{
  "id": 83771,
  "procurementProjectId": 59348,
  "noticeNumber": "2021-083771",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 9902,
  "project": {
    "id": 59348,
    "title": "Pisan p\u00e4iv\u00e4koti, elinkaarta jatkava korjaus",
    "contractType": 4,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "dcdef60d-4506-4ee2-2c7a-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos",
        "nationalRegistrationNumber": "0101263-6",
        "nutsCodes": [
          "FI1B1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL 640",
          "postalCode": "02070",
          "town": "ESPOON KAUPUNKI",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 981621",
        "email": "tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi",
        "mainUrl": "http:\/\/www.espoo.fi\/hankinnat",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 8,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 2,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 1,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "45000000",
        "name": "Rakennusty\u00f6t",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "45000000",
          "name": "Rakennusty\u00f6t",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Espoo"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos pyyt\u00e4\u00e4 tarjouksia Pisan p\u00e4iv\u00e4kodin elinkaarta jatkavasta urakasta tarjouspyynn\u00f6n liitteen\u00e4 olevien asiakirjojen mukaisesti t\u00e4yteen k\u00e4ytt\u00f6kuntoon saatettuna. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Tarjouskysely toteutetaan avoimena menettelyn\u00e4. ",
        "Urakkaa varten tilaaja on hankkinut rakennusluvan, rakennuslupa on voimassa. ",
        "Valittava urakoitsija toimii urakassa p\u00e4\u00e4urakoitsijana ja lains\u00e4\u00e4d\u00e4nn\u00f6n tarkoittamana p\u00e4\u00e4toteuttajana. ",
        "Rakennuspaikan sijainti: Vanha Pisantie 16 02280 Espoo. ",
        "",
        "Tarjouspyynt\u00f6aineisto on ladattu SokoPro-projektipankkiin. Linkki projektipankkiin on tarjouspyynn\u00f6n kohdassa \"Liitteet ja linkit\"."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 4,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 2,
        "months": 33,
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/espoo?id=366614&tpk=9fe5966b-5a2c-4f8a-a937-9928a10dcda8",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos",
      "nationalRegistrationNumber": "0101263-6",
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "PL 640",
        "postalCode": "02070",
        "town": "ESPOON KAUPUNKI",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 981621",
      "email": "tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi",
      "mainUrl": "http:\/\/www.espoo.fi\/hankinnat",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/espoo?id=366614&tpk=9fe5966b-5a2c-4f8a-a937-9928a10dcda8",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "email": "tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi",
    "phone": "+358 981621"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos (my\u00f6hemmin Tilaaja) pyyt\u00e4\u00e4 tarjouksia Pisan p\u00e4iv\u00e4kodin elinkaarta jatkavasta korjauksesta. ",
      "Tarkempi kuvaus hankinnasta on tarjouspyynn\u00f6n liitteen\u00e4 olevissa teknisiss\u00e4 ja kaupallisissa asiakirjoissa. ",
      "",
      "Tilaaja edellytt\u00e4\u00e4, ett\u00e4 tarjoaja on tutustunut rakennuspaikkaan, sen sijaintiin ja olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista.",
      "Kohteessa pidet\u00e4\u00e4n esittelytilaisuuksia seuraavasti: 22.10.2021 klo 14-14:30, 27.10.2021 klo 14-14:30, 29.10.2021 klo 13-13:30, 2.11.2021 8:30-9:00, 3.11.2021 klo 13-13:30, 5.11.2021 klo 13-13:30, 8.11.2021 klo 8-8:30. ",
      "",
      "Esittelytilaisuuteen osallistumisesta tulee sopia etuk\u00e4teen Arvo Pountin kanssa viimeist\u00e4\u00e4n tilaisuutta edelt\u00e4v\u00e4n\u00e4 p\u00e4iv\u00e4n\u00e4. Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi. Mik\u00e4li ilmoittautumisia ei tule m\u00e4\u00e4r\u00e4aikaan menness\u00e4, tutustumisk\u00e4ynti perutaan.",
      "",
      "Tilaaja tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden toimittajan ja yhden varatoimittajan. "
    ],
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "45000000",
      "name": "Rakennusty\u00f6t",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [
      "Tarjoaja kuuluu ennakkoperint\u00e4rekisteriin, ty\u00f6nantajarekisteriin ja arvonlis\u00e4verovelvollisten rekisteriin tai vastaaviin ulkomaisiin rekistereihin, jos Tarjoajan sijoittautumismaan lains\u00e4\u00e4d\u00e4nt\u00f6 edellytt\u00e4\u00e4 rekister\u00f6itymist\u00e4.",
      "",
      "Tarjoaja on sijoittautumismaassaan merkitty ammatti- tai kaupparekisteriin, jos Tarjoajan sijoittautumismaan lains\u00e4\u00e4d\u00e4nt\u00f6 edellytt\u00e4\u00e4 rekister\u00f6itymist\u00e4."
    ],
    "economicCriteriaToParticipate": true,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": true,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2021-10-12T07:13:05.1764842",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 0,
  "tedValidationErrors": [],
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "national": {
      "additionalProcedureInformation": [
        "Rinnakkaisten tarjousten tekeminen on kielletty. Mik\u00e4li tarjoaja j\u00e4tt\u00e4\u00e4 rinnakkaisia tarjouksia, hyv\u00e4ksyt\u00e4\u00e4n niist\u00e4 vain viimeisin tarjouspyynn\u00f6n mukainen tarjous. "
      ],
      "transparencyType": 0,
      "limitedNumberOfParticipants": false,
      "numberOfParticipants": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2021-11-15T12:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 6,
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2021-11-15T13:00:00",
      "place": [
        "Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos"
      ],
      "informationAboutAuthorisedPersons": [
        "Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen."
      ]
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "attachments": [],
  "hasAttachments": true,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "markkinaoikeus@oikeus.fi",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [
      {
        "url": "https:\/\/public.sokopro.fi\/Quotations\/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbUcOzbCSI5xAPsHs2MT21fTWzShvz0ycJFKwcYRfCQv3ghcFp%2FwgZ5"
      }
    ],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "innovationConsidered": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "tenderRequirementsFormat": 0,
  "structuredRequirements": {
    "validationState": 0
  },
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2021-10-12T07:13:05.1692846",
  "dateCreated": "2021-10-12T07:13:05.1337605",
  "dateModified": "2021-10-12T07:13:05.1772095"
}