This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-19
Ilmoituksen numero2022-108597
TED numero2022/S 184-519584
OstajaorganisaatioHelsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (0201256-6 )
PL 51300
FI-00099 Helsingin kaupunki
https://www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö – Erityiskuljetukset 2023 - 2026
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio24 262 400 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75387/notice/108597/overview
Originaali JSON tietue108597.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausErityiskuljetuspalvelut koskevat niiden oppilaiden kuljetuksia, jotka eivät selviä koulumatkoista itsenäisesti. Kuljetustarve vaihtelee päivittäin, päiväkohtaiset koulukuljetukset sisältävät aamukuljetuksen ja iltapäiväkuljetuksen. Tällä hetkellä kuljetettavia on n. tuhatkaksisataa (1200) henkilöä, joista sata (100) on henkilökohtaisia kuljetuksia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on lakisääteinen velvollisuus turvata koulukuljetus erityiskuljetusta tarvitseville oppilaille. Perusopetuslain (628/1998) 32 §:n mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen mm. silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Hankinnassa tullaan noudattamaan lakia ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Kuljetukset ajetaan henkilöautoilla, pienoisbusseilla tai esteettömään ajoon tarkoitetulla ajoneuvoilla. EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi edellyttää, että puolet (50 %), (pois lukien esteettömät M1-luokan ajoneuvot) tässä kuljetuspalvelussa käytettävistä ajoneuvoista on ns. "puhtaita" ajoneuvoja eli sähkö, vety tai ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla, 2.8.2021 - 31.12.2025, myös vähäpäästöinen polttomoottori eli käytännössä päästörajan alittava lataushybridi. Ensimmäisen hankinta-ajanjakson vaatimus on, että CO2-päästö saa olla enintään 50 g/km (WLTP) ja RDE-mittauksen (ei koske M1 luokan ajoneuvoja) mukainen pakokaasupäästö enintään 80 % sallitusta. Edellä mainittujen ehtojen lisäksi Toimittaja myös ajaa puolet sopimuskauden matkoista, yllä mainituilla vaadituilla ajoneuvoilla. Matkojen määrät lasketaan siten, että yhden asiakkaan yksi matka on paikasta A paikkaan B. Toisella hankinta-ajanjaksolla 1.1.2026 - 31.12.2030 puhtaaksi ajoneuvoksi katsotaan vain 0 CO2 g /km päästöinen henkilöauto tai kevyt hyötyajoneuvo eli täyssähköauto tai vetyauto. Ajoneuvot, joihin lakia ei sovelleta ovat esteettömät M1-luokan ajoneuvot (henkilöautot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle ja joissa on yksi tai useampi matkustajapaikka pyörätuolissa istuvalle matkustajalle). Edellytämme lisäksi, että 50 % ajoneuvoista täyttää vähintään EURO 6 päästövaatimukset. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimipisteet on suunniteltu jaettavaksi alueisiin todennäköisesti maantieteellisellä perusteella. Kuitenkaan alueiden määrää ja jakotapaa ei ole vielä päätetty.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää(1) Tilausmatkustajaliikenteen palvelut (60140000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikkaHelsinki

Sopimukset