This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-11
Ilmoituksen numero2021-083695
TED numero2021/S 201-525927
OstajaorganisaatioFinavia Oyj (2302570-2 )
Lentäjäntie 3
FI-01530 Vantaa
http://www.finavia.fi
Hankinnan otsikkotiedotFinavia Oyj: ICT-projektinjohto
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio4 000 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59301/notice/83695/overview
Originaali JSON tietue83695.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausICT-projektinjohtoon kuuluu seuraavat osa-alueet, joihin liittyen tarjoajalta edellytetään resursseja ja osaamista: 1. Projektinhallinta- ja integraattoripalvelu 2. Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut 3. Palvelumuotoilu 4. Pilvipalveluiden hallinta 5. Testauspalvelut 6. Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut 7. Tietoturva 8. Tietosuoja 9. Auditoinnit 10. Riskienhallinta 11. IT-omaisuuden hallinta 12. Hankinta ja kilpailutukset 13. Tietojärjestelmäimplementointi Avainasemassa on tuottaa Finavialle laadukasta projektinjohdon palvelua resursseilla, joilla on kyky luotsata projektiaan ja projektitiimiä projektin scopen, ohjelman, aikataulun ja budjetin puitteissa. Resursseilla tulee olla kyky reagoida poikkeamiin em. tai muissa projektin etenemiseen vaikuttavissa asioissa ja paitsi raportoida niistä niin myös luoda etenemissuunnitelma poikkeamien välttämiseksi tai niiden vaikutusten minimoimiseksi. Projektipäällikön tehtävät määritellään palvelunkuvauksessa, mutta tapauskohtaisesti tehtäviä voidaan muokata tai täsmentää roolista riippuen. Projektien koolle tai laskutukselle ei ole asetettua euromääräistä alarajaa, joten projektien koko voi vaihdella merkittävästi. Puitesopimus ei muodosta määräostovelvollisuutta. Hankintayksikkö asettaa soveltuvuusvaatimuksia. Tämä avoin menettely käydään suomenkielisenä. Puitejärjestelyyn valitaan viisi (5) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanutta palveluntuottajaa. Hankintayksikön ja valittujen toimittajien välillä solmittavaan puitesopimukseen sovelletaan JIT 2015 -ehtoja, jotka koostuvat yleisistä ehdoista sekä hankinnan kohteeseen soveltuvista erityisehdoista, pois lukien JIT 2015 – Henkilötiedot. Sopimusasiakirjat luovutetaan allekirjoitettua salassapitositoumusta vastaan. Hankintayksikköä sitoo lainmukainen salassapitovelvollisuus. Tarjoaja täyttää Tarjouspalvelussa olevan salassapitositoumuksen ja toimittaa sen sähköpostitse hankintapaallikot@finavia.fi, otsikolla "ICT-projektipäälliköt". Allekirjoitettua sitoumusta vastaan Hankintayksikkö toimittaa linkin latauskansioon, josta tarjoaja voi ladata tiedostot omalle koneelleen tarkastelua varten. Tarkempi ohjeistus asiakirjojen lataamisesta tulee kansiokutsussa, joka lähetetään vastauksena siihen sähköpostiosoitteeseen, josta salassapitositoumus hankintayksikölle lähetetään. Tarjous voidaan antaa vain Tarjouspalvelun kautta. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia tai niiden osia ei ilman Hankintayksikön pyyntöä oteta vastaan. Tarjouksen tekemistä ja jättämistä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa (ml. ehdokkaan käyttäjä- ja yhteyshenkilötiedot järjestelmässä) koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia-tukeen. Menettelyyn osallistumisesta ei makseta korvausta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääProjektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut (72224000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut(6) Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna (79620000)
AluekoodiFI
Pääasiallinen suorituspaikkaVantaa

Sopimukset