This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-20
Ilmoituksen numero2022-108681
TED numero2022/S 184-520864
OstajaorganisaatioLappeenrannan Asuntopalvelu Oy (0433221-3 )
PL 150
FI-53101 Lappeenranta
http://www.lappeenranta.fi
Hankinnan otsikkotiedotTekniset tuntityöt puitejärjestely
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen9 500 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/66855/notice/108681/overview
Originaali JSON tietue108681.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävät koostuvat pääasiassa rakennusten ja niiden piha-alueiden rakennusteknisistä kunnossapito-, korjaus- ja uudistamistöistä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Tehtäviä suorittavan toimittajan edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit ja asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työn suorittamista koskevat viranomaismääräykset. Osa puitesopimuksen piiriin kuuluvista toimeksiannoista voi olla pieniä, kestoltaan tunnista muutamaan päivään, rakennusteknisiä korjaustöitä ja asennuksia, kuten yksittäisten rakennusosien (esim. ovet, ikkunat, kiinteät kalusteet, portit yms.) toimintaan liittyviä korjauksia. Tämänkaltaiset tehtävät suoritetaan pääosin yhden työntekijän toimesta ja itseohjauksessa tilaajan ohjeistamana. Työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan rakennusalan ammattilaisia, joilla on tarvittavat luvat ja edellytykset suorittaa töitä itsenäisesti ja monipuolisesti. Kaikilla työntekijöillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskortti, sekä Tulityökortti, mikäli työt sitä edellyttävät.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakennustyöt (45000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-05-19
Sopimusnumero
MyyjätRakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Päätös päivämäärä2022-07-14
Sopimusnumero
MyyjätLappeenrannan Timantti ja Piikkaus Oy (FI),  0903604-2 
Päätös päivämäärä2022-05-18
Sopimusnumero
MyyjätARE Oy (FI),  0989493-6 
Päätös päivämäärä2022-05-27
Sopimusnumero
MyyjätMaalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Päätös päivämäärä2022-06-07
Sopimusnumero
MyyjätSaneeraus ja Maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena rakennusten sähkötyöt tuntiveloitusperusteisena laskutustyönä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Sähkötöitä tehtäessä noudatetaan kaikkia Tukesin ohjeen S10-2015 sisältämiä standardeja, sekä sähkötöitä koskevia kansallisia lakeja ja määräyksiä. Työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan sähköalan ammattilaisia. Edellä mainitun vaatimuksen täyttäviksi henkilöiksi luetaan perusammattitaidon omaavat ammattimiehet, kuten sähköasentajat. Kaikki sähköasennustyöt tehdään sähkötyöturvallisuusstandardia SFS-6002 noudattaen. Kaikilla sähkötöitä tekevillä tulee olla voimassa oleva SFS-6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus ja riittävät ensiaputaidot sähkötapaturman varalle. Vastuuhenkilönä sähkötöidenjohtaja, jolla on vähintään S2 -pätevyystodistus, lisäksi yrityksen on oltava rekisteröitynä Tukesin sähköurakoitsijarekisteriin. Urakoitsijalla työskentelevät itsenäistä työtä tekevät sähköasentajien on täytettävä säädöksissä asetetut kelpoisuusvaatimukset (KTMp 516/199611§).
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt (45310000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-05-17
Sopimusnumero
MyyjätSJV Virtaset Oy (FI),  2268958-2 
Päätös päivämäärä2022-06-07
Sopimusnumero
MyyjätSähkö-Systema Oy (FI),  2435598-1 
Päätös päivämäärä2022-05-24
Sopimusnumero
MyyjätSaimaan Sähköapu Oy (FI),  1512465-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPuitesopimuksen piiriin kuuluvat toimeksiannot koostuvat kiinteistöautomaatiojärjestelmien tai niiden osien huolto- ja korjaustöistä sekä järjestelmien tai niiden osien uudistamis- tai rakennustöistä. Järjestelmien huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimeksiannot suoritetaan valmiiksi ja suoritetuista toimenpiteistä kirjataan tilaajalle raportti tilaajan Tampuuri-järjestelmään. Raportista on ilmettävä vähintään seuraavat tiedot: kohteen tiedot, työn suorittaja, työsuorituksen ajankohta, säädetyt järjestelmät ja laitteet sekä niitä ohjaavat laitteet, havaitut puutteet ja haitat sekä työn aikana tehdyt ja tekemättä jääneet korjaukset. Mikäli sopimustoimittaja saamaansa tehtävää suorittaessaan havaitsee järjestelmien toimivuuden kannalta välttämättömien korjausten edellyttävän alkuperäistä toimeksiantoa laajempia toimenpiteitä, tulee tämän ennen toimenpiteisiin ryhtymistä toimittaa tästä tilaajalle viipymättä raportti korjausehdotuksineen ja kattohinta-arvioineen. Korjausehdotuksesta tulee käydä ilmi mitä laitteita (toimi-, ohjaus-, valvomolaitteet tms.) korjausehdotus koskee ja millä laitteilla uusimisen tarpeessa olevat laitteet esitetään korvattavaksi. Valtuutetun huollon piiriin kuuluvat laitemerkit on ilmoitettu tarjouslomakkeella kohdassa Hankinnnan kohteen kriteerit.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakennusten asennustyöt (45300000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-06-08
Sopimusnumero
MyyjätSaimaan Digicontrol Oy (FI),  2261745-8 
Päätös päivämäärä2022-06-06
Sopimusnumero
MyyjätKT Huoltoturva Oy (FI),  3165106-8 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena ovat rakennusten kunnossapitoon liittyvät lämpö- ja vesijohtotyöt tilaajan edustajan määrittämässä laajuudessa ja aikataulussa. Työtä suorittavan toimittajan ja tämän työntekijän edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit ja asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työ suorittamista koskevat viranomaismääräykset. Tarjotulla tuntityöveloitushinnalla työkohteissa työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan putkialaammattilaisia (esim. putkiasentajia), joilla on tarvittavat luvat ja edellytykset suorittaa töitä itsenäisesti ja monipuolisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutPutkityöt (45330000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-05-18
Sopimusnumero
MyyjätARE Oy (FI),  0989493-6 
Päätös päivämäärä2022-05-20
Sopimusnumero
MyyjätPS Putkityö Oy (FI),  2824477-9 
Päätös päivämäärä2022-06-14
Sopimusnumero
MyyjätISS Palvelut Oy (FI),  0906333-1 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTyöt koostuvat pääasiassa ilmanvaihtojärjestelmien asennus- ja purkutöistä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Tehtäviä suorittavan sopimustoimittajan edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit, asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työn suorittamista koskevat viranomaismääräykset. Osa puitesopimuksen piiriin kuuluvista toimeksiannoista voi olla pieniä, korkeintaan muutaman päivän kestoisia purkutöitä ja asennuksia. Tämänkaltaiset tehtävät suoritetaan pääosin yhden työntekijän toimesta ja itseohjauksessa tilaajan ohjeistamana. Tarjottavalla tuntityöveloitushinnalla työkohteissa työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan ilmanvaihtoalan ammattilaisia, joilla on luvat ja edellytykset suorittaa töitä itsenäisesti ja monipuolisesti töitä, esim. ilmanvaihtoasentaja.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-05-16
Sopimusnumero
MyyjätCervi Talotekniikka Oy (FI),  2607385-7 
Päätös päivämäärä2022-05-18
Sopimusnumero
MyyjätARE Oy (FI),  0989493-6 
Päätös päivämäärä2022-06-14
Sopimusnumero
MyyjätISS Palvelut Oy (FI),  0906333-1 
Päätös päivämäärä2022-07-01
Sopimusnumero
MyyjätCancera Oy (FI),  1845492-4 
Päätös päivämäärä2022-06-21
Sopimusnumero
MyyjätSaimaan Sisäilma Oy (FI),  1876548-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävät koostuvat pääasiassa rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien- ja laitteiden puhdistus-, mittaus-, säätö sekä huoltotöistä turvallisesti ja ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Toimintaa häiritsevien töiden suorittamisen ajankohdista on sovittava käyttäjien edustajien kanssa etukäteen. Puitesopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät suoritetaan tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Tehtäviä suorittavan sopimustoimittajan edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit, asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen sekäliittyvät laatuvaatimukset, työn suorittamista koskevat viranomaismääräykset. Tehtävät suoritetaan itseohjauksessa tilaajan ohjeistamana. Työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan ilmanvaihtoalan ammattilaisia, joilla on luvat ja edellytykset suorittaa työt. Esim. perusammattitaidon omaavat ammattimiehet, joilla on nuohoojan ammattitutkinto, nuohoojamestarin tutkinto tai ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutIlmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331200)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-05-17
Sopimusnumero
MyyjätHORMIKA KY (FI),  1040871-2 
Päätös päivämäärä2022-05-16
Sopimusnumero
MyyjätCervi Talotekniikka Oy (FI),  2607385-7 
Päätös päivämäärä2022-05-18
Sopimusnumero
MyyjätARE Oy (FI),  0989493-6 
Päätös päivämäärä2022-07-01
Sopimusnumero
MyyjätCancera Oy (FI),  1845492-4 
Päätös päivämäärä2022-06-21
Sopimusnumero
MyyjätSaimaan Sisäilma Oy (FI),  1876548-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakennusten peltitöiden puitesopimuksen piiriin kuuluvien sopimustoimittajien velvollisuutena on suorittaa rakennusten kunnossapitoon liittyviä rakennusten peltitöitä turvallisesti ja ammattitaitoista työvoimaa käyttäen tilaajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Tehtäviä suorittavan sopimustoimittajan edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit, asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työn suorittamista koskevat viranomaismääräykset. Tarjotulla tuntityöveloitushinnalla työkohteissa työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan rakennusalan ammattilaisia, joilla on tarvittavat luvat ja edellytykset suorittaa töitä itsenäisesti ja monipuolisesti töitä, esim. rakennuspeltiseppä tai vastaava.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakennustyöt (45000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-06-08
Sopimusnumero
MyyjätKaakkois-Suomen Pelti Oy (FI),  1506759-0 
Päätös päivämäärä2022-05-17
Sopimusnumero
Myyjät6Tinmen oy (FI),  2410707-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausVahinkosaneeraustyöt ovat kiinteistöjen ja huoneistojen kuntoon liittyviä työtehtäviä kuten esim. vesivahinkoihin tai tulipaloihin liittyviä saneerauksia tai sisäilmasaneerauksia. Tehtäviä suorittavan sopimustoimittajan edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät välineet, asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työn suorittamista koskevat viranomaismääräykset. Tarjotulla tuntityöveloitushinnalla työkohteissa työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan alan ammattilaisia, joilla on tarvittavat pätevyydet ja luvat. Jossain tilanteissa vahinkosaneeraustöissä tilaaja on velvoitettu käyttämään vakuutusyhtiön osoittamaa saneerausyritystä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakennustyöt (45000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-05-27
Sopimusnumero
MyyjätMaalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Päätös päivämäärä2022-06-07
Sopimusnumero
MyyjätSaneeraus ja Maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Päätös päivämäärä2022-06-07
Sopimusnumero
MyyjätRakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Päätös päivämäärä2022-07-14
Sopimusnumero
MyyjätLappeenrannan Timantti ja Piikkaus Oy (FI),  0903604-2 
Päätös päivämäärä2022-06-07
Sopimusnumero
MyyjätLMK Lappeenranta Oy (FI),  0652826-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausJäähdytyslaitetyöt pitävät sisällään kylmäalan huoltopalvelut tuntiveloitusperusteisena laskutustyönä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Sopimustoimittajan tulee olla hyväksytty Tukesin kylmäalan rekisteriin yli 3 kg (y3) luokassa. Kaikki työt tehdään kylmäalan asetuksen ja muiden viranomaismääräysten mukaisesti. Työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan Tukesin kylmäalan asentajien pätevyystaulukon mukaisia kylmäalan ammattilaisia.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutKylmälaitteiden korjaus ja huolto (50730000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-05-24
Sopimusnumero
MyyjätLappeenrannan Jäähdytystekniikka Oy (FI),  0749385-6 
Päätös päivämäärä2022-06-14
Sopimusnumero
MyyjätISS Palvelut Oy (FI),  0906333-1 
Päätös päivämäärä2022-06-06
Sopimusnumero
MyyjätKT Huoltoturva Oy (FI),  3165106-8 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKosteiden tilojen korjaustöiden puitesopimuksen piiriin kuuluvien sopimustoimittajien velvollisuutena on suorittaa rakennusten kunnossapitoon liittyviä töitä turvallisesti ja ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Toimintaa häiritsevien töiden suorittamisen ajankohdista on sovittava käyttäjien edustajien kanssa etukäteen. Tehtäviä suorittavan sopimustoimittajan edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit, asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työn suorittamista koskevat viranomaismääräykset. Työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan rakennusalan ammattilaisia, joilla on tarvittavat luvat ja edellytykset suorittaa töitä itsenäisesti ja monipuolisesti. Työntekijöillä ja alihankkijoilla on Suomen lain, asetusten ja määräysten edellyttämät pätevyydet kunkin työn tekemiseen kohteessa. Kaikilla työntekijöillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskortti, sekä Tulityökortti, mikäli työt sitä edellyttävät.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLattianpäällystys- ja seinänverhoilutyöt (45430000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-05-30
Sopimusnumero
MyyjätMattoasennus Kylliäinen Oy (FI),  3013145-8 
Päätös päivämäärä2022-05-19
Sopimusnumero
MyyjätRakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Päätös päivämäärä2022-05-24
Sopimusnumero
MyyjätMaalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPuitesopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät koostuvat pääasiassa rakennusten bitumikattojen kunnossapito-, korjaus- ja uudistamistöistä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Tehtäviä suorittavan sopimustoimittajan edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit, asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työn suorittamista koskevat viranomaismääräykset . Osa puitesopimuksen piiriin kuuluvista toimeksiannoista voi olla pieniä, korkeintaan muutaman päivän kestoisia korjauksia. Tämänkaltaiset tehtävät suoritetaan pääosin yhden työntekijän toimesta ja itseohjauksessa tilaajan ohjeistamana. Tehtävät tulee suorittaa tilaajan edustajan määrittelemässä aikataulussa, mikä tehtävien luonteen vuoksi edellyttää tarjoajalta usein lyhyttä vasteaikaa. Työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan rakennusalan ammattilaisia, joilla on luvat ja edellytykset tehdä töitä itsenäisesti ja monipuolisesti. Edellä mainitun vaatimuksen täyttäviksi henkilöiksi luetaan perusammattitaidon omaavat ammattimiehet, esim. bitumieristäjät. Työntekijöillä tulee olla voimassa oleva tulityölupa sekä kattotulityölupa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakennustyöt (45000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-06-06
Sopimusnumero
MyyjätBK Bitumikermi-Kattotyöt Oy (FI),  0836581-3 
Päätös päivämäärä2022-06-16
Sopimusnumero
MyyjätKymen Pinnoitus Oy (FI),  1810964-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävät koostuvat kunnossapitoon liittyvistä kiinteistöjen viemäreiden, kaivojen ja verkostojen tyhjennys-, aukaisu- ja huuhtelutöistä sekä viemäri- ja putkistokuvauksista. Työtä suorittavan toimittajan ja tämän työntekijän edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit ja asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työ suorittamista koskevat viranomaismääräykset. Tarjotulla tuntityöveloitushinnalla työkohteissa työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan alan ammattilaisia, joilla on tarvittavat luvat ja edellytykset suorittaa töitä itsenäisesti ja monipuolisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutViemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut (90000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-05-06
Sopimusnumero
MyyjätJärvisuomen Teollisuuspuhdistus Oy (FI),  1795400-3 
Päätös päivämäärä2022-06-16
Sopimusnumero
MyyjätLappeen Huoltomestarit Oy (FI),  0162112-4 
Päätös päivämäärä2022-07-06
Sopimusnumero
MyyjätLT Teollisuuspalvelut Oy (FI),  3155936-8 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena ovat korjausrakentamiseen liittyvät huoneistosaaneraukset kuten maalaus- ja tapetointityöt ja pienikorjaustyöt (pl. isot peruskorjaushankkeet) tuntiveloitusperusteisena laskutustyönä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa). Tilattavat työt ovat Lappeenrannan kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen pääsääntöisesti pienehköjä kunnossapito- tai urakointitöitä, joiden kesto vaihtelee. Työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan huoneistosaaneerausalan ammattilaisia, joilla on tarvittavat luvat ja edellytykset suorittaa töitä itsenäisesti ja monipuolisesti. Kaikilla työntekijöillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskortti, sekä Tulityökortti, mikäli työt sitä edellyttävät. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilaus- tai ostomääriin, koska tulevien töiden määrä ei ole ennakolta tiedossa. Tehtäviä ei yksilöidä. Tilaukset tehdään tarpeen mukaan ja määrärahojen puitteissa. Tilaaja varaa oikeuden poikkeustapauksissa kilpailuttaa erillisenä hankintana joitakin erityisiä yksittäisiä suurempia kohteita.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakennustyöt (45000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-05-24
Sopimusnumero
MyyjätMaalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Päätös päivämäärä2022-05-17
Sopimusnumero
MyyjätS8J Joensuu Oy (FI),  2167368-5 
Päätös päivämäärä2022-05-19
Sopimusnumero
MyyjätRakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Päätös päivämäärä2022-05-18
Sopimusnumero
MyyjätHuoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Päätös päivämäärä2022-07-14
Sopimusnumero
MyyjätLappeenrannan Timantti ja Piikkaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakennusten rautarakennetöiden puitesopimuksen piiriin kuuluvien sopimustoimittajien velvollisuutena on suorittaa rakennusten kunnossapitoon liittyviä rakennusten rautarakennetyöt turvallisesti ja ammattitaitoista työvoimaa käyttäen tilaajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Rautarakennetöitä ovat mm. ovien korjaukset, pienimuotoiset teräsrakennetyöt, esim. kaiteet ja ulkoportaat yms. kiinteistöön liittyvät rautarakennetyöt. Tehtäviä suorittavan sopimustoimittajan edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit, asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työn suorittamista koskevat viranomaismääräykset. Tarjotulla tuntityöveloitushinnalla työkohteissa työtä suorittavien henkilöiden edellytetään olevan rakennusalan ammattilaisia, joilla on tarvittavat luvat ja edellytykset suorittaa töitä itsenäisesti ja monipuolisesti töitä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakennustyöt (45000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-09-02
Sopimusnumero
MyyjätJousteel Oy (FI),  2317455-6 
Päätös päivämäärä2022-06-14
Sopimusnumero
MyyjätISS Palvelut Oy (FI),  0906333-1 
Päätös päivämäärä2022-06-06
Sopimusnumero
MyyjätRautarakenne Leivo Oy (FI),  0161819-5