This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2019-12-31
Ilmoituksen numero2019-002416
TED numero2019/S 026-058450
OstajaorganisaatioRaision kaupunki (0204428-5 )
PL 100
FI-21201 Raisio
http://www.raisio.fi
Hankinnan otsikkotiedotSuunnittelun ja valvonnan puitesopimuskonsulttien hankinta
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen1 000 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/9141/notice/16497/overview
Originaali JSON tietue16497.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRaision kaupungin kunnallistekniset palvelut ja Raision Vesi Oy hankkivat puitesopimuskonsultteja infrasuunnittelun ja valvonnan palveluista. Sopimuskauden (2019 -2021 sekä 1 optiovuosi) hankinnan kokonaisarvon arvioidaan ylittävän hankintalain tarkoittaman EU-kynnysarvon. Yksittäisten kohdekohtaisten toimeksiantojen arvot vaihtelevat samoin tarve suunnitelmien teettämiselle vaihtelee vuosittain. Raision kaupunki on suunnitteluttanut kunnallistekniikan hankkeita noin 250 000 - 300.000 eurolla vuodessa. Puitesopimusta käytetään yksittäisissä suunnitteluhankinnoissa, joiden arvo alittaa 60.000 EUR. Tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelutyöt ovat pääasiassa katujen sekä niihin liittyvien tai erillisten vesihuoltolinjojen yleis-, katu-, viher- ja rakennussuunnittelua.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutMaa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu (71322000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-01-28
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (FI),  2474031-0 
Pöyry Finland Oy (FI),  0625905-6 
VR Track Oy (NRC Finland Oy) (FI),  1007822-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRaision kaupungin kunnallistekniset palvelut ja Raision Vesi Oy hankkivat puitesopimuskonsultteja infrasuunnittelun ja valvonnan palveluista. Sopimuskauden (2019 -2021 sekä 1 optiovuosi) hankinnan kokonaisarvon arvioidaan ylittävän hankintalain tarkoittaman EU-kynnysarvon. Yksittäisten kohdekohtaisten toimeksiantojen arvot vaihtelevat samoin tarve suunnitelmien teettämiselle vaihtelee vuosittain. Raision kaupunki on suunnitteluttanut kunnallistekniikan hankkeita noin 250 000 - 300.000 eurolla vuodessa. Puitesopimusta käytetään yksittäisissä suunnitteluhankinnoissa, joiden arvo alittaa 60.000 EUR. Liikenteen yleissuunnittelu sisältää liikenneväylien kapasiteettitarkastelut ja katujen liikennetilan mitoittaminen yleisellä tasolla. Liikennevalosuunnittelu koostuu liikennevalojen rakennus-, ajoitus- ja muutossuunnittelusta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLiikennejärjestelmien tekninen suunnittelu (71322500)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-01-28
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (FI),  2474031-0 
Pöyry Finland Oy (FI),  0625905-6 
VR Track Oy (NRC Finland Oy) (FI),  1007822-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausaision kaupungin kunnallistekniset palvelut ja Raision Vesi Oy hankkivat puitesopimuskonsultteja infrasuunnittelun ja valvonnan palveluista. Sopimuskauden (2019 -2021 sekä 1 optiovuosi) hankinnan kokonaisarvon arvioidaan ylittävän hankintalain tarkoittaman EU-kynnysarvon. Yksittäisten kohdekohtaisten toimeksiantojen arvot vaihtelevat samoin tarve suunnitelmien teettämiselle vaihtelee vuosittain. Raision kaupunki on suunnitteluttanut kunnallistekniikan hankkeita noin 250 000 - 300.000 eurolla vuodessa. Puitesopimusta käytetään yksittäisissä suunnitteluhankinnoissa, joiden arvo alittaa 60.000 EUR. Konsultille kuuluu tähän tarjouspyyntöön sisällytettyjen osa-alueiden koko geotekninen suunnittelu ja mitoitus, erilaisten pohjanvahvistustoimenpiteiden vaihtoehtotarkastelut, geotekniset laskelmat ja kustannusarviot. Tehtävään sisältyy myös pysyvän ja työnaikaisen tuennan sekä mahdollisen pohjaveden alennussuunnitelman laatiminen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutGeotekniset palvelut (71332000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-01-28
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (FI),  2474031-0 
Pöyry Finland Oy (FI),  0625905-6 
VR Track Oy (NRC Finland Oy) (FI),  1007822-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRaision kaupungin kunnallistekniset palvelut ja Raision Vesi Oy hankkivat puitesopimuskonsultteja infrasuunnittelun ja valvonnan palveluista. Sopimuskauden (2019 -2021 sekä 1 optiovuosi) hankinnan kokonaisarvon arvioidaan ylittävän hankintalain tarkoittaman EU-kynnysarvon. Yksittäisten kohdekohtaisten toimeksiantojen arvot vaihtelevat samoin tarve suunnitelmien teettämiselle vaihtelee vuosittain. Raision kaupunki on suunnitteluttanut kunnallistekniikan hankkeita noin 250 000 - 300.000 eurolla vuodessa. Puitesopimusta käytetään yksittäisissä suunnitteluhankinnoissa, joiden arvo alittaa 60.000 EUR. Silta - ja taitorakennesuunnittelun osa-alue sisältää Raision kaupungin silloille tehtävät yleis- ja erikoistarkastukset ja korjaussuunnitelmat. Lisäksi tehtävä sisältää siltarekisteripalvelua.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSiltojen suunnittelupalvelut (71322300)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-01-28
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (FI),  2474031-0 
Pöyry Finland Oy (FI),  0625905-6 
VR Track Oy (NRC Finland Oy) (FI),  1007822-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRaision kaupungin kunnallistekniset palvelut ja Raision Vesi Oy hankkivat puitesopimuskonsultteja infrasuunnittelun ja valvonnan palveluista. Sopimuskauden (2019 -2021 sekä 1 optiovuosi) hankinnan kokonaisarvon arvioidaan ylittävän hankintalain tarkoittaman EU-kynnysarvon. Yksittäisten kohdekohtaisten toimeksiantojen arvot vaihtelevat samoin tarve suunnitelmien teettämiselle vaihtelee vuosittain. Raision kaupunki on suunnitteluttanut kunnallistekniikan hankkeita noin 250 000 - 300.000 eurolla vuodessa. Puitesopimusta käytetään yksittäisissä suunnitteluhankinnoissa, joiden arvo alittaa 60.000 EUR. Osa-alue sisältää pilaantuneiden maa-alueiden tutkimuksia, riskinarviointia, tutkimusten raportointia, kunnostuksen yleis- ja rakennussuunnittelua, ympäristölupahakemusten tekemistä, kustannusarvioiden laadintaa, kunnostuksen valvontaa, loppuraportointia, tarkkailuohjelmien suunnittelua ja toteuttamista.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut (71600000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-01-28
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (FI),  2474031-0 
Pöyry Finland Oy (FI),  0625905-6 
VR Track Oy (NRC Finland Oy) (FI),  1007822-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRaision kaupungin kunnallistekniset palvelut ja Raision Vesi Oy hankkivat puitesopimuskonsultteja infrasuunnittelun ja valvonnan palveluista. Sopimuskauden (2019 -2021 sekä 1 optiovuosi) hankinnan kokonaisarvon arvioidaan ylittävän hankintalain tarkoittaman EU-kynnysarvon. Yksittäisten kohdekohtaisten toimeksiantojen arvot vaihtelevat samoin tarve suunnitelmien teettämiselle vaihtelee vuosittain. Raision kaupunki on suunnitteluttanut kunnallistekniikan hankkeita noin 250 000 - 300.000 eurolla vuodessa. Puitesopimusta käytetään yksittäisissä suunnitteluhankinnoissa, joiden arvo alittaa 60.000 EUR. Osa-alue sisältää katuvalaistuksen suunnittelun lisäksi myös muiden yleisten alueiden valaistuksen suunnittelua. Hankekohtaisesti suunnitteluun voi kuulua erikoisvalaistusta sekä taide- ja ympäristöaiheita koskevia suunnitelmia. Valaistuksen rakennussuunnittelu sisältää myös sähkösuunnittelun.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutInsinöörialan suunnittelupalvelut (71320000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-01-28
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (FI),  2474031-0 
Pöyry Finland Oy (FI),  0625905-6 
VR Track Oy (NRC Finland Oy) (FI),  1007822-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRaision kaupungin kunnallistekniset palvelut ja Raision Vesi Oy hankkivat puitesopimuskonsultteja infrasuunnittelun ja valvonnan palveluista. Sopimuskauden (2019 -2021 sekä 1 optiovuosi) hankinnan kokonaisarvon arvioidaan ylittävän hankintalain tarkoittaman EU-kynnysarvon. Yksittäisten kohdekohtaisten toimeksiantojen arvot vaihtelevat samoin tarve suunnitelmien teettämiselle vaihtelee vuosittain. Raision kaupunki on suunnitteluttanut kunnallistekniikan hankkeita noin 250 000 - 300.000 eurolla vuodessa. Puitesopimusta käytetään yksittäisissä suunnitteluhankinnoissa, joiden arvo alittaa 60.000 EUR. Liikuntapaikkojen suunnittelu käsittää yleiseen käyttöön ja koulujen käyttöön tulevien liikuntapaikkojen suunnittelun. Suunnittelukohteita ovat yleisurheilukentät, kenttien saneeraus, ulkoilupolut, jalkapallokentät ja niiden saneeraussuunnittelu.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutInsinöörialan suunnittelupalvelut (71320000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-01-28
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (FI),  2474031-0 
Pöyry Finland Oy (FI),  0625905-6 
VR Track Oy (NRC Finland Oy) (FI),  1007822-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRaision kaupungin kunnallistekniset palvelut ja Raision Vesi Oy hankkivat puitesopimuskonsultteja infrasuunnittelun ja valvonnan palveluista. Sopimuskauden (2019 -2021 sekä 1 optiovuosi) hankinnan kokonaisarvon arvioidaan ylittävän hankintalain tarkoittaman EU-kynnysarvon. Yksittäisten kohdekohtaisten toimeksiantojen arvot vaihtelevat samoin tarve suunnitelmien teettämiselle vaihtelee vuosittain. Raision kaupunki on suunnitteluttanut kunnallistekniikan hankkeita noin 250 000 - 300.000 eurolla vuodessa. Puitesopimusta käytetään yksittäisissä suunnitteluhankinnoissa, joiden arvo alittaa 60.000 EUR. Mittauspalveluihin sisältyy maaperätutkimusten lisäksi maastomallien tekoon tarvittavat mittaukset, urakkakohteiden vesihuollon tarkkeiden mittausta annetun mittausohjeen mukaisesti ja rakennettujen vesihuoltoverkostojen tarkemittauksia.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakentamiseen liittyvät palvelut (71500000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-01-28
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (FI),  2474031-0 
Pöyry Finland Oy (FI),  0625905-6 
VR Track Oy (NRC Finland Oy) (FI),  1007822-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRaision kaupungin kunnallistekniset palvelut ja Raision Vesi Oy hankkivat puitesopimuskonsultteja infrasuunnittelun ja valvonnan palveluista. Sopimuskauden (2019 -2021 sekä 1 optiovuosi) hankinnan kokonaisarvon arvioidaan ylittävän hankintalain tarkoittaman EU-kynnysarvon. Yksittäisten kohdekohtaisten toimeksiantojen arvot vaihtelevat samoin tarve suunnitelmien teettämiselle vaihtelee vuosittain. Raision kaupunki on suunnitteluttanut kunnallistekniikan hankkeita noin 250 000 - 300.000 eurolla vuodessa. Puitesopimusta käytetään yksittäisissä suunnitteluhankinnoissa, joiden arvo alittaa 60.000 EUR. Työmaavalvontapalveluihin kuuluu käytännön yhteyshenkilönä toimiminen rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan välillä sekä työn suorituksen kannalta tarpeellisten tietojen ja päätösten hankkiminen eri tahoilta, dokumentointi ja käytettävien suunnitelma-asiakirjojen sopimuksenmukaisuuden tarkistaminen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakennustöiden valvonta (71520000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2019-01-28
Sopimusnumero
MyyjätFCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy (FI),  2474031-0 
Pöyry Finland Oy (FI),  0625905-6 
VR Track Oy (NRC Finland Oy) (FI),  1007822-3