This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-13
Ilmoituksen numero2021-083887
TED numero
OstajaorganisaatioHelsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä (2274586-3 )
Opastinsilta 6A, PL 100
FI-00077 HSL
https://www.hsl.fi
Hankinnan otsikkotiedotHSL:n markkinavuoropuhelu, ajoneuvoihin tehtävät tietotekniikka- ja tietoliikennelaitteiden asennus ja viananalysointi
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59416/notice/83887/overview
Originaali JSON tietue83887.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on tietopyyntö/ilmoitus markkinavuoropuhelusta, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan mahdollista kilpailutusta. Hankintayksikkö voi käyttää markkinavuoropuhelun vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa. Vastaaminen tietopyyntöön ja vuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Vuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@hsl.fi 25.10.2021 klo 12:00 mennessä. Viestin otsikoksi tulee laittaa "143/02.08.00/2021 HSL:n markkinavuoropuhelu, ajoneuvoihin tehtävät tietotekniikka- ja tietoliikennelaitteiden asennus ja viananalysointi". Ilmoittautuneille palveluntarjoajille lähetetään sähköpostilla hankinnan kohteeseen liittyviä kysymyksiä. Hankintayksikkö pyytää kommentteja lähetettyyn materiaaliin sähköpostitse. Saatujen kommenttien perusteella hankintayksikkö voi vielä tarvittaessa esittää lisäkysymyksiä ja/tai käydä tarkentavia keskusteluja. HSL kartoittaa markkinoita sen selvittämiseksi, millaisia asennuksen ja viananalysoinnin yrityksia on tarjolla seuraavaan tilanteeseen liittyen: HSL tulee mahdollisesti kilpailuttamaan ajoneuvoissa toimiviin tietotekniikka- ja tietoliikennelaitteisiin asennuspalvelua, sekä viankorjausta ja analysointia. Laitteita tullaan asentamaan sekä linja-autokalustoon että raidekalustoon. Sopimus tullaan alustavasti jakamaan kahteen osa-alueeseen: 1. Linja-autoihin ja raidekalustoon tehtävät asennukset 2. Linja-autoihin ja raidekalustoon tehtävä vikojen analysointi ja viankorjaus. Asennettavia laitteistoja voivat esimerkiksi olla tietoliikennereitittimet ja/tai ajoneuvotietokoneet sekä lukijalaitteet. Reitittimiä sekä laitteistoja on useita tuhansia kappaleita. Arviolta isoin volyymi asennuksista tullaan suorittamaan 2-3 seuraavan vuoden aikana. Asennukset ja viankorjaukset tullaan suorittamaan linja-auto- ja raidekalustovarikoilla. Tilaaja hakee vuoropuheluun laajoihin ja kappalemääriltään suuriin asennusvolyymeihin sopivia asennukseen sekä viankorjaukseen kykeneviä yrityksiä, joilla on kokemusta vastaavista ajoneuvoihin tehtävistä laitteiden asennuksista ja/tai niiden viankorjauksista. Sopimuskauden aikana tilaajalla tulee olla oikeus tilata asennuksia ja viankorjausta myös muille ajoneuvoihin tuleville tietoliikenne- ja tietoliikennelaitteille kuin mitä tässä tietopyynnössä on kerrottu.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietokoneiden ja tietojenkäsittelylaitteiston asentaminen (51610000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset