This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-05-04
Ilmoituksen numero2022-100095
TED numero2022/S 089-244215
OstajaorganisaatioSansia Oy (2364760-8 )
PL 2000, Viestikatu 3
FI-70600 Kuopio
https://www.sansia.fi
Hankinnan otsikkotiedotMaaperäselvitykset ja mittaukset
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen500 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/63158/notice/100095/overview
Originaali JSON tietue100095.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa- alueeseen 1 valitaan kuusi (6) hinnaltaan edullisinta ja vähimmäisvaatimukset täyttävää toimittajaa. Maastomittaukset toimiala pitää sisällään tutkimus-, suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin sisältyviä maastomittaustöitä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi maastomallien mittaus ja laadinta, tarke-/toteumamittaukset, yksittäiset kartoitustehtävät, suunniteltujen kohteiden maastoonmerkinnät sekä maamassojen mittaukset ja laskennat. Tutkimuskohteet sijaitsevat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan alueella. Tulokset ja tuotettava aineisto määritellään toimeksiantokohtaisesti tilaajien suunnitteluohjeissa. Osa- alueen yksi (1) ennakoitu arvo huomioiden varsinaisen sopimuskauden ja optiokauden on: Kuopion kaupunki 60 000 euroa Kuopion Vesi Oy, 40 000 euroa Osa- alueen enimmäisarvo on 170 000 euroa. Arviot sitoumuksetta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutKenttämittauspalvelut (71353000)
AluekoodiFI1D
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-04-01
Sopimusnumero
MyyjätAFRY Finland Oy (FI),  0625905-6 
Päätös päivämäärä2022-03-25
Sopimusnumero
MyyjätGeopalvelu Oy (FI),  0719989-2 
Päätös päivämäärä2022-03-30
Sopimusnumero
MyyjätRamboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Päätös päivämäärä2022-04-01
Sopimusnumero
MyyjätTasamitta Oy (FI),  1795485-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa- alueeseen kaksi valitaan kuusi (6) hinnaltaan edullisinta ja vähimmäisvaatimukset täyttävää toimittajaa. Maastotutkimuksien toimialassa noudatetaan Liikenneviraston ohjeessa 10/2015 "Geotekniset tutkimukset ja mittaukset" henkilöille, kalustolle ja tutkimusmenetelmille esitettyjä ohjeita ja vaatimuksia. Tutkimuslajeja ovat mm. paino-, heijari-, porakonekairaukset, maanäytteenotto sekä pohjavedenpinnan havaintoputkien asennus ja seurantamittaukset. Tutkimuspisteiden paikalleen mittaus ja mahdolliset samalla työalueelle tehtävät tarkemittaukset kuuluvat geoteknisten maastotutkimusten tehtäväalueeseen. Tulokset ja tuotettava aineisto määritellään toimeksiantokohtaisesti tilaajien suunnitteluohjeissa. Tutkimuskohteet sijaitsevat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan alueella. Osa- alueen kaksi (2) ennakoitu arvo huomioiden varsinaisen sopimuskauden ja optiokauden on: Kuopion kaupunki 100 000 euroa Kuopion Vesi Oy, 80 000 euroa Osa- alueen enimmäisarvo on 350 000 euroa. Arviot sitoumuksetta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutGeotekniset palvelut (71332000)
AluekoodiFI1D
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-03-25
Sopimusnumero
MyyjätAFRY Finland Oy (FI),  0625905-6 
Päätös päivämäärä2022-03-25
Sopimusnumero
MyyjätGeopalvelu Oy (FI),  0719989-2 
Päätös päivämäärä2022-03-30
Sopimusnumero
MyyjätRamboll Finland Oy (FI),  0101197-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa- alueeseen kolme valitaan kuusi (6) hinnaltaan edullisinta ja vähimmäisvaatimukset täyttävää toimittajaa. Laboratoriopalvelujen tehtäväalue pitää sisällään geotekniset laboratoriokokeet. Laboratoriopalveluiden tutkimuksissa tulee noudattaa Liikenneviraston ohjeessa 10/2015 "Geotekniset tutkimukset ja mittaukset" esitettyjä menetelmäohjeita ja vaatimuksia. Tarvittavia laboratoriokokeita ovat mm. rakeisuuden, vesipitoisuuden, humuspitoisuuden ja tilavuuspainon määrittäminen. Osa- alueen kolme (3) ennakoitu arvo huomioiden varsinaisen sopimuskauden ja optiokauden on: Kuopion kaupunki 40 000 euroa Kuopion Vesi Oy, 20 000 euroa Osa- alueen enimmäisarvo on 110 000 euroa. Arviot sitoumuksetta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLaboratoriopalvelut (71900000)
AluekoodiFI1D
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-03-25
Sopimusnumero
MyyjätAFRY Finland Oy (FI),  0625905-6 
Päätös päivämäärä2022-04-07
Sopimusnumero
MyyjätEurofins Environment Testing Finland Oy (FI),  2752292-5 
Päätös päivämäärä2022-03-25
Sopimusnumero
MyyjätGeopalvelu Oy (FI),  0719989-2 
Päätös päivämäärä2022-03-30
Sopimusnumero
MyyjätRamboll Finland Oy (FI),  0101197-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa- alueeseen valitaan kuusi (6) hinnaltaan edullisinta ja vähimmäisvaatimukset täyttävää toimittajaa. Haitta-ainepitoisuuksien tutkimukset liittyvät useimmiten kaupungin omistamien tonttien uusiokäyttöön. Tutkimukset, ympäristö- ja terveysriskien arviointi sekä kunnostustarpeen arviointi tulee toteuttaa Valtioneuvoston asettaman PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) mukaisesti sekä muiden voimassa olevien lakien, asetusten sekä normien ja ohjeiden mukaisesti. Sisältää muun muassa seuraavia tehtäviä: • Kohteen kartoitus ja historiaselvitykset • Tutkimussuunnitelman laatiminen • Haitta-ainepitoisuustutkimukset sisältäen näytteenoton, laboratoriotutkimukset, tulosten raportointi • Ympäristö- ja terveysriskien arviointi • Riskienhallintamenetelmien suunnittelu ja tarvittavien lupahakemusten laadinta • Riskienhallintatöiden valvonta, raportointi ja jälkiseurantaohjelman laatiminen • Sedimenttinäytteenotto • Pohjavesiputkien asennus ja näytteenotto Konsultin käyttämä tutkimuslaboratorio tulee olla akkreditoitu ja jonka tulee toimia soveltuvien standardien ja määräysten mukaisesti. Tutkimuskohteet sijaitsevat Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan alueella. Osa- alueen neljä (4) ennakoitu arvo huomioiden varsinaisen sopimuskauden ja optiokauden on: Kuopion kaupunki 150 000 euroa Kuopion Vesi Oy, 10 000 euroa Osa- alueen enimmäisarvo on 250 000 euroa. Arviot sitoumuksetta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutYmpäristötekniset konsulttipalvelut (71313000)
AluekoodiFI1D
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-03-25
Sopimusnumero
MyyjätAFRY Finland Oy (FI),  0625905-6 
Päätös päivämäärä2022-03-25
Sopimusnumero
MyyjätEnvineer Oy (FI),  2850396-1 
Päätös päivämäärä2022-03-25
Sopimusnumero
MyyjätGeopalvelu Oy (FI),  0719989-2 
Päätös päivämäärä2022-03-30
Sopimusnumero
MyyjätRamboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Päätös päivämäärä2022-03-25
Sopimusnumero
MyyjätSipti Environment Oy (FI),  2988140-3 
Päätös päivämäärä2022-03-25
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0