This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-19
Ilmoituksen numero2022-108636
TED numero2022/S 184-519675
OstajaorganisaatioLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue (3221347-3 )
PL 13
FI-02771 Espoon Kaupunki
https://www.luvn.fi/fi
Hankinnan otsikkotiedotLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastuspalvelujen hankinta 2023–2028
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75414/notice/108636/overview
Originaali JSON tietue108636.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja mahdollisesti hyvinvointialueelle myöhemmin liittyvien konserniin kuuluvien yhtiöiden lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen hankinnasta tilivuosille 2023–2028. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallinnon ja talouden lakisääteinen tilintarkastus tulee suorittaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Palveluntuottajan tulee olla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 47 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Hyvinvointialueesta säädetyn lain 611/2021 mukaan tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastusyhteisöllä ja sen määräämällä vastuunalaisella tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 80 §:n (laki hyvinvointialueesta 611/2021) mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Hankinta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 2. Hankinnan kohteen kuvaus.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääLakisääteiset tilintarkastuspalvelut (79212300)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset