This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-11
Ilmoituksen numero2021-083700
TED numero
OstajaorganisaatioRaahen kaupunki (1791817-6 )
Rantakatu 50
FI-92100 Raahe
http://www.raahe.fi
Hankinnan otsikkotiedotRaahen kaupungin päällyste-, kiveys- ja ajoratamaalausurakka 2022 - 2024
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59304/notice/83700/overview
Originaali JSON tietue83700.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRaahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia päällyste-, kiveys- ja ajoratamaalausurakasta vuosille 2022 - 2024 yksikköhintaisena kokonaisurakkana. Hankinnan tarkka sisältö, arvioidut määrät ja muut keskeiset sopimusehdot on esitetty tarjouspyynnössä ja liitteissä. Tarjoushinta kysytään Raahen, Pattijoen ja Saloisten taajamien alueelle. Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Koulutuskeskus Brahelle sekä Raahen kaupungin konserniyhtiöille. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Brahe ja Raahen kaupungin konserniyhtiöt tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 22.10.2021 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 26.10.2021 klo 12.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 5.11.2021 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTeiden päällystystyöt (45233220)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset