This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-11
Ilmoituksen numero2021-083712
TED numero
OstajaorganisaatioPorin kaupunki (0137323-9 )
PL 121
FI-28101 Pori
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Hankinnan otsikkotiedotSisäilman olosuhdevalvonnan järjestelmä
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59310/notice/83712/overview
Originaali JSON tietue83712.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPorin kaupunki tekee tällä hetkellä jatkuvatoimista sisäilman olosuhdevalvontaa muutamassa kiinteistössä. Valvontaa on kuitenkin tarkoitus laajentaa niin olemassa oleviin, osittain vanhoihinkin kiinteistöihin, kuin uusiin rakennettaviin kiinteistöihin. Mittaustuloksia seuraa ammattilaisten lisäksi kiinteistön käyttäjät, joiden joukko laajenee uusien kiinteistöjen mukaanoton myötä moninkertaiseksi. Osassa kiinteistöjä tarvitaan myös järjestelmää, jossa mittauksista saadun tiedon perusteella järjestelmä pystyy tarvittaessa tekemään säätöjä, jotka parantavat sisäilmaa. Hankintaan kuuluu myös ns. mittasalkku-palvelu, jolloin tilaaja voi omatoimisesti asentaa esim. akuutissa tilanteessa omat anturit tarvittavaan paikkaan. Antureista tieto välittyy järjestelmään tiedon analysointia ja jatkokäsittelyä varten. Hankinnassa on näin ollen 3 osiota, joista voi tarjota yhtä, kahta tai kolmea palvelua. Hankittava palvelu tulee alkuun Porin kaupungin teknisen toimialan, terveysvalvonnan ja sivistystoimialan käyttöön. Palvelua on mahdollista laajentaa myöhemmin muidenkin toimialojen käyttöön. Pääkäyttäjätunnuksia tulee olemaan teknisella puolella noin 5-8 kpl, katselukäyttäjiä terveysvalvonnassa 3 kpl. Suurin katselukäyttöryhmä tulee jatkossa olemaan päiväkotien johtajat ja koulujen rehtorit. Käyttötarve laajenee sitä myöten, kun palvelua otetaan näissä pisteissä käyttöön. Koska katselukäyttöä on ajateltu näin laajaksi, se asettaa palvelulle lisävaatimuksia visuaalisuuteen: selkeiden kuvien tulee kertoa tilanne pääpiirteissään. Antureilla tullaan keräämään reaaliaikaista tietoa kiinteistöjen sisäilmastosta sekä -ympäristöstä, kuten sisä- ja ulkolämpötilasta ja näiden vertailusta, suhteellisesta kosteudesta, hiilidioksidipitoisuudesta, ulko- ja sisäilman välisestä paine-erosta sekä tvoc- ja pienhiukkaspitoisuuksista. Hankinta jakautuu kolmeen erikseen tarjottavaan osaan. Näitä käytetään eri kohteissa ja tilaaja valitsee kunkin kohteen kohdalla, mitä tapaa halutaan käyttää. Niiden sisällöt ovat: A) ohjelmistopalvelu, huonetiloihin asennettavat mittausanturit, sisäilmaviestintä ammattilaisille, kiinteistönhoidolle ja kiinteistön käyttäjille sekä asiantuntijatehtävät B) sisältää samat ominaisuudet kuin A-kohta ja lisäksi järjestelmä tekee mittaustuloksien perusteella muutoksia automatiikkaan tekoälyn avulla C) mittasalkku-palvelu, missä tilaaja voi omatoimisesti asentaa omat anturit haluamaansa paikkaan. Antureista tieto välittyy järjestelmään A tai B tiedon analysointia ja jatkokäsittelyä varten. Tarjottavat palvelut on oltava saatavissa vaatimusmäärittelyn mukaisesti koko sopimuskauden ajan. Ohjelmistopäivitys tai vastaava ei saa poistaa tarjottuja ominaisuuksia. Järjestelmän ja huonetiloihin asennettavien antureiden vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1, järjestelmän vaatimusmäärittely. Mittausantureiden vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2, mitattavat suureet. Liitteen 2 optio-sivulla esitetään mitattavia tekijöitä, jotka eivät ole välttämättömiä tarjota, mutta voidaan ottaa huomioon tilauksissa. Tarjouspyynnön liitteessä 3 pyydetään kuvaamaan käyttötapausten avulla tarjottava palvelu annetuilla ehdoilla. Edellä kuvatun lisäksi tarjouspyynnössä kuvataan ei-pakolliset optiot: AD-kirjautuminen järjestelmään ja käyttäjäpalaute. AD-kirjautumismahdollisuudesta pyydetään kuvaus, käyttäjäpalautteesta on liitteessä 1 välilehti 7, jossa määritellään käyttäjäpalautejärjestelmän vaatimukset. Tilaaja päättää optioista hankintavaiheessa, otetaanko ne mukaan tilaukseen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutKaukomittaus- ja päätelaitteet (32440000)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
AluekoodiFI196
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset