This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-10-08
Ilmoituksen numero2021-083524
TED numero2021/S 199-519744
OstajaorganisaatioHelsingin kaupunki (0201256-6 )
PL 700
FI-00099 Helsingin kaupunki
http://www.hel.fi
Hankinnan otsikkotiedotDigitaalinen säilytysjärjestelmä
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio699 990 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen699 990 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/44490/notice/83524/overview
Originaali JSON tietue83524.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on säilytysjärjestelmä, joka mahdollistaa tiedon pitkäaikaissäilyttämisen tähän soveltuvissa rakenteissa ja tiedostoformaateissa sekä tiedon eheyden, alkuperäisyyden ja muuttumattomuuden turvaamisen tähän vaadittavine varmistusmenettelyineen. Hankittavan säilytysjärjestelmän tulee sisältää valmistelun, säilytyksen ja asiakaskäytön mahdollistavat toiminnallisuudet. Valmistelutoiminnallisuuksien tarkoituksena on mahdollistaa lähdejärjestelmistä ja tiedostopalveluista siirrettävän tiedon muuntamisen pitkäaikaissäilytykseen soveltuvaan rakenteeseen ja soveltuviin tiedostoformaatteihin. Rakenteen tulee täyttää SÄHKE2 –metatietomallissa ja/tai JHS191 –suosituksessa esitetyt vaatimukset ja valmistelun yhteydessä tulee voida hyödyntää tiedonohjauksen metatietoja. Niin säilytys- kuin valmistelutoiminnallisuuksien on tuettava uusien pitkäaikaissäilytykseen soveltuvien standardoitujen rakenteiden ja tiedostoformaattien käyttöä. Asiakaskäytön toiminnallisuuksien tarkoituksena on mahdollistaa aineistojen käyttö organisaation ulkopuolisille tahoille, millä varmistetaan lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 1 §:n mukaisen julkisuusperiaatteen toteutuminen sekä muut lainsäädännön mahdollistamat käyttötarkoitukset. Hankinnan kohteena oleva säilytysjärjestelmä on muista pakettijärjestelmistä riippumaton valmisohjelmisto, johon voidaan tehdä tarvittavia asiakaskohtaisia konfigurointeja ja parametrointeja. Helsingin kaupunki edellyttää, että valmisohjelmisto täyttää tarjoushetkellä kaikki pakolliset toiminnalliset vaatimukset, tai kyseiset vaatimukset on oltava toteutettavissa käyttöönottoprojektissa valmisohjelmiston konfigurointien ja parametrointien avulla. Konfiguroinniksi tai parametroinniksi ei katsota uusien toiminnallisuuksien lisäämistä järjestelmään uuden ohjelmistokoodin avulla. Valmistelutoiminnallisuudet tarvitaan pääsääntöisesti käyttöön lähdejärjestelmistä ja tiedostopalveluista siirrettävän tiedon muuntamista varten. Joissakin tapauksissa pitkäaikaissäilytykseen soveltuva siirtopaketti voidaan kuitenkin tuottaa lähdejärjestelmässä tai jossakin muussa järjestelmässä. Säilytysjärjestelmän tulee voida ottaa vastaan sekä valmistelutoiminnallisuuksien avulla valmisteltu aineisto että muussa järjestelmässä valmisteltu aineisto, joka on pitkäaikaissäilytykseen soveltuvassa rakenteessa ja soveltuvissa tiedostoformaateissa. Säilytysjärjestelmän tulee voida hyödyntää Helsingin kaupungin tiedonohjausjärjestelmän metatietomalleja. Säilytysjärjestelmä tullaan asentamaan On Premise –ratkaisuna kaupungin itse kilpailuttaman konesalipalvelutoimittajan palvelimille. Tähän liittyvien mahdollisten erillishankintojen (alustapalvelut, säilytysjärjestelmä) tulee tapahtua synkronisesti siten, että säilytysjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön aikataulun mukaisesti kesällä 2021. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin muualla tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietotekniset arkistointipalvelut (72252000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-06-18
SopimusnumeroH119-20
MyyjätVisma Consulting Oy (1988069-3 )
Helsinki (FI)