This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-11
Ilmoituksen numero2021-083651
TED numero2021/S 201-524585
OstajaorganisaatioHelsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (0201256-6 )
PL 58226 (Käyntiosoite: Työpajankatu 8, Helsinki)
FI-00099 Helsingin kaupunki
http://www.att.hel.fi/
Hankinnan otsikkotiedotHankesuunittelu ja optio kokonaissuunnittelusta, uudisrakennus, Heka Jakomäki, Jakomäenpolku 5 ER (palvelutalo)
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen759 032 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/51163/notice/83651/overview
Originaali JSON tietue83651.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävän kulku ja tarkempi sisältö on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa. TIETOJA HANKKEESTA: Tontille 41200/17 toteutetaan ympärivuorokautista hoivaa ikääntyville muistisairaille tarjoava palvelutalo Heka Jakomäki Jakomäenpolku 5 ER. Hankkeeseen toteutetaan yhteensä 100 palveluasuntoa, pienryhmäkotikokonaisuuksina. Ryhmäkodin asunnon minimipinta-ala on 25 m². Lisäksi hankkeeseen suunnitellaan palvelutiloja (mm. tiloja kotihoidolle ja päivätoiminnalle). Suunnittelukohteen huoneistopinta-ala on noin 5 866 htm². Tontilla sijaitsee yksikerroksinen päiväkoti, joka tullaan purkamaan ennen hankkeen rakennustöiden käynnistymistä. Hankesuunnitelma tilaohjelmineen tulee laatia Soten tarvekuvauksen mukaisesti. Rakennussuunnitteluvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosa arviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat viitesuunnitelmassa esitettyjen tilojen mukaisen tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja. Suunnittelun tavoitteet: - asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asettamiin hinta-rajoihin mahtuvat kustannukset - Att:n asettamiin hinta-rajoihin mahtuvat kustannukset - hyvä hinta-laatusuhde - turvallinen ja kodinomainen asumisympäristö - julkisivujen, vesikaton, pihojen ja yleisten tilojen pitkä käyttöikä ja helppo huollettavuus - korttelin kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen kokonaisuus Rakennuksen runkoratkaisu: - betonielementtirunko - välipohjat pääosin ontelolaattoja - tasakatto, tai loiva lapekatto (kaavavaatimus) Tontilla on rakennusoikeutta 5 400 kem². Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat sauna-, varasto-, huolto- ja vapaa-ajantilat, pesulat ja tekniset tilat sekä palvelutilat. Hankkeessa haetaan kerrosalan ylitystä poikkeamispäätöksellä. Kerrosluku vaihtelee II / VI. Autopaikat tullaan sijoittamaan omalle tontille. Alustava aikataulu: - viitesuunnitelma valmis 15.10.2021 - hankesuunnitelma valmis 11/2021 - ehdotussuunnittelu alkaa 01/2022 - luonnosten esittely ATT:n asuntotuotantopäällikölle 05/2022 (sakollinen välitavoite) - rakennuslupa vireille 09/2022 (sakollinen välitavoite) - urakkalaskentasuunnitelmat projektipankissa työpiirustustasoisina ja yhteensovitettuina 1/2023 (sakollinen välitavoite) - suunnitteluaika n. 10 kk - urakkakilpailun aloitus on helmikuu 2023 - rakentamisen arvioitu aloitus on kesäkuu 2023 - rakennusaika-arvio n. 22 kk
Hankintanimikkeistö (CPV) pääArkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut (71240000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-09-28
Sopimusnumero2825001913
MyyjätStudio Puisto Arkkitehdit Oy (2599522-7 )
Helsinki (FI)