This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-06
Ilmoituksen numero2021-083312
TED numero2021/S 199-517897
OstajaorganisaatioSiilinjärven kunta (0172718-0 )
PL 5
FI-70801 Siilinjärvi
https://www.siilinjarvi.fi
Hankinnan otsikkotiedotAhmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun yhteishankinnan elinkaarituottaja
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio45 000 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/58849/notice/83312/overview
Originaali JSON tietue83312.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausSiilinjärven kunta pyytää osallistumisilmoituksia kiinnostuneilta tarjoajilta markkinavuoropuheluun koskien Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun elinkaaripalveluntuottajan hankintaa. Markkinavuoropuhelut järjestetään 22-23.11.2021. Järjestettävän markkinavuoropuhelun tarkoituksena on koota mahdollisilta tarjoajilta näkemyksiä ja kommentteja tulevan kilpailutuksen johdosta. TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN Tämän markkinavuoropuhelun tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä täydennetään osaamista tarjouspyynnön laadintaan. Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika” ei tarkoiteta tarjousten jättämisen määrä-aikaa, vaan tietopyynnön voimassa olon määräaikaa. Markkinavuoropuhelun aiheet: - Hankemalli - Neuvottelumenettelyyn tarvittava aika - Kahden rakennushankeen toteutuksessa huomiotavat asiat ja resurssit - Hankkeelle toteutukselle varattava aika - Hankeen toteutuksen vaiheistus - Rakentamisaika - Rahoitusmalli - Palvelujakson vastuunjaossa huomiotavat asiat - Ympäristöasioiden huomioiminen hankinnassa Lisäksi tarjoajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ilmoittautumislomakkeen liitteenä. Joihin hankintayksikkö/tilaaja vastaa tai jättää vastamatta, huomioiden tarjoajien tasapuolisen kohtelun. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido toimijaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä se ole myöskään edellytyksenä myöhemmin mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Kaikki tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Markkinavuoropuheluun osallistuvilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään työstä/ osallistumisesta keskustelutilaisuuteen. Markkinavuoropuhelussa annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Markkinavuoropuheluun osallistumisilmoitukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen jukka.kellokumpu@siilinjarvi.fi, tässä hankinta ilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä, liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D2
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät