This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-13
Ilmoituksen numero2021-083860
TED numero
OstajaorganisaatioPohjois-Karjalan hankintatoimi (0242746-2 )
Linnunlahdentie 2
FI-80110 Joensuu
http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Hankinnan otsikkotiedotTIETOPYYNTÖ / Lipunmyyntijärjestelmä / Joensuun kaupunki
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59396/notice/83860/overview
Originaali JSON tietue83860.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN TIETOPYYNTÖ. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä täydennetään osaamista tarjouspyynnön laadintaan. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia, tällä vasta pyydetään kommentteja kilpailutuksesta. Tähän kansallisen ilmoituksen muodossa tehtyyn tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää kommentteja. Esitettyihin kommentteihin ei vastata. Tietopyyntö ei velvoita Pohjois-Karjalan hankintatoimea toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyynnön liitteenä olevassa liiteluonnoksissa olevat tekstit voivat muuttua varsinaisessa tarjouspyynnössä. Kaikki päivämäärät tarjouspyyntöluonnoksessa ovat alustavia. Tällä tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Pohjois-Karjalan hankintatoimi korvaa tietopyyntöön vastaamisesta aiheutuvia kustannuksia. HANKINNAN KOHDE Joensuun kaupungilla on tällä hetkellä sopimus lipunmyyntipalvelusta Ticketmasterin kanssa joka loppuu 30.6.2022. Joensuun kaupunki tilaajana tulee kilpailuttamaan lipunmyyntijärjestelmän uudestaan syksyllä 2021. Lipunmyyntijärjestelmä on käytössä Joensuun kaupunginorkesterin, teatterin, taidemuseon sekä Pohjois-Karjalan museon tapahtumien ja pääsylippujen myynnissä. Lippuja myydään vuosittain useita tuhansia. Lippuja myydään verkon lisäksi sekä Carelicumin ja teatterin omissa lipunmyyntipisteissä sekä tapahtumapaikoissa ennen tilaisuuksia. Toivomme myös uusia, innovatiivisia tapoja vauhdittaa ja helpottaa lipunmyyntiä. Pelkästään teatterilla lippuja myydään Ticketmasterin kautta itse noin 12000 lippua ja Carelicum myy meidän lippuja noin 7000-9000 lippua vuosittain. Tietopyyntö koskee lipunmyyntijärjestelmän hankintaa Joensuun kaupungille. Tällä tietopyynnöllä pyydetään ja toivotaan toimittajilta kommentteja ja/tai huomioita lipunmyyntijärjestelmän palvelunkuvaukseen, joka on tämän tietopyynnön liitteenä, sekä muutenkin hankintaan liittyen. Tuleva tarjouspyyntö tullaan tekemään liitteenä olevan palvelunkuvauksen pohjalta. Vastaukset, kysymykset ja kommentit voitte esittää määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa ”Kysymykset ja vastaukset” 27.10.2021 klo 11.30 mennessä tai kohdassa ”Tietopyynnön vastauksen lähetys” 27.10.2021 klo 12.00 mennessä, jos haluatte liittää vastaukseen erillisen liitedokumentin. Mikäli lataatte erillisen liitteen, teidän tulee painaa myös kohdasta ”Lähetä vastaus tietopyyntöön”. Tietopyynnön kohdalla ”Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika” ei tarkoiteta tarjousten jättämisen määräaikaa, vaan tietopyynnön voimassa olon määräaikaa, johon mennessä voitte ladata erillisen liitteen tietopyyntöön liittyen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääOhjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset