This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-19
Ilmoituksen numero2022-108618
TED numero2022/S 184-519639
OstajaorganisaatioPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (2296962-1 )
PL 86 (Veteraanikatu 1)
FI-90101 OULU
http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
Hankinnan otsikkotiedotVesistörakenteiden ja –kunnostusten suunnittelun puitesopimus 2023-2025 + optio 2026
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio1 000 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75403/notice/108618/overview
Originaali JSON tietue108618.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella seuraavia tehtäviä: 1) Vesirakenteiden suunnittelu - pohjapadot - säännöstelypadot - maapadot - vesiensuojelurakenteet (kosteikot, pintavalutuskentät ym.) 2) Säännöstelyjen kehittäminen - mallinnukset 3) Lupahakemussuunnittelu 4) Vesistökunnostusten suunnittelu - järvikunnostukset - virtavesikunnostukset 5) Infrahankkeisiin liittyvät paikkatietoaineistosta ja kirjallisuudesta tehtävät ympäristöselvitykset sekä näihin liittyvät pienet maastotyöt 6) Tulvariskien hallintaan liittyvät selvitykset, virtausmallinnukset (1D, 2D) ja tulvariskien hallinnan toimenpiteiden suunnittelu 7) Vaikuttavuusarvioinnit 8) Muut erityistehtävät/toimeksiannot - mittauksia ja tutkimuksia - hankintapalveluita - työmaavalvontaa - koekalastusta - turvallisuuskoordinaattorin tehtävät - patojen määräaikaistarkastukset Lisäksi puitesopimukseen kuuluu maastomittausten ja maaperätutkimusten tekeminen, työnsuunnittelu sekä työnohjaus tämän puitesopimukseen kuuluvien toimeksiantojen osalta. Suunnitteluun sisältyvät kaikki työvaiheet suunnittelusta rakentamista palvelevaan detaljisuunnitteluun. Myös havainnollistaminen sisältyy suunnitteluun. Yrityksen tarjoaman palvelun tulee koskea kaikkia edellä mainittuja suunnitelmatyyppejä ja tehtäviä. Puitesopimustoimijan tuottamat palvelut tulee kattaa kaikki em. osa-alueet. Tähän puitesopimukseen eivät sisälly laajat luontoselvitykset ja YVAt. Lisäksi puitesopimuksessa on yhden (1) vuoden optiomahdollisuus (1.1.2026 – 31.12.2026). Optiovuoden käyttö edellyttää molempien sopijapuolten kirjallista hyväksyntää. Optiovuoden käytöstä päätetään 30.9.2025. Puitesopimus tehdään kolmen (3) konsultin kanssa. Sopimusalueena on Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskuksen alue. Puitesopimuksen sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D9, FI1D8, FI1D7
Pääasiallinen suorituspaikkaPohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alue.

Sopimukset