKEHA/1129/2021
MyyjätRauhankasvatusinstituutti ry (FI),  0633146-8 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausLähiopetusta tulee järjestää: - 36–40 tuntia/5 arkipäivää, - oppitunnit päivittäin esim. klo 9–17, lisäksi oppitunteja voi järjestää myös iltaisin niin että 36–40 tunnin tavoite täyttyy, - maanantaina myöhäisempi aloitus (noin klo 12) on suotava pitkämatkalaisten vuoksi, samoin perjantaina aikaisempi lopetus (noin klo 14). Koulutuksen oppisisällön pakolliset osiot, joiden tulee näkyä selvästi tarjouksen liitteeksi tulevassa lukujärjetyksessä, ovat: - SPR:n virallinen 8 h hätäensiapukoulutus sekä - Siviilipalveluskeskuksen tuottamat koulutuskokonaisuudet 4 x 45 min (eivät aiheuta kuluja koulutuksen toteuttajalle). Tarjoaja rakentaa viikon muun oppisisällön kokonaisturvallisuuteen tähtäävästä koulutuksesta. Viikon aikana tulee noudattaa 1-2 seuraavista teemoista (mielekkään kokonaisuuden syntyessä). Oppitunnit otsikoidaan tarkemmin tarjouksessa annettavaan lukujärjestykseen. Alla olevassa jaossa annetut tarkemmat sisällöt ovat suuntaa antavia. 1. Varautuminen, auttaminen ja väestönsuojelu; Esim. Varautuminen, asuinkiinteistön turvallisuus, pelastussuunnitelma, alkusammutus, vesipelastus, kadonneen henkilön etsintä, henkinen ensiapu. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: johtaminen; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; henkinen kriisinkestävyys; väestön toimintakyky ja palvelut; puolustuskyky. 2. Ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu; Esim. Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu, öljyntorjunta, kulttuuriomaisuuden merkitys, tunnistaminen ja suojelu, retkeilyn perustaidot, luonnonkasvien hyödyntäminen. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Sisäinen turvallisuus; väestön toimintakyky ja palvelut; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; henkinen kriisin kestävyys; kansainvälinen ja EU-toiminta. 3. Kansalaisvaikuttaminen; Esim. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot, järjestötoiminta, globaalit turvallisuuskysymykset, kansainvälinen avustustoiminta. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Johtaminen; kansainvälinen ja EU-toiminta; puolustuskyky; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; väestön toimintakyky ja palvelut; henkinen kriisinkestävyys. 4. Väkivallan ennaltaehkäisy; Esim. Riskikäyttäytymisen tunnistaminen ja torjunta, väkivallan taustatekijät ja vaikutukset, tunne- ja vuorovaikutustaidot, väkivaltaisen ihmisen kohtaaminen, henkinen ensiapu. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Sisäinen turvallisuus; väestön toimintakyky ja palvelut; henkinen kriisinkestävyys. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) on ladattavissa Turvallisuuskomitean sivulta: https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/ Tarjoukseen tulee sisällyttää koulutettavien täysihoito (majoitus ja ateriat), mahdolliset matkat sekä terveydenhuoltopalvelut, joiden tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutAikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
AluekoodiFI1D
Pääasiallinen suorituspaikkaItäinen alue käsittää Itä-Suomen AVI-alueen. Koulutus tulee järjestää tällä alueella.

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-05-10
SopimusnumeroKEHA/1129/2021
MyyjätPelastusopisto (FI),  0909306-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausLähiopetusta tulee järjestää: - 36–40 tuntia/5 arkipäivää, - oppitunnit päivittäin esim. klo 9–17, lisäksi oppitunteja voi järjestää myös iltaisin niin että 36–40 tunnin tavoite täyttyy, - maanantaina myöhäisempi aloitus (noin klo 12) on suotava pitkämatkalaisten vuoksi, samoin perjantaina aikaisempi lopetus (noin klo 14). Koulutuksen oppisisällön pakolliset osiot, joiden tulee näkyä selvästi tarjouksen liitteeksi tulevassa lukujärjetyksessä, ovat: - SPR:n virallinen 8 h hätäensiapukoulutus sekä - Siviilipalveluskeskuksen tuottamat koulutuskokonaisuudet 4 x 45 min (eivät aiheuta kuluja koulutuksen toteuttajalle). Tarjoaja rakentaa viikon muun oppisisällön kokonaisturvallisuuteen tähtäävästä koulutuksesta. Viikon aikana tulee noudattaa 1-2 seuraavista teemoista (mielekkään kokonaisuuden syntyessä). Oppitunnit otsikoidaan tarkemmin tarjouksessa annettavaan lukujärjestykseen. Alla olevassa jaossa annetut tarkemmat sisällöt ovat suuntaa antavia. 1. Varautuminen, auttaminen ja väestönsuojelu; Esim. Varautuminen, asuinkiinteistön turvallisuus, pelastussuunnitelma, alkusammutus, vesipelastus, kadonneen henkilön etsintä, henkinen ensiapu. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: johtaminen; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; henkinen kriisinkestävyys; väestön toimintakyky ja palvelut; puolustuskyky. 2. Ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu; Esim. Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu, öljyntorjunta, kulttuuriomaisuuden merkitys, tunnistaminen ja suojelu, retkeilyn perustaidot, luonnonkasvien hyödyntäminen. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Sisäinen turvallisuus; väestön toimintakyky ja palvelut; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; henkinen kriisin kestävyys; kansainvälinen ja EU-toiminta. 3. Kansalaisvaikuttaminen; Esim. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot, järjestötoiminta, globaalit turvallisuuskysymykset, kansainvälinen avustustoiminta. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategien (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Johtaminen; kansainvälinen ja EU-toiminta; puolustuskyky; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; väestön toimintakyky ja palvelut; henkinen kriisinkestävyys. 4. Väkivallan ennaltaehkäisy; Esim. Riskikäyttäytymisen tunnistaminen ja torjunta, väkivallan taustatekijät ja vaikutukset, tunne- ja vuorovaikutustaidot, väkivaltaisen ihmisen kohtaaminen, henkinen ensiapu. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Sisäinen turvallisuus; väestön toimintakyky ja palvelut; henkinen kriisinkestävyys. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) on ladattavissa Turvallisuuskomitean sivulta: https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/ Tarjoukseen tulee sisällyttää koulutettavien täysihoito (majoitus ja ateriat), mahdolliset matkat sekä terveydenhuoltopalvelut, joiden tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutAikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
AluekoodiFI1D
Pääasiallinen suorituspaikkaPohjoinen alue käsittää Pohjois-Suomen ja Lapin AVI-alueet. Koulutus tulee järjestää tällä alueella.

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-05-05
SopimusnumeroKEHA/1129/2021
MyyjätRauhankasvatusinstituutti ry (FI),  0633146-8 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRuotsinkielisen ryhmän koulutuksen tulee tapahtua ruotsin kielellä, myös majoitus-, ateriointi- ja terveydenhuoltopalvelujen tulee onnistua ruotsinkielellä. Tarjousasiakirjat suomen kielellä. Lähiopetusta tulee järjestää: - 36–40 tuntia/5 arkipäivää, - oppitunnit päivittäin esim. klo 9–17, lisäksi oppitunteja voi järjestää myös iltaisin niin että 36–40 tunnin tavoite täyttyy, - maanantaina myöhäisempi aloitus (noin klo 12) on suotava pitkämatkalaisten vuoksi, samoin perjantaina aikaisempi lopetus (noin klo 14). Koulutuksen oppisisällön pakolliset osiot, joiden tulee näkyä selvästi tarjouksen liitteeksi tulevassa lukujärjetyksessä, ovat: - SPR:n virallinen 8 h hätäensiapukoulutus sekä - Siviilipalveluskeskuksen tuottamat koulutuskokonaisuudet 4 x 45 min (eivät aiheuta kuluja koulutuksen toteuttajalle). Tarjoaja rakentaa viikon muun oppisisällön kokonaisturvallisuuteen tähtäävästä koulutuksesta. Viikon aikana tulee noudattaa 1-2 seuraavista teemoista (mielekkään kokonaisuuden syntyessä). Oppitunnit otsikoidaan tarkemmin tarjouksessa annettavaan lukujärjestykseen. Alla olevassa jaossa annetut tarkemmat sisällöt ovat suuntaa antavia. 1. Varautuminen, auttaminen ja väestönsuojelu; Esim. Varautuminen, asuinkiinteistön turvallisuus, pelastussuunnitelma, alkusammutus, vesipelastus, kadonneen henkilön etsintä, henkinen ensiapu. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: johtaminen; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; henkinen kriisinkestävyys; väestön toimintakyky ja palvelut; puolustuskyky. 2. Ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu; Esim. Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu, öljyntorjunta, kulttuuriomaisuuden merkitys, tunnistaminen ja suojelu, retkeilyn perustaidot, luonnonkasvien hyödyntäminen. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Sisäinen turvallisuus; väestön toimintakyky ja palvelut; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; henkinen kriisin kestävyys; kansainvälinen ja EU-toiminta. 3. Kansalaisvaikuttaminen; Esim. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot, järjestötoiminta, globaalit turvallisuuskysymykset, kansainvälinen avustustoiminta. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Johtaminen; kansainvälinen ja EU-toiminta; puolustuskyky; sisäinen turvallisuus; talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus; väestön toimintakyky ja palvelut; henkinen kriisinkestävyys. 4. Väkivallan ennaltaehkäisy; Esim. Riskikäyttäytymisen tunnistaminen ja torjunta, väkivallan taustatekijät ja vaikutukset, tunne- ja vuorovaikutustaidot, väkivaltaisen ihmisen kohtaaminen, henkinen ensiapu. Kytkentä Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja varautumiseen: Sisäinen turvallisuus; väestön toimintakyky ja palvelut; henkinen kriisinkestävyys. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) on ladattavissa Turvallisuuskomitean sivulta: https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-2017/ Tarjoukseen tulee sisällyttää koulutettavien täysihoito (majoitus ja ateriat), mahdolliset matkat sekä terveydenhuoltopalvelut, joiden tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutAikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
AluekoodiFI1C, FI19
Pääasiallinen suorituspaikkaEtelä- tai Länsi-Suomi, jossa koulutuspaikan tulee sijaita.

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät