This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2020-05-08
Ilmoituksen numero2020-045999
TED numero2020/S 091-217773
OstajaorganisaatioKaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2296962-1 )
PL 1041
FI-45101 Kouvola
https://www.ely-keskus.fi
Hankinnan otsikkotiedotVäyläsuunnittelu ja suunnittelun asiantuntijapalvelut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 2020-2023, puitesopimus
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen3 000 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/27725/notice/45999/overview
Originaali JSON tietue45999.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella puitesopimustoimittajilla erilaisia maanteiden investointi- ja parantamishankkeiden suunnittelua kaikkien suunnitelmavaiheiden osalta. Suunnitteluun voi sisältyä tasoristeyksiin liittyvien suunnitelmien laatimista. Vaiheistetun suunnittelun päävaiheet ovat: - esisuunnittelu (alueellisia, yhteysvälejä ja yksittäisiä tiekohteita koskevat esiselvitykset, toimenpideselvitykset…) - yleissuunnittelu (maantielain mukaiset yleissuunnitelmat, alueva- raussuunnitelmat, toimenpidesuunnitelmat) - tiesuunnittelu (maantielain mukaiset tiesuunnitelmat, teiden parantamissuunnitelmat) - rakennussuunnittelu (toteuttamisvaihetta palvelevat rakennussuunnitelmat, teiden ja yksittäisten kohteiden korjaussuunnitelmat) Tiehankkeiden suunnitelmien hallinnollisen käsittelyn ja päätöksenteon valmistelutehtävät sisältyvät järjestelyyn. Puitesopimus koskee lähinnä tiehankkeiden suunnittelussa seuraavia tekniikka-alueita ja tehtäviä (ei kattava luettelo): • tietekninen suunnittelu • liikennetekninen suunnittelu • geotekninen suunnittelu • geometrinen suunnittelu • tierakenteiden suunnittelu sisältäen myös tieverkon ylläpitoa koskevien parantamishankkeiden suunnittelun • kuivatussuunnittelu (sis. myös pumppaamoiden suunnittelun säh-kösuunnitteluineen) • liikenteenohjaussuunnittelu • tievalaistussuunnittelu sähkösuunnitteluineen (myös mahdolliset ympäristön ja muiden kohteiden valaistus) • ympäristösuunnittelu • melulaskennat • melusuojausten suunnittelu (meluaidat, melukaiteet yms.) • rakenteiden, varusteiden ja laitteiden suunnittelun (mm. aidat, tiekaiteet, riista-aidat, tukimuurit yms.) • katutekninen suunnittelu • tasoristeysten poistoon liittyvä ratasuunnittelu • väylähankkeiden havainnollistaminen, vuoropuhelu ja viestintä Puitesopimukseen kuuluu myös maaperätutkimusten sekä kartoitusten ja maastomittausten (maastomallit) ohjelmointi, työnsuunnittelu sekä työnohjaus. Tiehankkeiden yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu tehdään noudattaen Väy-läviraston voimassa olevaa ohjeistusta. Suunnittelu tehdään pääsääntöisesti tietomallinpohjaisesti. Lisäksi tämän puitesopimusjärjestelyn kautta voidaan tilata tiensuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä ja tienpidon asiantuntijatehtäviä kuten esimerkiksi: • tienpidon ohjelmointitehtäviä (hankekortit yms.) • tieverkon hallinnollisen luokan muutosten valmistelutehtäviä • tutkimus- ja kehitystehtäviä • L-vastuualueen toimintaan liittyviä ympäristöselvityksiä ja seuran-tamittauksia • muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja (kustannusarviot, asian-tuntijalausunnot, riskikartoitukset ja -analyysit jne…) Puitejärjestelyn piirissä teetettävän työn määrä on yhteensä arviolta 3 000 000 euroa (alv 0 %) puitejärjestelyn aikana. Puitejärjestelyyn käytettävä rahoitus määräytyy valtion vuosittain Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle myöntämän rahoituksen mukaan.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C4, FI1C5
Pääasiallinen suorituspaikkaKymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueet.

Sopimukset

Päätös päivämäärä2020-04-06
Sopimusnumero
MyyjätAFRY Finland Oy (FI),  0625905-6 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
Destia Oy, Asiantuntijapalvelut (FI),  2163026-3 
A-Insinöörit Civil Oy (FI),  0113554-8