This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2019-12-31
Ilmoituksen numero2019-001086
TED numero2019/S 016-034067
OstajaorganisaatioVaasan kaupunki (0209602-6 )
PL 1014
FI-65101 VAASA
http://www.vaasa.fi
Hankinnan otsikkotiedotSuunnittelun puitesopimuskonsultit
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen1 250 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/13788/notice/15749/overview
Originaali JSON tietue15749.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus1. Liikennesuunnittelu 2. Katusuunnittelu 3. Vesihuoltoverkoston suunnittelu 4. Hulevesisuunnitelmat ja selvitykset 5. Geosuunnittelu 6. Ympäristösuunnittelu 7. Silta- ja taitorakennesuunnittelu 8. Meluselvitykset
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI195
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävä sisältää vesihuoltolaitoksien teknisten ratkaisuiden sekä prosessin mitoitusta ja suunnittelua.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI195
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävä sisältää erillisalueiden yleissuunnittelun ja tai kaavoituksen joko kokonaisuudessaan tai osa-alueittain. Yleissuunnittelu sisältää vähintään kolme vaihtoehtoa joista valitaan yksi jatkotyöskentelyn pohjaksi. Suunnitteluprojekti (yleis- tai asemakaava) jäsennellään ja vaiheistetaan siten, että kukin työvaihe voidaan arvioida ja käsitellä tarvittavassa laajuudessa: - mahdolliset vaikutusten arvioinnit, perusselvitykset ja tavoitteet, - vaihtoehdot (väh.3 mitoituksellista ja fyysistä kehittämismallia), - luonnos (valitun vaihtoehdon kehittäminen lopulliseksi suunnitelmaksi), - ehdotus (lopullinen suunnitelma päätöksentekoa ja toteutusta varten).
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI195
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävä sisältää kulttuuriympäristöselvitykset ja rakennusinventoinnit tilaajan määrittelemässä laajuudessa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI195
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausLuontotyyppi- ja kasvillisuusselvitysten tulee sisältää yleiskuvauksen alueen luonnosta, luontotyyppikuvioiden rajauksen ja kartalle numeroinnin, kuviotietojen kuvauksen, metsä- ja vesilain mukaisten kuvioiden karttarajauksen, muiden arvokkaiden luontotyyppikuvioiden karttarajauksen, uhanalaisten putkilokasvien esiintymistiedot karttaesityksenä ja kuvioiden kasvillisuusluettelon raportin liitteenä. Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksestä tulee laatia erillinen raportti jokaisesta kohteesta, joissa esitetään yllä olevat tiedot sekä kuvia alueen luontotyypeistä ja kasvillisuudesta. Selvitystyöhön liittyy työn aloituskokous ja valmiin raportin esittely. Molemmat kokoukset pidetään Vaasassa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI195
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausLiito-oravakartoitukset tulee tehdä lajin kartoituksen kannalta sopivaan aikaan pääosin maalis-toukokuussa. Kartoitukset tehdään yleisesti käytössä olevalla jälkijätösmenetelmällä siten, että papanahavaintojen lisäksi maastossa etsitään lajin lisääntymispaikoiksi soveltuvia kolopuita, pesäpönttöjä ja vanhoja oravan risupesiä. Liito-oravakartoituksen jokaisesta kohteesta laaditaan erillinen raportti, jossa esitetään yllä olevat tiedot sekä arvioidaan alustavasti liito-oravan suojelun kannalta tärkeät lisääntymis- ja levähdyspaikat. Suojelualuerajaus tulee tehdä voimassaolevan ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti (YM1/501/2017).
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI195
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävä sisältää maaperätutkimusten sekä niihin liittyvien laboratorioanalyysien tekoa pohjatutkimusohjelman mukaisesti. Tutkimusmenetelmät ovat painokairaus, porakonekairaus (kalliopinnan varmistus), heijarikairaus, puristinheijarikairaus, siipikairaus, häiriintyneiden näytteiden otto, häiriintymättömien näytteiden otto ja pohjavesiputken asennus. Työ sisältää ainakin seuraavia laboratorioanalyysejä, vesipitoisuus ja rakeisuus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI194
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-09-15
Sopimusnumero625-2018-1
MyyjätSitowise Oy  (FI),  2335445-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-09-15
Sopimusnumero625-2018-2
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-09-15
Sopimusnumero625-2018-3
MyyjätRamboll Finland Oy  (FI),  0101197-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-09-15
Sopimusnumero625-2018-4
MyyjätFCG Suunnittelu ja tekniikka Oy  (FI),  2474031-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-09-15
Sopimusnumero625-2018-5
MyyjätPöyry Finland Oy  (FI),  0625905-6 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-09-15
Sopimusnumero625-2018-6
MyyjätA-Insinöörit Civil Oy (FI),  0113554-8 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-09-15
Sopimusnumero625-2018-7
Myyjätark-byroo Oy  (FI),  1481831-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-09-15
Sopimusnumero625-2018-8
MyyjätLuontoselvitys Sundell Tmi  (FI),  2673501-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-09-15
Sopimusnumero625-2018-9
MyyjätSuomen GPS-Mittaus Oy  (FI),  0961185-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-09-15
Sopimusnumero625-2018-10
MyyjätGeopalvelu Oy (FI),  0719989-2