{
  "id": 56171,
  "procurementProjectId": 39327,
  "parentId": 51570,
  "noticeNumber": "2020-056171",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 300,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 39327,
    "title": "KESKEYTYSILMOITUS: Opintotietoj\u00e4rjestelm\u00e4kokonaisuuden sovellusyll\u00e4pitopalveluiden hankinta",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "7\/02.05.01\/2020",
    "jointProcurement": true,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [
      {
        "officialName": "Turun ammattikorkeakoulu",
        "nationalRegistrationNumber": "2528160-3",
        "nutsCodes": [
          "FI1C1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Joukahaisenkatu 3",
          "postalCode": "20520",
          "town": "Turku",
          "country": "FI"
        },
        "email": "kirjaamo@turkuamk.fi",
        "mainUrl": "https:\/\/www.turkuamk.fi",
        "validationState": 0
      },
      {
        "officialName": "\u00c5bo Akademi",
        "nationalRegistrationNumber": "0246312-1",
        "nutsCodes": [
          "FI1C1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Domkyrkotorget 3",
          "postalCode": "20500",
          "town": "\u00c5bo",
          "country": "FI"
        },
        "email": "registrator@abo.fi",
        "mainUrl": "https:\/\/www.abo.fi",
        "validationState": 0
      },
      {
        "officialName": "Ab Yrkesh\u00f6gskolan vid \u00c5bo Akademi",
        "nationalRegistrationNumber": "2059910-2",
        "nutsCodes": [
          "FI19"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Wolffskav\u00e4gen 31",
          "postalCode": "65200",
          "town": "Vasa",
          "country": "FI"
        },
        "email": "anbud@novia.fi",
        "mainUrl": "https:\/\/www.novia.fi",
        "validationState": 0
      },
      {
        "officialName": "Taideyliopisto",
        "nationalRegistrationNumber": "2500305-6",
        "nutsCodes": [
          "FI"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL1",
          "postalCode": "00097",
          "town": "Taideyliopisto",
          "country": "FI"
        },
        "email": "kirjaamo@uniarts.fi",
        "mainUrl": "https:\/\/www.uniarts.fi",
        "validationState": 0
      }
    ],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "93423d4b-26ea-4cb1-2cad-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Turun yliopisto",
        "nationalRegistrationNumber": "0245896-3",
        "nutsCodes": [
          "FI"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Yliopistonm\u00e4ki",
          "postalCode": "20014",
          "town": "Turun yliopisto",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 503839896",
        "email": "kilpailutus@utu.fi",
        "contactPerson": "Jaakko Uotila",
        "mainUrl": "http:\/\/www.utu.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 16,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 512,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "72000000",
        "name": "Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehitt\u00e4minen, Internet ja tuki",
        "vocCodes": []
      },
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "72600000",
          "name": "Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Etel\u00e4-Suomi"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Hankintasopimusten tavoitteena on hankkia asiantuntijaty\u00f6t\u00e4 Peppi-palvelukokonaisuuden korkeakoulukohtaiseen sovellusyll\u00e4pitoon. Peppi-palvelukokonaisuus on organisaatioiden k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 oleva palvelupohjaisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti kehitetty opetuksen ja opintojen toiminnanohjausj\u00e4rjestelm\u00e4. ",
        "",
        "Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteiss\u00e4 1-6.",
        "",
        "Kaikki hankintayksik\u00f6t tekev\u00e4t oman, itsen\u00e4isen hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6ksens\u00e4, ja oman toimitussopimuksen valitun tarjoajan kanssa. Toimitussopimuspohja on liitteess\u00e4 7.",
        "",
        "Kullakin hankintayksik\u00f6ll\u00e4 on oikeus ostaa ty\u00f6t\u00e4 valituksi tulleen Toimittajan mukaisella yll\u00e4pitopaketin hinnalla sek\u00e4 p\u00e4iv\u00e4hinnoilla ja kilpailutuksen mukaisin ehdoin. T\u00e4m\u00e4n hetkisen tiedon mukaan ennakoidut arvot ovat hankintayksik\u00f6itt\u00e4in seuraavat: Turun yliopisto 120 000 EUR, Turun ammattikorkeakoulu 100 000 EUR, \u00c5bo Akademi 100 000 EUR, Ab Yrkesh\u00f6gskolan vid \u00c5bo Akademi (Novia) 100 000 EUR, Taideyliopisto 135 000 EUR.",
        "",
        "Kiinte\u00e4n sek\u00e4 optiona olevan yll\u00e4pitopaketin hinta muodostuu kunkin hankintayksik\u00f6n Peppi-palvelukokonaisuuden ja Peppi-palvelinymp\u00e4rist\u00f6n pohjalta arvioimasta ty\u00f6m\u00e4\u00e4r\u00e4st\u00e4 sek\u00e4 Tarjoajan yll\u00e4pitopalvelun p\u00e4iv\u00e4hinnasta.  ",
        "",
        "Toimittajan tulee noudattaa VAHTI-kriteerien mukaista perustason tietoturvallisuutta hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamisessa. ",
        "",
        "Tarjouksen tekeminen edellytt\u00e4\u00e4 t\u00e4m\u00e4n tarjouspyynn\u00f6n ja liitteiden sis\u00e4lt\u00e4mien sopimusehtojen huomioon ottamista ja hyv\u00e4ksymist\u00e4. ",
        "",
        "Jokainen osallistuva hankintayksikk\u00f6 tilaa palvelut itsen\u00e4isesti ja palvelut laskutetaan kyseiselt\u00e4 hankintayksik\u00f6lt\u00e4.",
        "",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 5,
        "qualityCriteria": [
          {
            "criterion": "tarjouspyynn\u00f6n mukainen laatuperuste",
            "weighting": "30"
          }
        ],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {
          "weighting": "70"
        },
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0,
        "optionsDays": 0,
        "optionsMonths": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 2,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 2,
          "originalNoticeSentVia": 0,
          "originalEsender": {
            "tedNoDocExt": "2020-051570"
          },
          "originalNoticeSentDate": "2020-10-15T11:04:37.6544266"
        },
        "awardedContract": {
          "numberOfTenders": {
            "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
            "total": 0
          },
          "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
          "contractors": [],
          "initialEstimatedValueOfContract": [],
          "finalTotalValue": {
            "type": 0
          },
          "likelyToBeSubcontracted": false,
          "valueOfSubcontract": [],
          "notPublicFields": {
            "communityOrigin": false,
            "nonCommunityOrigin": false,
            "awardedToTendererWithVariant": false,
            "abnormallyLowTendersExcluded": false
          }
        }
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Turun yliopisto",
      "nationalRegistrationNumber": "0245896-3",
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Yliopistonm\u00e4ki",
        "postalCode": "20014",
        "town": "Turun yliopisto",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 503839896",
      "email": "kilpailutus@utu.fi",
      "contactPerson": "Jaakko Uotila",
      "mainUrl": "http:\/\/www.utu.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Jaakko Uotila",
    "email": "kilpailutus@utu.fi",
    "phone": "+358 503839896"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Turun yliopisto pyyt\u00e4\u00e4 tarjousta t\u00e4m\u00e4n tarjouspyynn\u00f6n ja sen liitteiden mukaisesti Peppi-palvelukokonaisuuteen liittyv\u00e4st\u00e4 sovellusyll\u00e4pidosta. Tarjousta pyydet\u00e4\u00e4n yhdess\u00e4 nelj\u00e4n (4) muun hankintayksik\u00f6n kanssa.",
      "",
      ""
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "72000000",
      "name": "Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehitt\u00e4minen, Internet ja tuki",
      "vocCodes": []
    },
    "totalValue": {
      "type": 1,
      "currency": "EUR"
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [
      "Tarjouksia tarkasteltaessa on havaittu tarjouspyynn\u00f6n vertailuperusteeseen liittyv\u00e4\u00e4 m\u00e4\u00e4rittely\u00e4 koskeva ep\u00e4selvyys, jolloin tarjoajat ovat voineet perustellusti ymm\u00e4rt\u00e4\u00e4 vertailuperusteen eri tavoin. M\u00e4\u00e4rittelyep\u00e4selvyys kohdentuu tarjouspyynn\u00f6n m\u00e4\u00e4rittelyyn siit\u00e4, mit\u00e4 tarkoitetaan \"Peppiohjelmistokokonaisuuden tai sen osien yll\u00e4pidolla\". Etenkin maininnan \"osien\" osalta erilaiset tulkinnat ovat osoittautuneet mahdolliseksi. Tarjousten vertailu ei siten ole tarjousten perusteella mahdollista tavalla, jolla varmistetaan tarjousten yhteismitallisuus ja vertailukelpoisuus ja nimenomaan tavalla, jolla hankintayksik\u00f6t ovat vertailun tarkoittaneet suorittaa.",
      "",
      "N\u00e4ist\u00e4 syist\u00e4 johtuen hankintayksik\u00f6t ovat p\u00e4\u00e4tt\u00e4neet keskeytt\u00e4\u00e4 hankinnan ilmoituksin, ett\u00e4 keskeytyksen j\u00e4lkeen hankintayksik\u00f6t tarkentavat m\u00e4\u00e4rittelyj\u00e4 tarvittavilta osin, mahdolliset ep\u00e4selvyydet poistaen, ja julkaisevat uuden tarjouspyynn\u00f6n ensi tilassa, oletettavasti marraskuu 2020 aikana."
    ],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2020-10-17T11:05:08.5034465",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20201015-006062",
  "tedPublishRequestSentDate": "2020-10-15T11:04:40",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "204",
    "no_doc_ojs": "2020\/S 204-496864",
    "publication_date": "2020-10-20T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:496864-2020:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2020\/S 204-496864",
  "previousNoticeOjsNumber": "2020\/S 153-374901",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "languages": [],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": [],
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 3,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2020-056171",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "markkinaoikeus@oikeus.fi",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "totalValue": [],
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "reason": 0,
    "increaseBeforeModifications": [],
    "increaseAfterModifications": [],
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": [],
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": [],
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": [],
      "lowestOffer": [],
      "highestOffer": [],
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": [],
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "innovationConsidered": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "annexes": [],
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "dateCreated": "2020-10-15T11:04:39.4745583",
  "dateModified": "2020-10-20T07:00:11.4264236"
}