{
  "id": 83768,
  "procurementProjectId": 59347,
  "noticeNumber": "2021-083768",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 9902,
  "project": {
    "id": 59347,
    "title": "3029 Vuosaarentie 9 lukituksien uusiminen",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": true,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "8bd4929c-fe8d-45fe-2cf2-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Helsingin kaupungin asunnot Oy",
        "nationalRegistrationNumber": "2379058-6",
        "nutsCodes": [
          "FI"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Tallinanaukio 1 A, 4. krs",
          "postalCode": "00930",
          "town": "Helsinki",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 957673811",
        "email": "hankinnat.ita@hekaoy.fi",
        "contactPerson": "Reino Savolainen",
        "mainUrl": "https:\/\/hanki.tarjouspalvelu.fi\/hekaoy?id=333041&tpk=6550ecc6-dc8c-4dec-ba4b-cde0232b96d1",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 2,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 64,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 2,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "98395000",
        "name": "Lukkosep\u00e4npalvelut",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Helsinki"
      ],
      "descrProcurement": [
        " Kohde koostuu nelj\u00e4st\u00e4 asuinkerrostalosta (67 asuntoa) j\u00e4tekatoksineen.",
        " Rakennusten kaikki aiemmat lukitukset uusitaan. Ty\u00f6t suoritetaan t\u00e4m\u00e4n ty\u00f6selostuksen ja liitteen\u00e4 olevien asiakirjojen mukaisesti.",
        "Tarjouspyynt\u00f6asiakirjojen mukaiset lukkojen uusinta- ja sarjoitusty\u00f6t toteutetaan kokonaisurakkana kokonaishintaan k\u00e4sitt\u00e4en kaikki sarjoituskaavioiden ja m\u00e4\u00e4r\u00e4luetteloiden mukaiset lukkojen sarjoitusty\u00f6t tarvittavine aput\u00f6ineen sek\u00e4 aine- ja materiaalihankintoineen. Avaimet, lukot ja asukastiedot ohjelmoidaan olemassa olevaan j\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n (Iloq manager j\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n) tilaajan tai p\u00e4\u00e4k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4n ohjeiden mukaisesti. ",
        "Urakan toimitusaika mahdollisimman pian urakkasopimuksen allekirjoitusten j\u00e4lkeen.",
        "",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 4,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2021-11-22T00:00:00",
        "endDate": "2021-12-20T00:00:00",
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/hekaoy?id=368664&tpk=09124aca-21a0-41cd-a999-01031eeeb235",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Helsingin kaupungin asunnot Oy",
      "nationalRegistrationNumber": "2379058-6",
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Tallinanaukio 1 A, 4. krs",
        "postalCode": "00930",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 957673811",
      "email": "hankinnat.ita@hekaoy.fi",
      "contactPerson": "Reino Savolainen",
      "mainUrl": "https:\/\/hanki.tarjouspalvelu.fi\/hekaoy?id=333041&tpk=6550ecc6-dc8c-4dec-ba4b-cde0232b96d1",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/hekaoy?id=368664&tpk=09124aca-21a0-41cd-a999-01031eeeb235",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Reino Savolainen",
    "email": "hankinnat.ita@hekaoy.fi",
    "phone": "+358 957673811"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Helsingin kaupungin asunnot Oy Id\u00e4n toimisto pyyt\u00e4\u00e4 kokonaishintatarjousta kohteena olevan Vuosaarentie 9:n lukituksien uusimisesta ILOQ-lukoiksi. Kohde koostuu nelj\u00e4st\u00e4 asuinkerrostalosta j\u00e4tekatoksineen.",
      " Rakennusten kaikki aiemmat lukitukset uusitaan. Ty\u00f6t suoritetaan t\u00e4m\u00e4n ty\u00f6selostuksen ja liitteen\u00e4 olevien asiakirjojen mukaisesti.",
      "",
      "Urakoitsijan tulee antaa urakasta kokonaishinta.",
      "",
      "Kysymykset ja vastaukset k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n Cloudiahankintaportaalin kautta. Muulla tavoin esitettyihin",
      "kysymyksiin ei vastata."
    ],
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "98395000",
      "name": "Lukkosep\u00e4npalvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": true,
    "additionalInformation": [
      "Urakoitsijan tulee antaa kokonaishinta urakasta.",
      "Kysymykset ja vastaukset k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n hankintaportaalin kautta. Muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata."
    ],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2021-10-12T06:51:55.7897333",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 0,
  "tedValidationErrors": [],
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "national": {
      "additionalProcedureInformation": [
        "1.0. Hankintalain pakollisten poissulkemisperusteiden soveltaminen: rikosrekisteriotteet",
        "",
        "Hankinnassa sovelletaan hankintalain (1397\/2016) 80 \u00a7:n mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita.",
        "",
        "Hankintayksikk\u00f6 edellytet\u00e4\u00e4n, ett\u00e4 voittanut tarjoaja toimittaa hankintayksik\u00f6lle hankintalain 88 \u00a7:n mukaiset rikosrekisteriotteet hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6ksen j\u00e4lkeen valitusaikana (14 p\u00e4iv\u00e4\u00e4) yrityksest\u00e4 sek\u00e4 yrityksen vastuuhenkil\u00f6ist\u00e4 ja yrityksen ilmoittamista alihankkijoista. Jos otteita ei toimiteta tai jos niist\u00e4 ilmenee jokin pakollinen poissulkemisperuste, hankintayksikk\u00f6 tekee hankintaoikaisun.",
        "",
        "2.0 Rakennuttaja tarkastaa kilpailutuksen voittajan tilaajavastuulain mukaiset tiedot tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mik\u00e4li tarjouksen tekij\u00e4n\u00e4 on ryhmittym\u00e4, tarkastaa rakennuttaja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittym\u00e4n osakasyrityksilt\u00e4. Rakennuttaja tarkastaa samat tiedot ja selvitykset ennen hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6ksen tekoa my\u00f6s kilpailutuksen voittajan alihankkijoilta joko tilaajavastuu.fi-raportista tai alla kuvatulla tavalla silt\u00e4 osin kuin alihankkijat ovat tiedoissa tuona ajankohtana.",
        "",
        "Mik\u00e4li kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6stiedot eiv\u00e4t ole tilaajavastuu.fi yritysraportissa mukana, rakennuttaja pyyt\u00e4\u00e4 erikseen ennen hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6ksen tekoa seuraavat kahdeksan selvityst\u00e4.",
        "",
        "- Selvitys, siit\u00e4 ett\u00e4 yritys on merkitty ennakkoperint\u00e4lain mukaiseen ennakkoperint\u00e4rekisteriin, ty\u00f6nantajarekisteriin ja arvonlis\u00e4verovelvollisten rekisteriin.",
        "- Kaupparekisteriote, josta selvi\u00e4\u00e4 yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkil\u00f6iden henkil\u00f6tiedot sek\u00e4 onko viimeisimm\u00e4t tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6sasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sek\u00e4 merkint\u00e4 tai selvitys siit\u00e4 ettei yrityst\u00e4 tai sen toimihenkil\u00f6it\u00e4 ole m\u00e4\u00e4r\u00e4tty liiketoimintakieltoon.",
        "- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siit\u00e4, ett\u00e4 verovelkaa koskeva veronsaajan hyv\u00e4ksym\u00e4 maksusuunnitelma on tehty. ",
        "- Todistus ty\u00f6ntekij\u00f6iden el\u00e4kevakuutusten ottamisesta ja el\u00e4kevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siit\u00e4, ett\u00e4 er\u00e4\u00e4ntyneit\u00e4 el\u00e4kemaksuja koskeva maksunsaajan hyv\u00e4ksym\u00e4 maksusopimus on tehty.",
        "- Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siit\u00e4, ett\u00e4 er\u00e4\u00e4ntyneit\u00e4 tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyv\u00e4ksym\u00e4 maksusopimus on tehty.",
        "- Selvitys ty\u00f6terveyshuollon j\u00e4rjest\u00e4misest\u00e4.",
        "- Selvitys noudatettavasta ty\u00f6ehtosopimuksesta ",
        "- Tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6stiedot kolmelta viimeiselt\u00e4 tilikaudelta.",
        "",
        "Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekister\u00f6itynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, rakennuttaja pyyt\u00e4\u00e4 selvityksen rekister\u00f6itym\u00e4tt\u00f6myyden perusteista.",
        "",
        "Ulkomaalaisen voittajan on pyynn\u00f6st\u00e4 toimitettava tilaajalle tilaajavastuulain mukaisia selvityksi\u00e4 vastaavat tiedot sijoittumismaansa lains\u00e4\u00e4d\u00e4nn\u00f6n mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyv\u00e4ksytt\u00e4v\u00e4ll\u00e4 tavalla virallisina suomenkielisin\u00e4 k\u00e4\u00e4nn\u00f6ksin\u00e4. Selvitykset on toimitettava koskien sek\u00e4 l\u00e4ht\u00f6maata ett\u00e4 Suomea.",
        "",
        "Jos sijoittautumisvaltiossa ei anneta edell\u00e4 mainittuja asiakirjoja, tulee kilpailutuksen voittajan toimittaa edustaman sijoittautumisvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama valaehtoinen todistus. ",
        "",
        "Edell\u00e4 mainitut selvitykset saavat olla enint\u00e4\u00e4n kolme (3) kuukautta vanhoja niiden rakennuttajalle j\u00e4tt\u00e4misp\u00e4iv\u00e4st\u00e4 laskettuna.",
        "",
        "Tilaaja edellytt\u00e4\u00e4, ett\u00e4 kilpailutuksen voittaja ottaa alihankintasopimuksiinsa vastaavat ty\u00f6suhteen v\u00e4himm\u00e4isehtojen noudattamista koskevat ehdot.",
        "",
        "Suomessa teht\u00e4v\u00e4 ty\u00f6 on vakuutettava Suomessa, poikkeuksena EU\/ETA-alueelta l\u00e4hetetyt ty\u00f6ntekij\u00e4t, joilla onA1- tai E101-todistus,",
        "",
        "Urakoitsijan tulee sis\u00e4llytt\u00e4\u00e4 aliurakoitsijoita tai hankintoja koskeviin tarjouspyynt\u00f6ihin tilaajavastuulain edellytykset. Urakoitsijan tulee lis\u00e4ksi esitt\u00e4\u00e4 selvitykset vaadittaessa my\u00f6s rakennuttajalle. "
      ],
      "transparencyType": 0,
      "limitedNumberOfParticipants": false,
      "numberOfParticipants": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2021-10-25T12:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 4,
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2021-10-26T12:00:00",
      "place": [
        "Helsinki"
      ]
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "markkinaoikeus@oikeus.fi",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "innovationConsidered": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "tenderRequirementsFormat": 0,
  "structuredRequirements": {
    "validationState": 0
  },
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2021-10-12T06:51:55.7827751",
  "dateCreated": "2021-10-12T06:51:55.7345142",
  "dateModified": "2021-10-12T06:51:55.7905939"
}