This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-11
Ilmoituksen numero2021-083654
TED numero2021/S 201-525465
OstajaorganisaatioSarastia Oy (2360731-5 )
Toinen Linja 14
FI-00530 Helsinki
http://www.sarastia.fi
Hankinnan otsikkotiedotHenkilötietojen hallinnan prosessiominaisuus osaksi palkka- ja henkilöstöhallinnan järjestelmäratkaisua
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen400 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59277/notice/83654/overview
Originaali JSON tietue83654.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan taustalla on Sarastian liiketoiminta palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottajana. Sarastia tuottaa mainittuja palveluja sidosyksikön roolissa hyödyntäen palveluntuotannossaan markkinoilta hankkimiaan järjestelmäratkaisuja. Järjestelmätoimittajat ovat sidosyksikköliiketoiminnassa alihankkijan roolissa suhteessa palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluja käyttävään Sarastian asiakkaaseen. Sarastia Oy tuottaa määrätyille asiakkailleen palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluita Personec FK -järjestelmällä. Järjestelmähankinnasta on lainvoimainen hankintasopimus Visma Public Oy:n kanssa. Sopimustoimittaja Visma Public Oy tarjoaa osaksi palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäratkaisuaan henkilötietojen hallinnan ominaisuutta (ESS), joka mahdollistaa henkilötietojen hallinnan hajauttamisen ja tämänkaltaisen tiedonhallinnan prosessoimisen. Kyseessä on järjestelmäkehitystyön tuloksena syntynyt lisäominaisuus, joka parantaa järjestelmäkokonaisuuden perusfunktiota tiedonhallinnan osalta. Sopimustoimittaja hinnoittelee kyseisen ominaisuuden erikseen. Sarastian asiakkaat ovat ilmaisseet halunsa kehittää Sarastialta hankkimaansa palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelua kyseisen ominaisuuden osalta, minkä vuoksi Sarastia hankkii kyseisen ominaisuuden osaksi omaa palvelutarjontaansa. Mainittu ominaisuus on kehitetty osaksi Visma Public Oy:n toimittamaa Personec-järjestelmäkokonaisuutta. Koska Sarastian palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelutarjonta perustuu lainvoimaiseen järjestelmäsopimukseen, jonka ympärille on rakennettu liiketoimintaa ja teknistä infrastruktuuria, ei koko palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuutta ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa uudestaan. Lisäominaisuuden hankkiminen ei kuitenkaan voi Sarastian oman tulkinnan mukaan perustua nykyisen sopimuksen laajentamiseen. Lisäominaisuus muodostaa siten sekä arvoltaan että sisällöltään oman hankintakokonaisuutensa, jonka kilpailutusvelvoitetta Sarastia arvioi itsenäisenä hankintana. Sarastia tulkitsee hankintalain mukaisen suorahankintaperusteen täyttyvän, koska 1) Sarastian tuottama palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelu perustuu jo nykyisellään Personec-järjestelmään, jonka osa hankittava lisäominaisuus on, 2) mikään muu toimittaja ei kykene teknisesti toteuttamaan lisäominaisuuden hankintaa osaksi Sarastian nykyisiä palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä 3) huolellinen hankintayksikkö ei olisi osana palkka- ja henkilöstöhallinnon kokonaisratkaisun hankintaa voinut ennakoida yksityiskohtaisesti sellaista järjestelmäkehitystä, jonka tuotos ESS-lisäominaisuus on.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääOhjelmistoihin liittyvät palvelut (72260000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-10-11
Sopimusnumero
MyyjätVisma Public Oy (2644028-2 )
Helsinki (FI)