This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-22
Ilmoituksen numero2022-108895
TED numero
OstajaorganisaatioHelsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala (0201256-6 )
Toinen linja 4 A
FI-00530 Helsinki
http://www.hel.fi/www/sote/fi
Hankinnan otsikkotiedotOsallistumispyyntö päihdeongelmaisten ryhmämuotoisen hätämajoituksen markkinakartoitukseen
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75570/notice/108895/overview
Originaali JSON tietue108895.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHelsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut suunnittelee tarjouskilpailua päihdeongelmaisten ryhmämuotoisesta hätämajoituksesta. Kutsumme palveluntuottajia markkinavuoropuheluun päihdeongelmaisten ryhmämuotoisen hätämajoituksen järjestämisestä ja palveluratkaisuista. Suunnitteilla olevassa tarjouskilpailussa on kyse päihdeongelmaisten ryhmämuotoisesta hätämajoituksesta, jossa asiakkaina ovat ensisijaisesti päihdeongelmaiset helsinkiläiset asunnottomat (arvioitu tarve vuosittain vähintään n. 30 majoituspaikkaa. Näiden paikkojen lisäksi palveluntuottajan tulee tarjota lisäpaikkoja Helsingin tarpeen mukaan n. 15-20 paikkaa vuodessa). Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille lähetetään lisäkysymyksiä sähköpostitse. Sopimuskausi alkaa 1.1.2023 ja toiminta on ehdottomasti aloitettava 1.1.2023. Hankinnan toteutusalue on Helsingin kaupungin alue. Kyseessä on osallistumispyyntö markkinakartoitukseen, ei ennakkoilmoitus, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Markkinakartoitus ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa tai toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon markkinakartoituksessa saatuja vastauksia tarjouspyynnön valmistelussa. Markkinakartoitukseen osallistuneille ei makseta korvausta. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido osallistujia tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinakartoitukseen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinakartoituksella kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan suunnitteluun. Annetut vastaukset tulevat vain hankintayksikön käyttöön. Taustatietoa markkinakartoituksen kohteesta on tämän tietopyynnön liitteessä 1. Päihdeongelmaisten ryhmämuotoisen hätämajoitus. MARKKINAKARTOITUKSEEN OSALLISTUMINEN Palveluntuottaja voi osallistua markkinakartoitukseen lähettämällä määräaikaan 13.10.2022 klo 12:00 mennessä yhteystietonsa tällä tietopyynnöllä. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille lähetetään lisäkysymyksiä sähköpostitse. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan muulla tavalla.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääMajoituspalveluja tarjoava sosiaalityö (85311000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset