This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2019-12-31
Ilmoituksen numero2019-024522
TED numero2019/S 232-569516
OstajaorganisaatioSarastia Oy (2360731-5 )
Palokunnankatu 26
FI-13100 Hämeenlinna
https://www.sarastia.fi/palvelut/hankintapalvelut/
Hankinnan otsikkotiedotYhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen5 520 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/21411/notice/30558/overview
Originaali JSON tietue30558.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausGeotekniikan ja geoteknisten maastotutkimusten osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: - Kunnallisteknistä suunnittelua ja maankäytön suunnittelua (esim. asemakaavoitus) palvelevat maaperätutkimukset - Yhdyskuntatekniikkaan liittyvien rakennuskohteiden pohjarakennesuunnittelu - Perustuskorjausten ja pohjavahvistusten ja pohjavesien hallinnan suunnittelu - Maarakenteiden, johtojen ja niiden perustamisen suunnittelu - Kaivantojen suunnittelu - Maa- ja kallioperän geotekniset tutkimukset ja lausunnot - Ympäristögeotekniikka - Investointihankkeiden pohjavesitutkimukset Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausLiikennetekniikan (LKT) osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: - Liikenneselvitykset ja liikenteellisten vaikutusten arvioinnit (maankäytön suunnittelu) - Liikennetutkimukset, -ennusteet ja -laskennat - Liikennettä koskevat taloudelliset ja toiminnalliset vertailut - Sijaintitutkimukset - Liikenneverkkojen ja -järjestelmien sekä liikenteenhoidon suunnittelu - Liikenneturvallisuusselvitykset - Liikenteen ohjauksen ja opastuksen suunnittelu - Henkilöliikenteen suunnittelu Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausInfrarakennuttamisen (Infra-RAP) osakokonaisuus pitää sisällään seuraavia konsultointipalveluita: - Infrarakennuttamisen asiantuntijapalvelut - Rakennuttamisen organisointi, ohjaus ja valvonta - Projektin suunnitteluttaminen, ohjaus ja valvonta - Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät - Eri vaiheissa suoritettavat hanketehtävät sekä käyttöön, kunnossapitoon ja arviointiin liittyvät asiantuntijatehtävät - Konsulttipalvelujen toimeksiantokohtaisessa määrittelyssä saatetaan hyödyntää hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluetteloa HJR12 (RT10-11107). Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausMaisemasuunnittelun (MAS) osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: -Maisemainventoinnit ja -selvitykset - Maisemanhoito-, istutus- ja kunnostussuunnitelmat - Pihasuunnitelmat ja julkisten ulkotilojen, virkistysalueiden ja -reittien suunnittelu - Vaurioalueiden kehittäminen Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausMetsätaloussuunnittelun (MMT) osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: - Metsätalouden asiantuntijapalvelut - Luonnonvarojen arviointi - Metsien luonnonhoito- ja hyödyntämisen suunnittelu Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausMaa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: - Toteutuksen yleisvastuulliset valvontatehtävät, yleisvalvonta, työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta - Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät - Ajallinen valvonta, teknisen toteutuksen laadunvalvonta, taloudellinen valvonta - Dokumentointi - Käytönopastuksen valvonta - Muut valvontatoimenpiteet - Vastaanottomenettely ja takuuajan tehtävät - Työmaavalvonnan tehtävät RT 16–11122 mukaan. Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPilaantuneiden maa- ja vesialueiden osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: - Pilaantuneiden maa- ja vesialueiden kunnostuksen suunnittelu - Kunnostuksen valvonta Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTie-, katu- ja aluetekniikan osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: - Maanteiden, katujen, ratojen, vesiväylien, venesatamien yms. liikennepaikkojen sekä -alueiden suunnittelu ja suunnitteluun sisältyvä kustannusarvioiden laadinta - Kadun kuivatuksen ja hulevesien johtamisen suunnittelu Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausVesihuollon ja-tutkimuksen (VHT) osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: - Vedenjakelun ja viemäröinnin yleis- ja linjasuunnittelu - Hulevesien hallinnan suunnittelu Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakennetekniikan (RAK) osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: - Yhdyskuntatekniikkaan liittyvien uudis- ja korjauskohteiden rakennesuunnittelu - Runkojärjestelmien ja -materiaalien valinnat ja kantavuus- ja lujuustarkastelut - Rakenteiden sisältäen valmisosien ja erikoisrakenteiden tuotantosuunnitelmien laatiminen - Rakennusfysikaaliset ja käyttöikään liittyvät selvitykset sekä määrälaskentapalvelut Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausYhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen (YSK) osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: - Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten suunnittelu - Kaava-asiakirjojen laadinta ja vaikutusten arviointi sekä kaavataloudelliset selvitykset Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausMittaus- ja kartoitustekniikan osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluita: - Maastokartoitukset ja -mittaukset - Paikkatietotekniikka ja -konsultointi - Ilmakuvaukset - Stereomittaukset - Teollisuus-, rakennus- ja työmaamittaukset - Erikoismittaukset - Digitaalinen kuvankäsittely ja kaukokartoitus - Mittausaineiston käsittely suunnitteluun soveltuvaksi Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausMeluselvitysten, -mittausten ja meluntorjuntasuunnittelun osakokonaisuudessa hankintaan seuraavia konsultointipalveluita: - Asemakaavoituksen tai yleiskaavoituksen tarpeisiin tehtävät meluselvitykset ja meluntorjuntasuunnittelu sekä mittaukset Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTärinä- ja runkomeluselvitysten osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia konsultointipalveluja: - Liikenteestä johtuvat tärinä- ja runkomeluselvitykset - Suojarakenteiden suunnittelu Sopimus on määräaikainen kaksi (2) vuotta. Lisäksi sopimus sisältää mahdollisuuden kahden vuoden (2) pituiseen optiokauteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYhdyskuntasuunnittelupalvelut (71410000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätTaratest Oy (FI),  0939835-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätDestia Oy, Asiantuntijapalvelut (FI),  2163026-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätHarju Soini Maisema ja ympäristö (FI),  0816618-7 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (FI),  2474031-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätWelado Oy (FI),  2168039-1 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätTaratest Oy (FI),  0939835-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätWelado Oy (FI),  2168039-1 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätGeopalvelu Oy (FI),  0719989-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätDestia Oy, Asiantuntijapalvelut (FI),  2163026-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (FI),  2474031-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätGeopalvelu Oy (FI),  0719989-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätSweco Ympäristö Oy (FI),  0564810-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätRakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätRamboll CM Oy (FI),  0692498-4 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätDestia Oy, Asiantuntijapalvelut (FI),  2163026-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (FI),  2474031-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätRakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätRamboll CM Oy (FI),  0692498-4 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (FI),  2474031-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätDestia Oy, Asiantuntijapalvelut (FI),  2163026-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätSweco Ympäristö Oy (FI),  0564810-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätDestia Oy, Asiantuntijapalvelut (FI),  2163026-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätPöyry Finland Oy (FI),  0625905-6 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (FI),  2474031-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätTaratest Oy (FI),  0939835-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätDestia Oy, Asiantuntijapalvelut (FI),  2163026-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätInsinööritoimisto W. Zenner Oy (FI),  0570636-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-10-22
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0