This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-15
Ilmoituksen numero2022-108454
TED numero2022/S 182-514138
OstajaorganisaatioIstekki Oy (2292633-0 )
PL 4000
FI-70601 Kuopio
https://www.istekki.fi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö - Koodistopalvelin
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75291/notice/108454/overview
Originaali JSON tietue108454.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTietopyynnön kohteena on koodistopalvelimen hankinta ja siihen liittyvät lisäpalvelut hyvinvointialueille. Tämän hetken arvion mukaan käyttäjiä tulisi olemaan kymmeniä ylläpitokäyttäjiä ja useita satoja, kenties jopa joitakin tuhansia hyödyntäviä sovelluksia sovelluskohtaisten rajapintojen kautta. Hankinnan tavoitteena on master-ratkaisu, jonka avulla voi hallitusta hallita kaikkea sitä kooditietoa, mitä käytetään organisaation eri prosesseissa ja useissa eri järjestelmissä ja jonka ylläpito sekä hallinta on hajautunut järjestelmä- ja toimintokohtaisesti. Hankittavalla ratkaisulla erilaisia koodistoja tullaan luomaan, ylläpitämään ja tallentamaan yhdessä paikassa. Ratkaisulla karsitaan turha koodistojen ylläpito koodistotietoa hyödyntävissä järjestelmissä ja viedään tai tarjotaan koodistotietoa hyödyntävästä järjestelmästä riippuen käytettäväksi keskitetysti hallittu koodistotieto automaattisesti sitä hyödyntäviin järjestelmiin rajapinta- ja julkaisuvalikoimalla. Koodistorakenteiden muokkaus tehdään yhteen paikkaan, jolloin moninkertaista koodistojen ylläpitämistä ei tarvitse jatkossa tehdä, tieto on ajantasaista, inhimillisten virheiden, resurssien sekä työnmäärä laskee merkittävästi ja tiedon hallinta on selkeää ja vaivatonta. Koodistot voivat olla rakenteisia, sisältää synonyymejä ja sekä nimistyksen usealla eri kielellä. Koodistojen sekä niihin liittyvien atribuuttien versioiden ja voimassaolon hallinta on oltava mahdollista ja yksinkertaista. Hankintaan kuuluu liittymärajapinnat muihin järjestelmiin, lisenssit, toimitusprojekti, valmisohjelmistojen ylläpito ja tuki sekä muita erikseen tilattavia asiantuntijapalveluita esimerkiksi järjestelmän muutos- ja kehittämistarpeiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä järjestelmän kehittämisprojektien suunnittelu ja toteuttaminen. Hankittava ratkaisu tulee olla valmisratkaisu, joka ei vaadi erillistä ohjelmointia, selain- ja helppokäyttöinen. Ratkaisu tulee skaalautua eri sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioiden organisaatiorakenteisiin ja niiden tuleviin muutoksiin. Ratkaisun toteutuksen tulee perustua yleisesti käytettyihin standardeihin ja järjestelmäriippumattomiin rajapintoihin. Hankittavan ratkaisun tulee toimia osana olemassa olevaa teknistä ympäristöä. Ratkaisu sisältää toiminnoiltaan kaksi erillistä ympäristöä; tuotanto sekä testi, jotka ovat perusrakenteeltaan identtiset keskenään. Ylläpitovaiheessa on tarkoitus ottaa käyttöön kolmen ympäristön ratkaisu, jolloin tuotantoympäristön lisäksi on erillinen kehitysympäristö, jossa kehitys- ja muutostyöt voidaan testata ennen niiden siirtoa tuotantoon. TIETOPYYNTÖÖN VASTAAMINEN Pyydämme antamaan vastaukset erillisellä liitteellä suomen kielellä esitettynä. Tietopyynnön kysymykset on esitetty liitteellä ”Tietopyyntökysymykset”. Voitte liittää vastaukseenne myös suomenkielisiä esitteitä. Pyydämme liittämään tietopyyntövastaukset ja mahdolliset esitteet Tietopyynnön kohdassa ”Kysymys”; ”Liitä tietopyyntövastaukset” ja ”Liitä esite / esitteet”. Tietopyyntövastaukset sekä mahdolliset esitteet tulee palauttaa 26.9.2022 kello 12.00 mennessä Hilman (hankintailmoitukset.fi) kautta
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät