{
  "id": 56079,
  "procurementProjectId": 30677,
  "parentId": 38338,
  "noticeNumber": "2020-056079",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 2102,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 30677,
    "title": "Uinnin opetuksen ja valvonnan hankinta",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "4656\/2019",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "dcdef60d-4506-4ee2-2c7a-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Espoon kaupunki",
        "nationalRegistrationNumber": "0101263-6",
        "nutsCodes": [
          "FI1B1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL 640",
          "postalCode": "02070",
          "town": "ESPOON KAUPUNKI",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 981621",
        "email": "katri.kunnas@espoo.fi",
        "contactPerson": "Katri Kunnas",
        "mainUrl": "http:\/\/www.espoo.fi\/hankinnat",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 8,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": true,
    "quantityOfLots": 2,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "title": "Uinnin opetus",
      "lotNumber": "1",
      "mainCpvCode": [],
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "92600000",
          "name": "Urheilupalvelut",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Espoo"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut vastaavat peruskoulun",
        "uinninopetuksen j\u00e4rjest\u00e4misest\u00e4 Espoonlahden, Keski-Espoon ja Lepp\u00e4vaaran",
        "uimahalleissa sek\u00e4 vuoden 2022 alussa avautuvassa Matinkyl\u00e4n uimahallissa.",
        "",
        "Uinnin opetusta annetaan lukuvuosittain perusopetuksen ty\u00f6aikojen mukaan",
        "esikouluik\u00e4isist\u00e4 t\u00e4ll\u00e4 hetkell\u00e4 nelosluokkaik\u00e4isille lapsille asti. Uinnin opetusta annetaan",
        "arkip\u00e4ivisin kouluaikoina opetussuunnitelman mukaisesti.",
        "",
        "Osa-alueella valitaan yksi palveluntuottaja ja yksi palveluntuottaja varalle. Sopimus on toistaiseksi voimassa."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 8,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": [],
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2020-06-01T00:00:00",
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0,
        "optionsDays": 0,
        "optionsMonths": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 1,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContract": {
          "conclusionDate": "2020-06-01T00:00:00",
          "contractTitle": "Uinnin opetus",
          "numberOfTenders": {
            "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
            "total": 4,
            "electronic": 4
          },
          "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
          "contractors": [
            {
              "officialName": "FitPit Oy",
              "nationalRegistrationNumber": "FI27004845",
              "nutsCodes": [
                "FI1B1"
              ],
              "postalAddress": {
                "town": "Helsinki",
                "country": "FI"
              },
              "email": "laura@fitpit.fi",
              "isSmallMediumEnterprise": true,
              "validationState": 0
            }
          ],
          "initialEstimatedValueOfContract": {
            "value": 5000000,
            "currency": "EUR"
          },
          "finalTotalValue": {
            "type": 1,
            "value": 5000000,
            "currency": "EUR"
          },
          "likelyToBeSubcontracted": false,
          "valueOfSubcontract": [],
          "notPublicFields": {
            "communityOrigin": false,
            "nonCommunityOrigin": true,
            "countries": [],
            "awardedToTendererWithVariant": false,
            "abnormallyLowTendersExcluded": false
          }
        }
      },
      "validationState": 0
    },
    {
      "title": "Uinnin valvonta",
      "lotNumber": "2",
      "mainCpvCode": [],
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "92600000",
          "name": "Urheilupalvelut",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Espoo"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut vastaavat uinninvalvontapalvelun",
        "hankkimisesta ja j\u00e4rjest\u00e4misest\u00e4 Lepp\u00e4vaaran uimahallissa ja maauimalassa, Olarin",
        "uimahallissa sek\u00e4 Espoonlahden uimahallissa. Olarin uimahallin toiminta jatkuu",
        "vuoden 2022 alkupuolelle kunnes Matinkyl\u00e4n uimahalli avataan. Espoonlahden",
        "uimahallin peruskorjaus saattaa ajoittua vuosiin 2022-2023.",
        "",
        "Palveluntuottajan tulee toteuttaa voimassaolevan lains\u00e4\u00e4d\u00e4nn\u00f6n mukaisesti hallien",
        "kaikkien altaiden uinninvalvonta.",
        "",
        "Osa-alueella valitaan yksi palveluntuottaja ja yksi palveluntuottaja varalle. Sopimus",
        "on toistaiseksi voimassa."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 8,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": [],
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2020-06-01T00:00:00",
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0,
        "optionsDays": 0,
        "optionsMonths": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 1,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContract": {
          "conclusionDate": "2020-06-01T00:00:00",
          "contractTitle": "Uinnin valvonta",
          "numberOfTenders": {
            "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
            "total": 4,
            "electronic": 4
          },
          "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
          "contractors": [
            {
              "officialName": "TG Klubben Oy",
              "nationalRegistrationNumber": "2208680-2",
              "nutsCodes": [
                "FI1C2"
              ],
              "postalAddress": {
                "streetAddress": "Linnankatu 4",
                "postalCode": "13100",
                "town": "H\u00e4meenlinna",
                "country": "FI"
              },
              "email": "aki@tgklubben.fi",
              "isSmallMediumEnterprise": true,
              "validationState": 0
            }
          ],
          "initialEstimatedValueOfContract": {
            "value": 5000000,
            "currency": "EUR"
          },
          "finalTotalValue": {
            "type": 1,
            "value": 5000000,
            "currency": "EUR"
          },
          "likelyToBeSubcontracted": false,
          "valueOfSubcontract": [],
          "notPublicFields": {
            "communityOrigin": false,
            "nonCommunityOrigin": true,
            "countries": [],
            "awardedToTendererWithVariant": false,
            "abnormallyLowTendersExcluded": false
          }
        }
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Espoon kaupunki",
      "nationalRegistrationNumber": "0101263-6",
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "PL 640",
        "postalCode": "02070",
        "town": "ESPOON KAUPUNKI",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 981621",
      "email": "katri.kunnas@espoo.fi",
      "contactPerson": "Katri Kunnas",
      "mainUrl": "http:\/\/www.espoo.fi\/hankinnat",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Katri Kunnas",
    "email": "katri.kunnas@espoo.fi",
    "phone": "+358 981621"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Espoon kaupunki (my\u00f6hemmin my\u00f6s Tilaaja) pyyt\u00e4\u00e4 tarjousta uinnin opetuksen ja",
      "valvonnan hankinnasta espoolaisiin uimahalleihin.",
      "",
      "Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen ja tarjouksen voi j\u00e4tt\u00e4\u00e4 joko yhdelle tai molemmille osa-alueille.",
      "",
      "Tarkempi kuvaus palvelusta on tarjouspyynn\u00f6n liitteell\u00e4 1. \"Hankinnan kohteen",
      "kuvaus\".",
      ""
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "92600000",
      "name": "Urheilupalvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "totalValue": {
      "type": 1,
      "value": 5000000,
      "currency": "EUR"
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2020-10-16T11:00:05.2082547",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20201014-006029",
  "tedPublishRequestSentDate": "2020-10-14T10:57:17",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "203",
    "no_doc_ojs": "2020\/S 203-494521",
    "publication_date": "2020-10-19T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:494521-2020:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": [
        {
          "name": "R614",
          "valid": false,
          "severity": "WARNING",
          "message": "AWARD_CONTRACT[1][.\/\/NB_TENDERS_RECEIVED_SME=0, .\/\/SME]: S5-02-02: Number of tenders received from SMEs: should not be zero when a contractor (or all in a group) is an SME (S5-02-03)."
        },
        {
          "name": "R614",
          "valid": false,
          "severity": "WARNING",
          "message": "AWARD_CONTRACT[2][.\/\/NB_TENDERS_RECEIVED_SME=0, .\/\/SME]: S5-02-02: Number of tenders received from SMEs: should not be zero when a contractor (or all in a group) is an SME (S5-02-03)."
        }
      ]
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2020\/S 203-494521",
  "previousNoticeOjsNumber": "2020\/S 028-065408",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "languages": [],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": [],
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 3,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2020-056079",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "markkinaoikeus@oikeus.fi",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "totalValue": [],
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "reason": 0,
    "increaseBeforeModifications": [],
    "increaseAfterModifications": [],
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": [],
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": [],
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": [],
      "lowestOffer": [],
      "highestOffer": [],
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": [],
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "innovationConsidered": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "annexes": [],
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "dateCreated": "2020-10-14T10:57:16.5755699",
  "dateModified": "2020-10-19T07:00:12.2461427"
}