This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-08
Ilmoituksen numero2021-083563
TED numero2021/S 199-519302
OstajaorganisaatioIstekki Oy (2292633-0 )
PL 4000
FI-70601 Kuopio
http://www.istekki.fi
Hankinnan otsikkotiedotPitkäaikaisten neurologisten sairauksien hoidon vaikuttavuuden seurantajärjestelmä
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59224/notice/83563/overview
Originaali JSON tietue83563.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKeskushermoston tavallisimpia sairauksia ovat mm. aivohalvaus, epilepsia, Parkinsonin tauti, aivovammat, MS-tauti eli pesäkekovettumatauti sekä dementiasairaudet. Ääreishermoston tavallisimpia sairauksia ovat hermopunosten ja hermojuurten vauriot sekä erilaiset ääreishermovauriosairaudet eli polyneuropatiat. Alueeseen kuuluu lisäksi joitakin hermo-lihasliitoksen sairauksia ja lihasten sairauksia. Neurologiset sairaudet ovat usein pitkäaikaisia ja monella tapaa toimintakykyyn vaikuttavia. Tämän takia potilaita ja heidän omaisiaan ohjataan ja tuetaan sairauden eri vaiheissa. Heitä ohjataan myös jatkohoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Pitkäaikaisten neurologisten sairauksien hoito on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Markkinoille on tullut uusia hoitoja, jotka muuttavat tautien luonnetta täysin. Vaikuttavuuden seurantajärjestelmää käytetään reaaliaikaisesti lääkärin, hoitajan sekä fysio- ja toimintaterapeutin vastaanotoilla. Vaikuttavuuden seurantajärjestelmään syötetään ja integraatioiden kautta kootaan potilaan toimintakykyyn liittyviä tietoja taudin diagnosoinnista erikseen määriteltävästä ajankohdasta alkaen. Tiedoista muodostetaan vaikuttavuuden seurantajärjestelmässä graafisia esityksiä, joiden avulla potilaan tilanteen kehitystä on helppo seurata. Seurannassa käytettävät ydinparametrit ja toimintakykymittarit tulee esittää graafisesti, jolloin keskeisimmät tiedot potilaan sairauden etenemisestä ja muista kliinisesti merkittävistä tapahtumista visualisoituvat ajan funktiona koko hoitohistorian ajalta. Ensimmäinen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän osa, joka tullaan ottamaan käyttöön, on Parkinsonin tauti. Tämä liikehäiriöiden hoidon vaikuttavuuden seurantajärjestelmä kattaa Parkinson- ja Parkinson plus -diagnoosit. Hankinnan kohteena on pitkäaikaisten neurologisten sairauksen seurantaa tukeva vaikuttavuuden seurantajärjestelmä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset