This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-07
Ilmoituksen numero2021-083446
TED numero2021/S 198-517509
OstajaorganisaatioLoviisan kaupunki (0203263-9 )
Mannerheiminkatu 4
FI-07900 Loviisa
http://www.loviisa.fi
Hankinnan otsikkotiedotIkääntyneiden asumispalvelun hankinta joustavassa palveluntuottajarekisterissä
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio16 500 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59149/notice/83446/overview
Originaali JSON tietue83446.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKotona asumisen tukea voidaan järjestää silloin, kun asiakas asuu omassa omistus- tai vuokra-asunnossaan. Palvelun tarkoituksena on toteuttaa omassa kodissaan asuvalle asiakkaalle hänen tarpeidensa ja toiveidensa mukainen tuen, ohjauksen, hoidon ja hoivan kokonaisuus. Asiakkaan palvelut ja niiden toteuttaminen voidaan pääosin ennakoida ja suunnitella etukäteen. Asiakkaan käytössä voi olla teknologisia yhteydenpitovälineitä, joiden avulla asiakas on yhteydessä palveluntuottajan työntekijään. Tilaajan kanssa sovittaessa käyntejä voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä, jos se on asiakkaan tarpeet huomioiden toimiva ratkaisu. Kotona asumisen tuen kokonaisuus on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen. Asiakkailla on lisäksi säännöllistä kotisairaanhoidon tarvetta. Yöaikaisen palvelun tarvetta ei yleensä ole. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus ikääntyneiden palvelut.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKotona asumisen tukea voidaan järjestää silloin, kun asiakas asuu omassa omistus- tai vuokra-asunnossaan. Palvelun tarkoituksena toteuttaa omassa kodissaan asuvalle asiakkaalle hänen tarpeidensa ja toiveidensa mukainen tuen, ohjauksen, hoidon ja hoivan kokonaisuus. Asiakkaan palvelut ja niiden toteuttaminen voidaan pääosin ennakoida ja suunnitella etukäteen. Asiakkaan käytössä voi olla teknologisia yhteydenpitovälineitä, joiden avulla asiakas on yhteydessä palveluntuottajan työntekijään. Tilaajan kanssa sovittaessa käyntejä voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä, jos se on asiakkaan tarpeet huomioiden toimiva ratkaisu. Tehostettu kotihoito on tarkoitettu asiakkaille, joiden tuen tarve sisältää osan 1 mukaisen sisällön lisäksi säännöllistä kotisairaanhoitoa ja säännöllistä tai tilapäisiä yöllä toteutuvia hoitokäyntejä tai tukipalvelukäyntejä. Tehostettu kotihoito voi tulla kyseeseen myös kotona asuvien asiakkaiden saattohoitotilanteessa, jolloin yhteistyö kotisairaalan kanssa on yleensä käynnistynyt. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus ikääntyneiden palvelut.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, joiden avun ja tuen tarve on ympärivuorokautinen, monimuotoinen ja ennakoimaton. Tehostetun asumispalveluiden asiakkaat tarvitsevat hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa kaikkina vuorokauden aikoina. Asiakkaat tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea asumisessaan, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja osallisuudessa. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina on esimerkiksi muistisairaita henkilöitä tai henkilöitä, joilla on psyykkisiä tai käytökseen liittyviä erityistarpeita. Tehostettuun palveluasumiseen voi kuulua asiakkaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muun muassa asiakkaan etuuksiin ja talouteen liittyvää tukea sekä saattohoitoa. Tehostettu palveluasuminen voidaan tuottaa palveluntuottajan järjestämään asuntoon asumisyksikössä. Henkilökunnan on oltava paikalla viikon jokaisena päivänä ympärivuorokautisesti vastaamassa asiakkaiden tarpeisiin. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus ikääntyneiden palvelut.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, joiden avun ja tuen tarve on ympärivuorokautinen, monimuotoinen ja ennakoimaton. Tehostetun asumispalveluiden asiakkaat tarvitsevat hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa kaikkina vuorokauden aikoina. Asiakkaat tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea asumisessaan, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja osallisuudessa. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina on esimerkiksi muistisairaita henkilöitä tai henkilöitä, joilla on psyykkisiä tai käytökseen liittyviä erityistarpeita. Lyhytaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa korostuu asiakkaan kuntoukseen liittyvä toiminta ja omaishoitoperheiden tarpeisiin vastaaminen. Lyhytaikaishoito sisältää tehostettuun palveluasumiseen (osa 3) kuuluvat tehtävät, pois lukien asiakkaan etuuksiin ja talouteen liittyvää tukea sekä saattohoitoa. Tehostettu palveluasuminen voidaan tuottaa palveluntuottajan järjestämään asuntoon asumisyksikössä. Henkilökunnan on oltava paikalla viikon jokaisena päivänä ympärivuorokautisesti vastaamassa asiakkaiden tarpeisiin. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus ikääntyneiden palvelut.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPäivätoiminta on asiakkaan hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoiminnassa korostuu vuorovaikutus sekä yhdessä tekeminen ja kokeminen. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea kotona asumista, ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä. Päivätoiminta tarjoaa sekä ryhmätoimintoja että yksilöllistä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Päivätoiminta on kotona asuville asiakkaille tarkoitettu lisäpalvelu, joka perustuu tilaajan tekemään erilliseen palvelupäätökseen. Tehostetussa asumispalvelussa päivätoimintaan rinnastuva palvelu sisältyy asumispalveluun ja sen hintaan. Puolipäiväiseen päivätoimintaan sisältyy aamiainen tai iltapäiväkahvi ja lounas. Kokopäiväiseen päivätoimintaan sisältyy aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus ikääntyneiden palvelut.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTukipalveluiden tarkoituksena on asiakkaan mahdollisimman itsenäisen asumisen tukeminen ja mahdollistaminen sekä asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. Tukipalveluiden tarkoituksena on tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kotona asumista tukevia palveluita saava asiakas hankkii tukipalvelut yleensä itse omakustanteisina. Asiakkaalla on oikeus saada tukipalvelut tilaajan kilpailuttamilla hinnoilla ja niiden sisältöisinä. Jos asiakas tilaa palvelun itse, hän vastaa palvelun kustannuksista. Jos tukipalvelu perustuu tilaajan palvelupäätökseen, tilaaja maksaa palvelun hinnan ja perii asiakkaalta asiakasmaksun. Hinta sisältää kaikki palvelun kustannukset, myös matkakustannukset, ellei muuta erikseen todeta. Tehostettuun asumispalveluun sisältyvät kaikki tukipalvelut asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tukipalvelut sisältyvät palvelun hintaan lukuun ottamatta ateriapalvelua, jonka hinnan palveluntuottaja saa periä tilaajalta palvelun hinnan lisäksi. Lyhytaikaiseen asumispalveluun ja palvelun hintaan sisältyvät tukipalveluista päivätoiminta, peseytymis- ja saunapalvelu, siivouspalvelu ja ateriapalvelu. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus ikääntyneiden palvelut.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteeseen kuuluu optiona tämän hankinnan kohteena olevien ikääntyneille tarkoitettujen kotiin annettavien ja asumispalveluiden ja niihin liittyvien palveluiden kehittämispalvelu. Kehittämispalvelua voi tarjota vain yhdessä asumispalveluiden tai päivätoiminnan palveluiden kanssa. Optiona olevan kehittämispalvelun tarjoaminen ei ole pakollista. Palveluntuottaja toteuttaa kehittämispalvelua yhdessä tilaajan ja tarvittaessa palvelun käyttäjien kanssa. Kehittämispalvelun kohteena on esimerkiksi palveluiden järjestämistapojen, sisällön, laadun, vaikuttavuuden, niiden mittaamisen, kannustinmallien, asiakkaiden osallisuuden ja vastaavien kehittäminen. Kehittämispalvelun kohteena voi olla myös kehittämisen tulosten jalkauttaminen ja käytäntöön saattaminen yhteistyössä tilaajan ja asumispalveluita ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluita tuottavien palveluntuottajien kanssa. Tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle option käyttöönotosta viimeistään ennen kolmannen sopimusvuoden päättymistä. Palveluntuottajan valinta kuhunkin kehittämisprosessiin tapahtuu liitteen 4 Joustavan palveluntuottajarekisterin periaatteet mukaisesti. Kehittämispalvelun sisältö on kuvattu tarkemmin liitteessä 3 Kehittämispalvelu, optio.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTukipalveluiden tarkoituksena on asiakkaan mahdollisimman itsenäisen asumisen tukeminen ja mahdollistaminen sekä asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. Tukipalveluiden tarkoituksena on tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kotona asumista tukevia palveluita saava asiakas hankkii tukipalvelut yleensä itse omakustanteisina. Asiakkaalla on oikeus saada tukipalvelut tilaajan kilpailuttamilla hinnoilla ja niiden sisältöisinä. Jos asiakas tilaa palvelun itse, hän vastaa palvelun kustannuksista. Jos tukipalvelu perustuu tilaajan palvelupäätökseen, tilaaja maksaa palvelun hinnan ja perii asiakkaalta asiakasmaksun. Hinta sisältää kaikki palvelun kustannukset, myös matkakustannukset, ellei muuta erikseen todeta. Tehostettuun asumispalveluun sisältyvät kaikki tukipalvelut asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tukipalvelut sisältyvät palvelun hintaan lukuun ottamatta ateriapalvelua, jonka hinnan palveluntuottaja saa periä tilaajalta palvelun hinnan lisäksi. Lyhytaikaiseen asumispalveluun ja palvelun hintaan sisältyvät tukipalveluista päivätoiminta, peseytymis- ja saunapalvelu, siivouspalvelu ja ateriapalvelu. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus ikääntyneiden palvelut.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTukipalveluiden tarkoituksena on asiakkaan mahdollisimman itsenäisen asumisen tukeminen ja mahdollistaminen sekä asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. Tukipalveluiden tarkoituksena on tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kotona asumista tukevia palveluita saava asiakas hankkii tukipalvelut yleensä itse omakustanteisina. Asiakkaalla on oikeus saada tukipalvelut tilaajan kilpailuttamilla hinnoilla ja niiden sisältöisinä. Jos asiakas tilaa palvelun itse, hän vastaa palvelun kustannuksista. Jos tukipalvelu perustuu tilaajan palvelupäätökseen, tilaaja maksaa palvelun hinnan ja perii asiakkaalta asiakasmaksun. Hinta sisältää kaikki palvelun kustannukset, myös matkakustannukset, ellei muuta erikseen todeta. Tehostettuun asumispalveluun sisältyvät kaikki tukipalvelut asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tukipalvelut sisältyvät palvelun hintaan lukuun ottamatta ateriapalvelua, jonka hinnan palveluntuottaja saa periä tilaajalta palvelun hinnan lisäksi. Lyhytaikaiseen asumispalveluun ja palvelun hintaan sisältyvät tukipalveluista päivätoiminta, peseytymis- ja saunapalvelu, siivouspalvelu ja ateriapalvelu. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus ikääntyneiden palvelut.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTukipalveluiden tarkoituksena on asiakkaan mahdollisimman itsenäisen asumisen tukeminen ja mahdollistaminen sekä asiakkaan toimintakyvyn tukeminen. Tukipalveluiden tarkoituksena on tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ylläpitää ja parantaa asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kotona asumista tukevia palveluita saava asiakas hankkii tukipalvelut yleensä itse omakustanteisina. Asiakkaalla on oikeus saada tukipalvelut tilaajan kilpailuttamilla hinnoilla ja niiden sisältöisinä. Jos asiakas tilaa palvelun itse, hän vastaa palvelun kustannuksista. Jos tukipalvelu perustuu tilaajan palvelupäätökseen, tilaaja maksaa palvelun hinnan ja perii asiakkaalta asiakasmaksun. Hinta sisältää kaikki palvelun kustannukset, myös matkakustannukset, ellei muuta erikseen todeta. Tehostettuun asumispalveluun sisältyvät kaikki tukipalvelut asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tukipalvelut sisältyvät palvelun hintaan lukuun ottamatta ateriapalvelua, jonka hinnan palveluntuottaja saa periä tilaajalta palvelun hinnan lisäksi. Lyhytaikaiseen asumispalveluun ja palvelun hintaan sisältyvät tukipalveluista päivätoiminta, peseytymis- ja saunapalvelu, siivouspalvelu ja ateriapalvelu. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus ikääntyneiden palvelut.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset