This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-20
Ilmoituksen numero2022-108727
TED numero2022/S 184-520008
OstajaorganisaatioTampereen kaupunki (0211675-2 )

FI- Tampere
http://www.tuomilogistiikka.fi
Hankinnan otsikkotiedotYmpäristötekniset konsulttipalvelut
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio9 200 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75460/notice/108727/overview
Originaali JSON tietue108727.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPuitejärjestelyn toimeksiannot voivat sisältää mm. seuraavia tehtäviä: Osoitettua suunnittelu- tai rakennusaluetta koskeva selvitystyö, jossa kartoitetaan ja arvioidaan pilaantumisen laajuus, aste ja puhdistamistarve sekä laaditaan kohdekohtainen riskinarviointi. Kohdekohtaisesti soveltuvimman ja kustannustehokkaimman puhdistusmenetelmän kartoitus, esittely ja valinta, minimoiden vaadittavat massanvaihdot. Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn tarvittavien ympäristölupahakemuksien ja/tai ilmoituksien valmistelu. Pilaantuneen maaperän kunnostusurakan suunnitelmien ja urakkalaskentaan vaadittavien asiapapereiden laadinta sekä kunnostuksen ympäristöteknisenä valvojana toimiminen. Tontinluovutukseen liittyvien selvitysten ja yhteenvetojen laatiminen kiinteistön maaperän puhtauteen liittyen. Ympäristönsuojelulainsäädännön, jätteitä koskevien säädösten ja ympäristöhallinnon ohjeiden noudattamisesta huolehtiminen. Näytteenoton ja tutkimusten järjestäminen standardoiduin tai vastaavin luotettavin menetelmin. Kiertotalousmateriaalien hyödyntämisen selvittäminen maarakentamisessa. Muut tapauskohtaisesti sovitut selvitystehtävät ja rinnakkaiset tarkastelut. Kaatopaikkarakenteisiin liittyvät suunnitelutyöt Vesitalouslupiin liittyvät suunnittelu- ja lupahakemusasiakirjat. Pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyvien in-situ-tekniikoiden vertailu ja soveltuvuusarvioinnit. Hiedanrannan kehitys Oy:n alueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusten koordinointiin ja tutkimuskarttojen ylläpitoon sekä tehtyjen puhdistustoimien seurantaan ja raportointiin liittyvät asiantuntijatehtävät.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI197
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset