{
  "id": 68508,
  "procurementProjectId": 50206,
  "noticeNumber": "2021-068508",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 9902,
  "project": {
    "id": 50206,
    "title": "Savusukelluskyp\u00e4r\u00e4t 2021 - 2023 (2025) -puitesopimus",
    "contractType": 1,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "PeODno-2021-179",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "4d073b80-d624-452a-7f49-08d78e01a173",
      "information": {
        "officialName": "Pelastusopisto",
        "nationalRegistrationNumber": "0909306-3",
        "nutsCodes": [
          "FI1D2"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Hulkontie 83",
          "postalCode": "70820",
          "town": "Kuopio",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 295453522",
        "email": "outi.laitinen@pelastusopisto.fi",
        "contactPerson": "Outi Laitinen",
        "mainUrl": "http:\/\/www.pelastusopisto.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 2,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 512,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 2,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "18444111",
        "name": "Suojakyp\u00e4r\u00e4t",
        "vocCodes": []
      },
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI1D2"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Hankinnan kohteena ovat palokyp\u00e4r\u00e4t Pelastusopiston opettajien ja opiskelijoiden suojavarusteeksi. Pelastusopistolla on paljon mittasuhteiltaan erilaisia k\u00e4ytt\u00e4ji\u00e4, joten hankintayksikk\u00f6 pyrkii l\u00f6yt\u00e4m\u00e4\u00e4n palokyp\u00e4r\u00e4mallin, joka soveltuu mahdollisimman monelle eri kokoiselle k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4lle. Valittavan palokyp\u00e4r\u00e4n on oltava yhteensopiva hankintayksik\u00f6ll\u00e4 k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 olevan paineilmahengityslaitteen pikakiinnikekasvo-osan kanssa. Henkil\u00f6suojainyhdistelm\u00e4n yhteensopivuudesta on toimitettava EU-tyyppitarkastustodistus, kts. tarkemmin kohta Hankinnan kohteen kriteerit. ",
        "",
        "Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eiv\u00e4t ole sallittuja. ",
        "",
        "Hankintayksikk\u00f6 valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 esitetyt hankintam\u00e4\u00e4r\u00e4t ovat arvioita, eik\u00e4 sopimus muodosta hankintayksik\u00f6lle m\u00e4\u00e4r\u00e4ostovelvoitetta. Tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 on kuvattu hankintayksik\u00f6n tarvitsemat perustuotteet, joiden lis\u00e4ksi hankintayksikk\u00f6 voi tehd\u00e4 v\u00e4h\u00e4isess\u00e4 m\u00e4\u00e4rin hankintoja valitun sopimustoimittajan muusta valikoimasta. N\u00e4it\u00e4 tuotteita ovat esimerkiksi palokyp\u00e4riin liittyv\u00e4t vara- ja lis\u00e4osat. ",
        "",
        "Hankintayksikk\u00f6 solmii valitun toimittajan kanssa 2 + 1 + 1 vuotta kest\u00e4v\u00e4n puitej\u00e4rjestelyn. Kahden vuoden sopimuskauden j\u00e4lkeen hankintayksik\u00f6ll\u00e4 on mahdollisuus ilmoittaa lis\u00e4optiovuosista aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan siten, ett\u00e4 sopimuskausi p\u00e4\u00e4ttyy viimeist\u00e4\u00e4n nelj\u00e4n (4) vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. "
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 5,
        "qualityCriteria": [
          {
            "criterion": "K\u00e4ytett\u00e4vyys ja toiminnallisuudet",
            "weighting": "25"
          },
          {
            "criterion": "Huolto sek\u00e4 vara- ja lis\u00e4osat",
            "weighting": "25"
          }
        ],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {
          "weighting": "50"
        },
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 1,
        "value": 130000,
        "currency": "EUR"
      },
      "timeFrame": {
        "type": 2,
        "months": 24,
        "canBeRenewed": true,
        "renewalDescription": [
          "Sopimuskausi on 2 + 1 + 1 vuotta, ja se alkaa puitesopimuksen allekirjoittamisesta. Kahden (2) sopimusvuoden j\u00e4lkeen hankintayksikk\u00f6 voi ottaa k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n optiovuodet yhden vuoden kerrallaan niin, ett\u00e4 sopimuskausi p\u00e4\u00e4ttyy viimeist\u00e4\u00e4n nelj\u00e4n (4) vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta."
        ]
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": true,
        "optionsDescription": [
          "Sopimuskausi on 2 + 1 + 1 vuotta, ja se alkaa puitesopimuksen allekirjoittamisesta. Kahden (2) sopimusvuoden j\u00e4lkeen hankintayksikk\u00f6 voi ottaa k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n optiovuodet yhden vuoden kerrallaan niin, ett\u00e4 sopimuskausi p\u00e4\u00e4ttyy viimeist\u00e4\u00e4n nelj\u00e4n (4) vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Hankintayksikk\u00f6 ilmoittaa optiovuoden k\u00e4yt\u00f6st\u00e4 toimittajalle viimeist\u00e4\u00e4n kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden p\u00e4\u00e4ttymist\u00e4. Hinnanmuutoksissa noudatetaan JYSE 2014 Tavarat -ehtoja."
        ],
        "optionType": 0,
        "optionsDays": 0,
        "optionsMonths": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/hanki.tarjouspalvelu.fi\/hanki?id=339034&tpk=13aefd90-0dea-4fc7-b2f0-eba45b45508a",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Pelastusopisto",
      "nationalRegistrationNumber": "0909306-3",
      "nutsCodes": [
        "FI1D2"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Hulkontie 83",
        "postalCode": "70820",
        "town": "Kuopio",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295453522",
      "email": "outi.laitinen@pelastusopisto.fi",
      "contactPerson": "Outi Laitinen",
      "mainUrl": "http:\/\/www.pelastusopisto.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/hanki.tarjouspalvelu.fi\/hanki?id=339034&tpk=13aefd90-0dea-4fc7-b2f0-eba45b45508a",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Outi Laitinen",
    "email": "outi.laitinen@pelastusopisto.fi",
    "phone": "+358 295453522"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Hankinnan kohteena ovat savusukelluskyp\u00e4r\u00e4t (j\u00e4ljemp\u00e4n\u00e4 palokyp\u00e4r\u00e4t), joita hankitaan Savusukelluskyp\u00e4r\u00e4t 2021 - 2023 (2025) -puitesopimuksen ehdoilla. Sopimuskauden aikana on tavoitteena uusia hankintayksik\u00f6n palokyp\u00e4r\u00e4t."
    ],
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "18444111",
      "name": "Suojakyp\u00e4r\u00e4t",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [
      "Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperint\u00e4lain mukaiseen ennakkoperint\u00e4rekisteriin ja ty\u00f6nantajarekisteriin sek\u00e4 arvonlis\u00e4verolain mukaiseen arvonlis\u00e4verovelvollisten rekisteriin ennen hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6ksen tekemist\u00e4, mik\u00e4li lains\u00e4\u00e4d\u00e4nt\u00f6 edellytt\u00e4\u00e4 rekister\u00f6itymist\u00e4."
    ],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [
      "Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lains\u00e4\u00e4d\u00e4nn\u00f6n mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sek\u00e4 Suomen lains\u00e4\u00e4d\u00e4nn\u00f6n mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja.",
      "",
      "Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun n\u00e4hden riitt\u00e4v\u00e4t. T\u00e4t\u00e4 ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydest\u00e4, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella."
    ],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": true,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": true,
    "additionalInformation": [
      "Hankintayksikk\u00f6 hyv\u00e4ksyy laskutuksessa vain Eurooppa-normin mukaisen s\u00e4hk\u00f6isen verkolaskun.",
      "",
      "Toimittaja sitoutuu tarjouksen j\u00e4tt\u00e4misell\u00e4 toimittamaan hankintayksik\u00f6lle s\u00e4hk\u00f6isen (Excel -muotoisen) tuotekatalogin hankintayksik\u00f6n toimittamalla pohjalla sopimuskauden alussa. Laskutuksessa on aina k\u00e4ytett\u00e4v\u00e4 hankintayksik\u00f6n ilmoittamaa tilausnumeroa. "
    ],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2021-03-23T11:28:53.2324696",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 0,
  "tedValidationErrors": [],
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": true,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 1,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "national": {
      "additionalProcedureInformation": [
        "Hankintamenettelyn\u00e4 k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n avointa menettely\u00e4. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylitt\u00e4v\u00e4 hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397\/2016). ",
        "",
        "Hankintayksikk\u00f6 pid\u00e4tt\u00e4\u00e4 itselleen oikeuden olla hyv\u00e4ksym\u00e4tt\u00e4 mit\u00e4\u00e4n annetuista tarjouksista. Mik\u00e4li saaduista tarjouksista yksik\u00e4\u00e4n ei vastaa tarjouspyynt\u00f6\u00e4 hankintayksik\u00f6n edellytt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikk\u00f6 voi hy\u00f6dynt\u00e4\u00e4 tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikk\u00f6 voi keskeytt\u00e4\u00e4 hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. ",
        "",
        "Tarjoajan tulee m\u00e4\u00e4r\u00e4aikaan menness\u00e4 toimittaa hankintayksik\u00f6lle yksi (1) kappale tarjoamaansa palokyp\u00e4r\u00e4\u00e4 vertailua varten. Jos tarjotun palokyp\u00e4r\u00e4n mitat eiv\u00e4t riit\u00e4 ilmoitettujen testaajien p\u00e4\u00e4nymp\u00e4ryksiin, tulee tarjoajan toimittaa vertailuun my\u00f6s valikoimassa oleva, v\u00e4himm\u00e4isvaatimukset t\u00e4ytt\u00e4v\u00e4 suurempi malli.",
        "",
        "Tarjottujen palokyp\u00e4rien vertailuun toimittamisen m\u00e4\u00e4r\u00e4aika on sama p\u00e4iv\u00e4m\u00e4\u00e4r\u00e4 ja kellonaika, jolloin tarjousten vastaanottamisen m\u00e4\u00e4r\u00e4aika umpeutuu. ",
        "",
        "Tarjottava tuote\/tuotteet toimitetaan osoitteeseen:",
        "",
        "Pelastusopisto, Hulkontie 83, 70820 Kuopio",
        "",
        "Paketti tulee selke\u00e4sti varustaa yrityksenne nimell\u00e4 \/ logolla sek\u00e4 viitteell\u00e4: \"Tarjous: Savusukelluskyp\u00e4r\u00e4t 2021\". ",
        "",
        "Jos vertailuun toimitettavat tuotteet my\u00f6h\u00e4styv\u00e4t m\u00e4\u00e4r\u00e4ajasta, tarjous katsotaan saapuneen my\u00f6h\u00e4ss\u00e4, ja tarjous poissuljetaan tarjouskilpailusta. ",
        "",
        "Tarjouksen tekemisest\u00e4, esittelyst\u00e4 tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Vertailuun toimitetut tuotteet palautetaan tarjoajille hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6ksen voimaantulon j\u00e4lkeen. Jos vertailussa tuotteet jostain syyst\u00e4 vahingoittuvat myyntikelvottomiksi, hankintayksikk\u00f6 korvaa kyseiset tuotteet tarjoajalle. Korvaus on tuolloin enint\u00e4\u00e4n hintalomakkeella ilmoitettu tuotteen yksikk\u00f6hinta. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan tuotteiden palautusosoite. Palautus tehd\u00e4\u00e4n hankintayksik\u00f6n kustannuksella. ",
        "",
        "Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielell\u00e4. "
      ],
      "transparencyType": 0,
      "limitedNumberOfParticipants": false,
      "numberOfParticipants": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2021-04-21T12:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 3,
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2021-04-21T12:30:00",
      "place": [
        "Tarjoukset avataan hankintayksik\u00f6n tiloissa. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen."
      ]
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 3,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "markkinaoikeus@oikeus.fi",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "reason": 0,
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "innovationConsidered": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "dateCreated": "2021-03-23T11:28:53.1946174",
  "dateModified": "2021-03-23T11:28:53.2332384"
}