This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-07
Ilmoituksen numero2021-083462
TED numero2021/S 198-517365
OstajaorganisaatioPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (0679480-9 )
Kajaanintie 50
FI-90029 OYS
http://www.ppshp.fi
Hankinnan otsikkotiedotIlmanpuhdistimien vuokrauspalvelu
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/58170/notice/83462/overview
Originaali JSON tietue83462.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausIlmanpuhdistimet hankitaan PPSHP:n kiinteistöjen sisäilmaongelmien hallintaan (esim. mineraalivillakuidut, rakennuspöly, VOC-yhdisteet, mikrobiperäiset epäpuhtaudet). Puhdistinten tulee poistaa sisäilmasta hiukkas- ja kaasumaisia epäpuhtauksia tämän tarjouspyynnön liitteissä määritellyllä tasolla. Laitteiden sijoituspaikat sijaitsevat sairaala toimintaan liittyvissä toimitiloissa . Hankinnan sisältö ja niihin liittyvät asiat on kuvattu tässä tarjouspyynnössä. Ehdokkaan tulee pystyä täyttämään hankinnalle asetetut kelpoisuuskriteerit. Hankinnan tarkoituksena on luoda puitejärjestely kolmen (3) eri toimijan kanssa. Tavoitteena on asettaa valitun toimittajan kanssa yhteiset taloudelliset ja laadulliset tavoitteet, joihin molemmat sopimussapuolet sitoutuvat. Toimittajan tulee olla aktiivisesti mukana hankintaprosessin kehittämisessä sopimuskauden aikana ja ohjata tilaus- / toimitusprosesseja hankintayksikön kannalta edullisimpaan suuntaan. Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa. Hankinta sisältää ilmanpuhdistimien vuokrauksen sekä niiden huollot n. 70m3 huoneeseen sekä n. 200m3 käytävät ja aulat tiloihin. Näiden tilojen lisäksi tilaajalla saattaa olla tarve sijoittaa puhdistimia G2-luokiteltuihin tiloihin. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkaussalit. Ilmanpuhdistimien arvioitu vuosittainen vuokraustarve on n. 100 kpl / vuosi 70m3 tiloihin, n. 30 kpl / vuosi 200m3 tiloihin ja n. 10 kpl / vuosi 140m3 G2-tiloihin. Tilaaja ei kuitenkaan sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan laitteita vuokrataan vain tilaajan tarpeen mukaan. Tilaaja ei vuokraa palveluntarjoajalta kiinteää määrää laitteita koko sopimuskaudenn ajalle, vaan tilaaja lisää kiinteistöihinsä laitteita tarpeen mukaisesti koko sopimuskauden ajan. Tilaaja voi myös poistaa laitteita kiinteistöstä yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla mikäli laitteille ei ole enää tarvetta. Palvelutarjoajan tarjoaman kuukausihinnan tulee sisältää kaikki palvelusta aiheutuvat kulut, kuten ilmanpuhdistuslaite, laitteen asentaminen, kaikki huollot ja niistä aiheutuvat lisäkustannukset kuten matkakulut, tarvikkeet ja asennukset. Palveluntarjoajalle maksetaan vain tarjottujen kuukausihintojen mukaisesti
Hankintanimikkeistö (CPV) pääPuhdistus- ja puhtaanapitopalvelut (90900000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset