This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-11
Ilmoituksen numero2021-083621
TED numero2021/S 201-525571
OstajaorganisaatioPieksämäen kaupunki (2048903-4 )
Kauppakatu 1
FI-76100 Pieksämäki
http://www.pieksamaki.fi
Hankinnan otsikkotiedotKehitysvammaisten palveluasuminen 366040 / 2021
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59264/notice/83621/overview
Originaali JSON tietue83621.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPalveluasumisen asiakkaat määräytyvät seuraavin perustein: 1) Lisääntynyt asumisen tuen, hoidon ja huolenpidon sekä tukipalvelujen tarve toimintakyvyn kokonaisarvion perusteella. 2) Palvelua ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien palvelujen keinoin 3) Asiakkaalla ei ole perusteltua ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarvetta. Tarkemmat ehdot ja vaatimukset liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjottavat palvelut Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arviokulutusmääriä. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäismääriin, vaan pidättää itselleen oikeuden hankkia palveluja vuosittain ainoastaan tarvitsemansa määrän. Etelä-Savon hyvinvointialue Näiden palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueelle ja tilaajan palvelua koskevat sopimukset, ja niihin liittyvät Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät lakiin perustuen sellaisenaan vastaanottavalle Etelä-Savon hyvinvointialueelle ilman eri toimenpiteitä. Sopimuskausi ja irtisanomisehto Sopimuskausi alkaa 1.1.2022 ja jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisaika on molemmille Sopijapuolille kuusi (6) kuukautta. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutMajoituspalveluja tarjoava sosiaalityö (85311000)
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehostetun palveluasumisen asiakkaat määräytyvät seuraavin perustein: 1) Jatkuva ympärivuorokautinen asumisen tuen, hoidon, huolenpidon, valvonnan ja tukipalvelujen tarve toimintakyvyn kokonaisarvion perusteella. 2) Palvelua ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien palvelujen eikä tavallisen palveluasumisen keinoin esim. asiakkaan runsaan ohjauksen, valvonnan, jatkuvan avun tarpeen tai sairaanhoidollisten syiden vuoksi. 3) Asiakkaalla ei ole tarvetta laitoshoitoon Tarkemmat ehdot ja vaatimukset liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjottavat palvelut Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arviokulutusmääriä. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäismääriin, vaan pidättää itselleen oikeuden hankkia palveluja vuosittain ainoastaan tarvitsemansa määrän. Etelä-Savon hyvinvointialue Näiden palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueelle ja tilaajan palvelua koskevat sopimukset, ja niihin liittyvät Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät lakiin perustuen sellaisenaan vastaanottavalle Etelä-Savon hyvinvointialueelle ilman eri toimenpiteitä. Sopimuskausi ja irtisanomisehto Sopimuskausi alkaa 1.1.2022 ja jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisaika on molemmille Sopijapuolille kuusi (6) kuukautta. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutMajoituspalveluja tarjoava sosiaalityö (85311000)
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTilapäinen palveluasuminen Tilapäinen palveluasuminen kestää tyypillisesti muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Enimmillään jakso kestää kolme kuukautta. Palvelun myöntäminen ja sisältö määräytyvät muilta osin palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen mukaisesti. Asiakkaan kanssa ei tehdä vuokrasopimusta jakson ajaksi. Tilapäisen palveluasumisen tarve liittyy esimerkiksi sairaalahoidosta tai laitoshoidosta kotiutumiseen, omaishoitajan vapaan järjestämiseen, asiakkaan toimintakyvyn tilapäiseen alenemiseen, omaishoitajan sairastumiseen, tai muuhun kriisitilanteeseen tai kiireellisen avun tarpeeseen. Jakson tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta, selviytymistä päivittäisistä toimista ja liikkumista niin, että palaaminen asiakkaan omaan kotiin onnistuu kotiin järjestettävien palvelujen avulla. Tarkemmat ehdot ja vaatimukset liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjottavat palvelut Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arviokulutusmääriä. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäismääriin, vaan pidättää itselleen oikeuden hankkia palveluja vuosittain ainoastaan tarvitsemansa määrän. Etelä-Savon hyvinvointialue Näiden palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueelle ja tilaajan palvelua koskevat sopimukset, ja niihin liittyvät Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät lakiin perustuen sellaisenaan vastaanottavalle Etelä-Savon hyvinvointialueelle ilman eri toimenpiteitä. Sopimuskausi ja irtisanomisehto Sopimuskausi alkaa 1.1.2022 ja jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisaika on molemmille Sopijapuolille kuusi (6) kuukautta. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutMajoituspalveluja tarjoava sosiaalityö (85311000)
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTilapäinen tehostettu palveluasuminen kestää tyypillisesti muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Enimmillään jakso kestää kolme kuukautta. Palvelun myöntäminen ja sisältö määräytyvät muilta osin palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen mukaisesti. Asiakkaan kanssa ei tehdä vuokrasopimusta jakson ajaksi. Tilapäisen tehostetun palveluasumisen tarve liittyy esimerkiksi sairaalahoidosta tai laitoshoidosta kotiutumiseen, omaishoitajan vapaan järjestämiseen, asiakkaan toimintakyvyn tilapäiseen alenemiseen, omaishoitajan sairastumiseen, tai muuhun kriisitilanteeseen tai kiireellisen avun tarpeeseen. Jakson tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta, selviytymistä päivittäisistä toimista ja liikkumista niin, että palaaminen asiakkaan omaan kotiin onnistuu kotiin järjestettävien palvelujen avulla. Tarkemmat ehdot ja vaatimukset liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjottavat palvelut Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arviokulutusmääriä. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäismääriin, vaan pidättää itselleen oikeuden hankkia palveluja vuosittain ainoastaan tarvitsemansa määrän. Etelä-Savon hyvinvointialue Näiden palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueelle ja tilaajan palvelua koskevat sopimukset, ja niihin liittyvät Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät lakiin perustuen sellaisenaan vastaanottavalle Etelä-Savon hyvinvointialueelle ilman eri toimenpiteitä. Sopimuskausi ja irtisanomisehto Sopimuskausi alkaa 1.1.2022 ja jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisaika on molemmille Sopijapuolille kuusi (6) kuukautta. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutMajoituspalveluja tarjoava sosiaalityö (85311000)
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset