This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-20
Ilmoituksen numero2022-108730
TED numero
OstajaorganisaatioTurun kaupunki (0204819-8 )
PL 630 (Käyntiosoite: Olavinkatu 2 )
FI-20101 Turku
http://www.turku.fi/hankinnat
Hankinnan otsikkotiedotMARKKINAVUOROPUHELUKUTSU Vammaispalvelulain mukainen asuminen ja tilapäishoito
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75461/notice/108730/overview
Originaali JSON tietue108730.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKuvaus markkinavuoropuhelusta: Turun kaupungin hyvinvointipalvelut suunnittelee seudullista Varsinais-Suomen alueelle toteutettavaa kilpailutusta sopimuskaudelle 1.3.2023 (tavoite) - 28.2.2025 sekä optio 1 vuosi. Kilpailutuksen suunnittelun tueksi järjestetään markkinavuoropuhelu, johon kutsutaan alan yrityksiä. Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on keskustella hankinnan toteutuksesta ja selvittää tapoja, miten palvelua olisi mahdollista tarjota kustannustehokkaasti. Tilaisuuden ajankohta: 7.10.2022 klo 12.00-13.15 Tilaisuuden paikka: etätapaaminen Microsoft Teamsin välityksellä. Tilaisuuteen ilmoittautuminen: pyydämme halukkaita ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun tarjouspalvelun kautta 5.10.2022 klo 14.00 mennessä. Lähetämme erillisen Microsoft Teams -kutsun markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee vastata tilaisuuden järjestäjän ennakkokysymyksiin. Tilaisuuteen osallistuu hankintapalveluiden ja järjestämistoiminnon edustajia. Tietopyyntöön vastaamisesta tai markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta. Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on tietopyyntönä julkaistu kutsu vuoropuheluun, joka toteutetaan ennen varsinaisen hankintamenettelyn käynnistämistä. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen tai eri tilaisuuksiin osallistuminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tavoitteena on kartoittaa hankinnan kohteen markkinoita sekä saada kattavasti tietoa saatavuudesta, toteutusmahdollisuuksista sekä potentiaalisista palveluntarjoajista. Markkinavuoropuhelun perusteella saatavaa tietoa on tarkoitus hyödyntää varsinaisen tarjouspyynnön valmistelussa. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa markkinavuoropuhelun perusteella, eivätkä esitetyt kuvaukset / määritykset sido Tilaajaa. Hankinnan kuvaus: Kilpailutuksen tarkoitus on hankkia vammaispalvelulain mukaista asumispalvelua Turun ja ympäryskuntien avopalvelujen asiakkaille. Palveluasuminen on kokonaisuus, joka muodostuu asunnosta ja asumista tukevista palveluista. Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista palvelutalossa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä järjestetään sellaisille vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat avustamista jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti eivätkä selviydy enää muiden avohuollon palveluiden turvin omassa kodissa. Palveluasumisen tarkoituksena on auttaa jatkuvaluontoisesti toisen henkilön avun tarpeessa olevaa vammaista henkilöä suoriutumaan päivittäisistä toiminnoista. Asuminen tapahtuu palveluntuottajan ylläpitämässä palvelutalossa, ryhmämuotoisessa tehostetun palveluasumisen yksikössä tai palvelujen välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa esteettömässä, riittävän tilavassa asunnossa. Palveluasumiseen kuuluvat palvelut sisältävät avustamista niissä päivittäisissä toimissa, joista vammainen asiakas ei vammansa vuoksi pysty ilman toisen henkilön apua itsenäisesti suoriutumaan. Asiakkaiden palveluluokkia on viisi (5). Asiakkaan palveluluokka arvioidaan asiakkaan yksilöllisen pitkäaikaisen palvelutarpeen ja aktiiviseen avustamiseen käytetyn ajan perusteella.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTerveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset