This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-13
Ilmoituksen numero2021-083922
TED numero
OstajaorganisaatioRaahen kaupunki (1791817-6 )
Rantakatu 50
FI-92100 Raahe
http://www.raahe.fi
Hankinnan otsikkotiedotKameravalvonta palveluna
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59440/notice/83922/overview
Originaali JSON tietue83922.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRaahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia kokonaispalveluna hankittavasta kameravalvontapalvelusta ajalle 1.1.2022 - 31.12.2025 ( + optio 2 vuotta). Palvelun tulee sisältää suunnittelu ja laiteinvestoinnit, varaosatoimitukset, viankorjaukset käynteineen, vuosihuollot sekä jatkuva ylläpito. Palvelu tuotetaan tilaajan tietoliikenneverkossa, johon palveluntarjoaja yhteistyössä tilaajan tietoliikenteen palveluntuotannon kanssa sijoittaa valvontakamerat. Tallentimet asennetaan tilaajan käytössä oleviin laitetiloihin tai konesaleihin. Kameravalvontapalvelu sisältää seuraavat kokonaisuudet: 1) Tietoliikenneverkossa toimiva kameravalvontajärjestelmä, johon sisältyy keskitetty reaaliaikaisen kuvan seuranta- ja tallennuspalvelu. 2) Selainkäyttöinen palveluportaali yhteistyövälineenä 3) Hallinnointipalvelu sisältäen mm. kameravalvontapalvelun tuki- ja suunnittelupalvelut ja käyttöoikeuksien hallinnoinnin 4) Kameravalvontapalvelun automaattinen ja reaktiivinen valvonta ja raportointi 5) Uusien ja olemassa olevien lanka- tai mobiiliverkkoa käyttävien valvontakameroiden liittäminen tarjouspyynnön kohteena olevaan kameravalvontajärjestelmään. 6) Kameravalvontapalvelun valvomoympäristön suunnittelu ja toteutus tarvittaviin kohteisiin Palveluntuottajalle ja palvelun sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä "Vaatimusmäärittely". Kameravalvonnan tuottamalle kuvanlaadulle ja käytettävyydelle on laatuvaatimukset. Kameroiden tekniset vähimmäisominaisuudet on määritelty liitteessä "Vaatimusmäärittely". Tarjouspyynnön liitteenä olevassa vaatimusmäärittelyasiakirjassa kuvataan tarkemmin palvelun eri osa-alueiden vähimmäisvaatimukset. Vaatimusmäärittely-asiakirjassa on määritelty tarkemmin pakolliset hallinnointia ja portaalia, järjestelmää, valvontaa ja raportointia, kameroita, tietoturvaa sekä palveluntuotantoa koskevat vaatimukset. Tarjotun palvelun on täytettävä kaikki tämän tarjouspyynnön sekä sen liitteiden mukaiset pakolliset vaatimukset. Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Raahen koulutuskuntayhtymälle, Raahen kaupungin konserniyhtiöille sekä yhteisöille. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Raahen koulutuskuntayhtymä, konserniyhtiöt sekä yhteisöt tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 20.10.2021 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava 2.11.2021 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei otetavastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).
Hankintanimikkeistö (CPV) pääValvontapalvelut (79714000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset