{
  "id": 70400,
  "procurementProjectId": 44679,
  "parentId": 59874,
  "noticeNumber": "2021-070400",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "type": 300,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 44679,
    "title": "S\u00e4hk\u00f6suunnittelun puitej\u00e4rjestely vuosille 2021 ja 2022",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "creatorId": "e3f0c77f-dd4f-41f0-bae5-28c635ba87f9",
    "validationState": 2,
    "organisation": {
      "id": "45c20201-2c76-4716-2cca-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Kuopion kaupunki",
        "nationalRegistrationNumber": "0171450-7",
        "department": "Kuopion Tilapalvelut",
        "nutsCodes": [
          "FI1D2"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL 1097 (Suokatu 42 B)",
          "postalCode": "70111",
          "town": "Kuopio",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "",
        "email": "",
        "contactPerson": "",
        "mainUrl": "https:\/\/www.kuopio.fi\/kuopion-tilapalvelut",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 8,
      "otherContractingAuthorityType": "",
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "otherMainActivity": "",
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 2,
      "dataSource": 3,
      "departmentId": "dac40d71-d502-4645-2f59-08d7d16de753",
      "identifierMissing": false,
      "whyIdentifierIsMissing": []
    },
    "state": 0,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "defenceCategory": {},
    "disagreeToPublishNoticeBasedOnDefenceServiceCategory4": false,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0,
    "dateCreated": "2020-12-04T19:47:49.3019784",
    "dateModified": "2020-12-04T19:47:58.8186783"
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 2
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "",
        "name": "",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI1D2"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "Hankinnan kohteena on Kuopion Tilapalveluiden hallinnassa olevien tilojen s\u00e4hk\u00f6suunnittelun teht\u00e4v\u00e4t Taloteknisen suunnittelun teht\u00e4v\u00e4luettelon TATE18 (RT 10-11290) mukaisesti sopimuskaudella.",
        "",
        "Tilakeskuksen hallinnassa on rakennuksia yhteens\u00e4 n. 500 kpl, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 670 000 brm2. Rakennuskannan volyymissa voi tapahtua muutoksia sopimuskauden aikana. Hankintayksikk\u00f6 ei sitoudu tiettyihin hankintam\u00e4\u00e4riin, vaan palveluita hankitaan Hankintayksik\u00f6n tarpeen mukaan.",
        "",
        "T\u00e4m\u00e4n puitej\u00e4rjestelyn suunnitteluty\u00f6t kohdistuvat p\u00e4\u00e4osin n\u00e4iden rakennusten korjaushankkeisiin ja ovat p\u00e4\u00e4s\u00e4\u00e4nt\u00f6isesti olemassa olevien tilojen korjaus-, kunnossapito- ja muutost\u00f6it\u00e4. My\u00f6s uudishankkeet ja laajennukset voivat kuulua puitej\u00e4rjestelyss\u00e4 olevien suunnittelijoiden teht\u00e4viin. Tilaajan tarpeen mukaan puitej\u00e4rjestelyyn voi kuulua my\u00f6s muita rakennus- ja kiinteist\u00f6omaisuuden hallintaan liittyvi\u00e4 konsulttiteht\u00e4vi\u00e4, kuten tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen selvitysten laadintaa, kustannusarviointia, PTS- ja elinkaarikonsultointia jne. sopimuskumppanin erityisosaamisen mukaan.",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 5,
        "qualityCriteria": [
          {
            "criterion": "S\u00e4hk\u00f6suunnittelun projektinvet\u00e4jien koulutus, kokemus ja erityisosaaminen",
            "weighting": "25 %"
          },
          {
            "criterion": "Muun henkil\u00f6st\u00f6n koulutus, kokemus ja erityisosaaminen",
            "weighting": "25 %"
          },
          {
            "criterion": "Henkil\u00f6st\u00f6n osaamisen ja vastuullisuuden kehitt\u00e4minen",
            "weighting": "5 %"
          },
          {
            "criterion": "Ymp\u00e4rist\u00f6asioiden huomioiminen",
            "weighting": "5 %"
          }
        ],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {
          "criterion": "",
          "weighting": "40 %"
        },
        "criterion": [
          ""
        ],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0,
        "currency": "EUR",
        "disagreeToBePublished": false,
        "doesNotExceedNationalThreshold": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2021-01-01T00:00:00",
        "endDate": "2022-12-31T00:00:00",
        "canBeRenewed": false,
        "renewalDescription": []
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "objectiveCriteriaForChoosing": [],
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": true,
        "optionsDescription": [
          "Hankintaan sis\u00e4ltyy my\u00f6s optiot ajalle 1.1.2023-31.12.2023 ja 1.1.2024\u201331.12.2024. Option k\u00e4ytt\u00f6\u00f6notto on tilaajan oikeus, ei velvollisuus. Option k\u00e4ytt\u00f6\u00f6notosta tehd\u00e4\u00e4n erillinen p\u00e4\u00e4t\u00f6s ja sopimus."
        ],
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false,
        "projectIdentification": []
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 1,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0,
          "originalEsender": {
            "login": "",
            "customerLogin": "",
            "tedNoDocExt": ""
          },
          "originalNoticeSentViaOther": ""
        },
        "awardedContracts": [
          {
            "conclusionDate": "2021-04-29T12:00:00",
            "contractNumber": "2021-070400-001",
            "contractTitle": "Sopimus s\u00e4hk\u00f6suunnittelusta puitej\u00e4rjestelyn\u00e4 vuosina 2021 ja 2022",
            "numberOfTenders": {
              "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
              "total": 9,
              "sme": 6,
              "electronic": 9
            },
            "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
            "contractors": [
              {
                "officialName": "Etteplan Finland Oy",
                "nationalRegistrationNumber": "1538517-7",
                "nutsCodes": [
                  "FI1D2"
                ],
                "postalAddress": {
                  "streetAddress": "Lappeentie 12",
                  "postalCode": "55100",
                  "town": "Imatra",
                  "country": "FI"
                },
                "telephoneNumber": "",
                "email": "",
                "mainUrl": "",
                "isSmallMediumEnterprise": false,
                "validationState": 0
              },
              {
                "officialName": "Granlund Kuopio Oy",
                "nationalRegistrationNumber": "0867802-7",
                "nutsCodes": [
                  "FI1D2"
                ],
                "postalAddress": {
                  "streetAddress": "Hyrr\u00e4katu 3",
                  "postalCode": "70500",
                  "town": "Kuopio",
                  "country": "FI"
                },
                "telephoneNumber": "",
                "email": "",
                "mainUrl": "",
                "isSmallMediumEnterprise": true,
                "validationState": 0
              },
              {
                "officialName": "LT-Suunnittelu Oy",
                "nationalRegistrationNumber": "26117398-9",
                "nutsCodes": [
                  "FI1D2"
                ],
                "postalAddress": {
                  "streetAddress": "Riistakatu 11 B 1",
                  "postalCode": "74100",
                  "town": "Iisalmi",
                  "country": "FI"
                },
                "telephoneNumber": "",
                "email": "",
                "mainUrl": "",
                "isSmallMediumEnterprise": true,
                "validationState": 0
              },
              {
                "officialName": "Sweco Talotekniikka Oy",
                "nationalRegistrationNumber": "0957613-7",
                "nutsCodes": [
                  "FI1D2"
                ],
                "postalAddress": {
                  "streetAddress": "Puutarhakatu 3",
                  "postalCode": "70300",
                  "town": "Kuopio",
                  "country": "FI"
                },
                "telephoneNumber": "",
                "email": "",
                "mainUrl": "",
                "isSmallMediumEnterprise": false,
                "validationState": 0
              }
            ],
            "initialEstimatedValueOfContract": {
              "currency": "EUR"
            },
            "finalTotalValue": {
              "type": 2,
              "minValue": 200000,
              "maxValue": 800000,
              "currency": "EUR",
              "disagreeToBePublished": false,
              "doesNotExceedNationalThreshold": false
            },
            "likelyToBeSubcontracted": false,
            "valueOfSubcontract": {
              "currency": "EUR"
            },
            "subcontractingDescription": [],
            "exAnteSubcontracting": {
              "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
              "shareOfContractWillBeSubcontracted": false
            },
            "pricePaidForBargainPurchases": {
              "currency": ""
            },
            "notPublicFields": {
              "communityOrigin": false,
              "nonCommunityOrigin": false,
              "countries": [],
              "awardedToTendererWithVariant": false,
              "abnormallyLowTendersExcluded": false
            },
            "concessionRevenue": {
              "currency": ""
            },
            "pricesAndPayments": {
              "currency": ""
            },
            "concessionValueAdditionalInformation": []
          }
        ]
      },
      "qualificationSystemDuration": {
        "type": 0,
        "renewal": false,
        "necessaryFormalities": []
      },
      "validationState": 2
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/public.sokopro.fi\/Quotations\/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZIOpW6BUZoLBhIbmpgRgOCOg%2FXqpaBr2hi4Q6LdJA2oy8ut3NbagY7",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "officialName": "",
      "nationalRegistrationNumber": "",
      "department": "",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "",
        "postalCode": "",
        "town": "",
        "country": ""
      },
      "telephoneNumber": "",
      "email": "",
      "contactPerson": "",
      "mainUrl": "",
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/public.sokopro.fi\/Quotations\/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZIOpW6BUZoLBhIbmpgRgOCOg%2FXqpaBr2hi4Q6LdJA2oy8ut3NbagY7",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "electronicCommunicationInfoUrl": "",
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "specsAndAdditionalDocumentsAddress": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicAccess": "",
    "validationState": 2
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Marko V\u00e4\u00e4t\u00e4inen",
    "email": "marko.vaatainen@kuopio.fi",
    "phone": "+358 447185686"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "S\u00e4hk\u00f6suunnittelun puitej\u00e4rjestely vuosille 2021-2022 sek\u00e4 mahdolliset optiot 2023 ja 2024."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0,
      "currency": "EUR",
      "disagreeToBePublished": false,
      "doesNotExceedNationalThreshold": false
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "71000000",
      "name": "Arkkitehti-, rakennus-, insin\u00f6\u00f6ri- ja tarkastuspalvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "totalValue": {
      "type": 2,
      "minValue": 200000,
      "maxValue": 800000,
      "currency": "EUR",
      "disagreeToBePublished": false,
      "doesNotExceedNationalThreshold": false
    },
    "defence": {
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "justificationForDurationOverFourYears": [],
        "justificationForDurationOverSevenYears": [],
        "justificationForDurationOverEightYears": [],
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0,
          "currency": "",
          "disagreeToBePublished": false,
          "doesNotExceedNationalThreshold": false
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false,
          "renewalDescription": []
        },
        "frequencyAndValue": []
      },
      "additionalCpvCodes": [],
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionsDescription": [],
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0,
        "currency": "",
        "disagreeToBePublished": false,
        "doesNotExceedNationalThreshold": false
      },
      "totalQuantity": [],
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false,
        "amount": {
          "type": 0
        },
        "subsequentContract": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false,
          "renewalDescription": []
        }
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false,
        "renewalDescription": []
      },
      "additionalInformation": []
    },
    "validationState": 2
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [
      "Tarjoaja tulee t\u00e4ytt\u00e4\u00e4 seuraavat vaatimukset:",
      "",
      "1. Tarjoaja on rekister\u00f6itynyt kaupparekisteriin, ennakkoperint\u00e4lain mukaiseen ennakkoperint\u00e4rekisteriin ja ty\u00f6nantajarekisteriin sek\u00e4 arvonlis\u00e4verolain mukaiseen arvonlis\u00e4verovelvollisen rekisteriin, jos lains\u00e4\u00e4d\u00e4nt\u00f6 edellytt\u00e4\u00e4 rekister\u00f6itymist\u00e4.",
      "",
      "2. Tarjoaja on suorittanut veronsa tai tarjoajalla tulee olla veronsaajan hyv\u00e4ksym\u00e4 maksusuunnitelma.",
      "",
      "3. Tarjoaja on suorittanut el\u00e4kevakuutusmaksunsa ja muut lakis\u00e4\u00e4teiset maksunsa taikka er\u00e4\u00e4ntyneit\u00e4 el\u00e4kevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyv\u00e4ksym\u00e4 maksusuunnitelma on tehty.",
      "",
      "4. Tarjoaja huolehtii lakien mukaisten ty\u00f6ehtosopimusten noudattamisesta. Tarjoajan on annettava lain 1233\/2006 (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudestaja vastuusta ulkopuolista ty\u00f6voimaa k\u00e4ytett\u00e4ess\u00e4, j\u00e4ljemp\u00e4n\u00e4 tilaajavastuulaki) mukainen selvitys ty\u00f6h\u00f6n sovellettavasta ty\u00f6ehtosopimuksesta tai keskeisist\u00e4 ty\u00f6ehdoista.",
      "",
      "5. Tarjoaja huolehtii ty\u00f6terveyshuollon j\u00e4rjest\u00e4misest\u00e4 ty\u00f6ntekij\u00f6illeen, mik\u00e4li sill\u00e4 on lain lain mukaan t\u00e4h\u00e4n velvollisuus.",
      "",
      "6. Tarjoajalla on voimassa oleva ty\u00f6tapaturma- ja ammattitautilaissa (459\/2015) tarkoitettu vakuutus ty\u00f6suhteessa oleville ty\u00f6ntekij\u00f6illeen.",
      "",
      "7. Tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus v\u00e4hint\u00e4\u00e4n 100 000 \u20ac vakuutusm\u00e4\u00e4r\u00e4ll\u00e4, joka kattaa kaikki hankinnan kohteena olevat palvelut."
    ],
    "economicCriteriaToParticipate": true,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": true,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": true,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": true,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [
      "1.12.2024"
    ],
    "electronicOrderingUsed": true,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": true,
    "additionalInformation": [],
    "defence": {
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false,
        "projectIdentification": []
      },
      "taxLegislationUrl": "",
      "taxLegislationInfoProvided": false,
      "taxLegislation": {
        "officialName": "",
        "nationalRegistrationNumber": "",
        "department": "",
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "",
          "postalCode": "",
          "town": "",
          "country": ""
        },
        "telephoneNumber": "",
        "email": "",
        "contactPerson": "",
        "mainUrl": "",
        "validationState": 0
      },
      "environmentalProtectionUrl": "",
      "environmentalProtectionInfoProvided": false,
      "environmentalProtection": {
        "officialName": "",
        "nationalRegistrationNumber": "",
        "department": "",
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "",
          "postalCode": "",
          "town": "",
          "country": ""
        },
        "telephoneNumber": "",
        "email": "",
        "contactPerson": "",
        "mainUrl": "",
        "validationState": 0
      },
      "employmentProtectionUrl": "",
      "employmentProtectionInfoProvided": false,
      "employmentProtection": {
        "officialName": "",
        "nationalRegistrationNumber": "",
        "department": "",
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "",
          "postalCode": "",
          "town": "",
          "country": ""
        },
        "telephoneNumber": "",
        "email": "",
        "contactPerson": "",
        "mainUrl": "",
        "validationState": 0
      }
    },
    "validationState": 2
  },
  "datePublished": "2021-04-16T07:50:02.5121279",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20210414-005374",
  "tedPublishRequestSentDate": "2021-04-14T07:47:52",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "075",
    "no_doc_ojs": "2021\/S 075-192205",
    "publication_date": "2021-04-19T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:192205-2021:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2021\/S 075-192205",
  "previousNoticeOjsNumber": "2020\/S 240-593787",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": true,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [
      "Puitej\u00e4rjestelyn kilpailutuksen sis\u00e4lt\u00f6 on selke\u00e4 ja yksinkertainen. Hankinta noudattaa perinteist\u00e4 puitesopimuksen sis\u00e4lt\u00f6\u00e4. Valintaperusteena on hinta-laatusuhteeltaan paras. Puitesopimuskumppaneiksi valitaan useampi toimija."
    ],
    "contestType": 0,
    "contestParticipants": {
      "type": 0,
      "currency": "",
      "disagreeToBePublished": false,
      "doesNotExceedNationalThreshold": false
    },
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": true,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 2,
      "envisagedNumberOfParticipants": 4,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "justificationForDurationOverFourYears": [],
      "justificationForDurationOverSevenYears": [],
      "justificationForDurationOverEightYears": [],
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0,
        "currency": "",
        "disagreeToBePublished": false,
        "doesNotExceedNationalThreshold": false
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false,
        "renewalDescription": []
      },
      "frequencyAndValue": []
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "urlNationalProcedure": "",
    "mainFeaturesAward": [],
    "defence": {
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "objectiveCriteriaForChoosing": [],
        "selected": 0
      },
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 0,
        "economicCriteriaTypes": 0,
        "criteria": []
      }
    },
    "national": {
      "otherProcedure": [],
      "additionalProcedureInformation": [],
      "transparencyType": 0,
      "limitedNumberOfParticipants": false,
      "numberOfParticipants": 0,
      "selectionCriteria": []
    },
    "validationState": 2
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2021-04-29T12:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 3,
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2020-12-21T10:15:00",
      "place": [],
      "informationAboutAuthorisedPersons": [
        "Tarjoukset avataan tarjousten j\u00e4tt\u00f6ajan p\u00e4\u00e4ttymisen j\u00e4lkeen. Avaustilaisuudessa ovat l\u00e4sn\u00e4 hankintayksik\u00f6n edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen."
      ]
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "previousPriorInformationNoticeOjsNumber": {
        "number": ""
      },
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "previousContractNoticeOjsNumber": {
        "number": ""
      },
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "previousExAnteOjsNumber": {
        "number": ""
      },
      "payableDocuments": false,
      "documentPrice": {
        "currency": ""
      },
      "paymentTermsAndMethods": [],
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false,
      "otherLanguages": ""
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false,
      "renewalDescription": []
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "originalEsender": {
      "login": "",
      "customerLogin": "",
      "tedNoDocExt": ""
    },
    "originalNoticeSentViaOther": "",
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "valueOfPrize": {
      "currency": ""
    },
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2021-070400",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nationalRegistrationNumber": "",
      "department": "",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "markkinaoikeus@oikeus.fi",
      "contactPerson": "",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 2
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 2
  },
  "modifications": {
    "mainCpvCode": {
      "code": "",
      "name": "",
      "vocCodes": []
    },
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false,
      "renewalDescription": []
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {
      "currency": ""
    },
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {
      "currency": ""
    },
    "increaseAfterModifications": {
      "currency": ""
    },
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": true,
    "innovationConsidered": false,
    "smeParticipationConsidered": true,
    "validationState": 2
  },
  "annexes": {
    "d1": {
      "noTenders": false,
      "procedureType": 0,
      "suppliesManufacturedForResearch": false,
      "providedByOnlyParticularOperator": false,
      "reasonForNoCompetition": 0,
      "extremeUrgency": false,
      "additionalDeliveries": false,
      "repetitionExisting": false,
      "designContestAward": false,
      "commodityMarket": false,
      "advantageousTerms": false,
      "advantageousPurchaseReason": 0,
      "justification": []
    },
    "d2": {
      "noTenders": false,
      "pureResearch": false,
      "providedByOnlyParticularOperator": false,
      "reasonForNoCompetition": 0,
      "extremeUrgency": false,
      "additionalDeliveries": false,
      "repetitionExisting": false,
      "designContestAward": false,
      "commodityMarket": false,
      "advantageousTerms": false,
      "advantageousPurchaseReason": 0,
      "bargainPurchase": false,
      "justification": []
    },
    "d3": {
      "noTenders": false,
      "procedureType": 0,
      "otherServices": false,
      "productsManufacturedForResearch": false,
      "allTenders": false,
      "providedByOnlyParticularOperator": false,
      "reasonForNoCompetition": 0,
      "crisisUrgency": false,
      "extremeUrgency": false,
      "additionalDeliveries": false,
      "repetitionExisting": false,
      "commodityMarket": false,
      "advantageousTerms": false,
      "advantageousPurchaseReason": 0,
      "maritimeService": false,
      "otherJustification": 0,
      "justification": []
    },
    "d4": {
      "noTenders": false,
      "providedByOnlyParticularOperator": false,
      "reasonForNoCompetition": 0,
      "justification": []
    },
    "directNational": {
      "purchaseType": 0,
      "justification": []
    }
  },
  "departmentId": "dac40d71-d502-4645-2f59-08d7d16de753",
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "tenderDocumentSections": {
    "documentSections": [],
    "validationState": 0
  },
  "espdRequestReferences": [],
  "dateCreated": "2021-04-14T07:40:24.3881113",
  "dateModified": "2021-04-19T07:00:04.2707934"
}