{
  "id": 56157,
  "procurementProjectId": 36195,
  "parentId": 46671,
  "noticeNumber": "2020-056157",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 300,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 36195,
    "title": "Splunk-k\u00e4ytt\u00f6oikeuksien j\u00e4lleenmyynti ja siihen liittyv\u00e4t palvelut",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "cd19be97-c3a7-4579-2ca1-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Veikkaus Oy",
        "nationalRegistrationNumber": "2765220-1",
        "nutsCodes": [
          "FI"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL1",
          "postalCode": "01009",
          "town": "Veikkaus",
          "country": "FI"
        },
        "email": "hankinnat@veikkaus.fi",
        "mainUrl": "https:\/\/www.veikkaus.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 64,
      "otherContractingAuthorityType": "Valtio-omisteinen osakeyhti\u00f6",
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1024,
      "otherMainActivity": "Rahapeli- ja vedonly\u00f6ntipalvelut",
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "72000000",
        "name": "Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehitt\u00e4minen, Internet ja tuki",
        "vocCodes": []
      },
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "descrProcurement": [
        "T\u00e4ll\u00e4 tarjouspyynn\u00f6ll\u00e4 ja tarjouspyynn\u00f6n liitteiden mukaisesti Veikkaus pyyt\u00e4\u00e4 tarjousta Splunk- nimisen yrityksen lisenssien\/k\u00e4ytt\u00f6oikeuksien j\u00e4lleenmyynnist\u00e4 sek\u00e4 siihen liittyvist\u00e4 palveluista.",
        "",
        "Veikkaus ei kilpailuta muuta kuin j\u00e4lleenmyynnin ja siihen liittyv\u00e4t palvelut. Veikkaus ei kilpailuta samassa yhteydess\u00e4 Splunk-kokonaisuuden sovellushallintapalveluita, ne tulevat kilpailutettavaksi my\u00f6hemmin erikseen katsottavassa k\u00e4ytt\u00f6palveluiden laajemmassa kilpailutuksessa.",
        "",
        "Veikkauksen olemassa olevat Splunk Cloud k\u00e4ytt\u00f6oikeudet ovat p\u00e4\u00e4ttym\u00e4ss\u00e4 19.7.2020. Tavoitteena on, ett\u00e4 Veikkauksella on ostetut, uusitut ja hallinnollisesti 'paikalleen laitetut' uudet k\u00e4ytt\u00f6oikeudet t\u00e4t\u00e4 ennen. K\u00e4ytt\u00f6oikeudet, joissa on sopimuskausi k\u00e4ynniss\u00e4, uusitaan sopimuskauden j\u00e4lkeen. ",
        "",
        "K\u00e4ytt\u00f6oikeuksien j\u00e4lleenmyyntiin liittyvi\u00e4 'Hinnoittelulomakkeella' annettuihin hintoihin sis\u00e4ltyvi\u00e4 palveluja ovat:",
        "",
        "Asiakas- ja tilauspalvelut",
        "- asiakkaan avustaminen hankinnoissa",
        "- tilausten k\u00e4sittely",
        "- ohjelmistojen k\u00e4ytt\u00f6oikeuksien, medioiden, dokumentaation ja asennusavainten toimittaminen",
        "- k\u00e4ytt\u00f6\u00f6notoissa avustaminen",
        "- laskutus",
        "",
        "Lisenssien ja k\u00e4ytt\u00f6oikeuksien kirjanpito, rekisteri ja raportointi.",
        "",
        "Tarkempi kuvaus hankinnan yhteydess\u00e4 heti ensivaiheessa uusittavista tuotteista on 'Hinnoittelulomakkeella'. Pakolliset vaatimukset palvelulle on kuvattu t\u00e4ss\u00e4 tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 4,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": [],
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2020-07-17T00:00:00",
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0,
        "optionsDays": 0,
        "optionsMonths": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 1,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContract": {
          "conclusionDate": "2020-07-17T00:00:00",
          "contractTitle": "Splunk-k\u00e4ytt\u00f6oikeuksien j\u00e4lleenmyynti ja siihen liittyv\u00e4t palvelut",
          "numberOfTenders": {
            "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
            "total": 3,
            "sme": 1,
            "electronic": 3
          },
          "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
          "contractors": [
            {
              "officialName": "Dustin Finland Oy",
              "nationalRegistrationNumber": "0935141-3",
              "nutsCodes": [
                "FI"
              ],
              "postalAddress": {
                "streetAddress": "Puolikkotie 8, 6.krs",
                "postalCode": "02230",
                "town": "Espoo",
                "country": "FI"
              },
              "telephoneNumber": "+358 442850128",
              "email": "matias.silvan@dustin.fi",
              "isSmallMediumEnterprise": false,
              "validationState": 0
            }
          ],
          "initialEstimatedValueOfContract": [],
          "finalTotalValue": {
            "type": 1,
            "value": 1665929,
            "currency": "EUR"
          },
          "likelyToBeSubcontracted": false,
          "valueOfSubcontract": [],
          "notPublicFields": {
            "communityOrigin": false,
            "nonCommunityOrigin": true,
            "countries": [],
            "awardedToTendererWithVariant": false,
            "abnormallyLowTendersExcluded": false
          }
        }
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Veikkaus Oy",
      "nationalRegistrationNumber": "2765220-1",
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "PL1",
        "postalCode": "01009",
        "town": "Veikkaus",
        "country": "FI"
      },
      "email": "hankinnat@veikkaus.fi",
      "mainUrl": "https:\/\/www.veikkaus.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "email": "hankinnat@veikkaus.fi"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Hankinnan kohteena on Splunk- nimisen yrityksen lisenssien\/k\u00e4ytt\u00f6oikeuksien j\u00e4lleenmyynti sek\u00e4 siihen liittyv\u00e4t palvelut.",
      "",
      "Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin kohdassa II.2.4 'Kuvaus hankinnasta'."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "72000000",
      "name": "Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehitt\u00e4minen, Internet ja tuki",
      "vocCodes": []
    },
    "totalValue": {
      "type": 1,
      "value": 1665929,
      "currency": "EUR"
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2020-10-17T10:00:09.0259817",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20201015-005879",
  "tedPublishRequestSentDate": "2020-10-15T09:57:45",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "204",
    "no_doc_ojs": "2020\/S 204-496865",
    "publication_date": "2020-10-20T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:496865-2020:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2020\/S 204-496865",
  "previousNoticeOjsNumber": "2020\/S 096-229828",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "languages": [],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": [],
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 3,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2020-056157",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "markkinaoikeus@oikeus.fi",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "totalValue": [],
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "reason": 0,
    "increaseBeforeModifications": [],
    "increaseAfterModifications": [],
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": [],
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": [],
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": [],
      "lowestOffer": [],
      "highestOffer": [],
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": [],
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "innovationConsidered": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "annexes": [],
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "dateCreated": "2020-10-15T09:57:45.4073934",
  "dateModified": "2020-10-20T07:00:10.1931403"
}