{
  "id": 56069,
  "procurementProjectId": 36611,
  "parentId": 47315,
  "noticeNumber": "2020-056069",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 300,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 36611,
    "title": "Et\u00e4palveluihin k\u00e4ytett\u00e4v\u00e4 videoneuvottelupalvelu",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "3b5951a7-ff96-4260-2c88-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos",
        "nationalRegistrationNumber": "0201256-6",
        "nutsCodes": [
          "FI1B1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Pakkalantie 30",
          "postalCode": "01530",
          "town": "Vantaa",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 93102700",
        "email": "palvelukeskus.hankinnnat@hel.fi",
        "contactPerson": "Hankinnat ja kilpailuttaminen",
        "mainUrl": "https:\/\/www.hel.fi\/palvelukeskus\/fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 8,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "72416000",
        "name": "Sovelluspalveluntarjoajat",
        "vocCodes": []
      },
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Et\u00e4palvelu \u2013palvelukokonaisuus ",
        "",
        "Et\u00e4palvelu \u2013palvelukokonaisuus on kehitetty Palvelukeskus Helsingin Puhelin- ja hyvinvointipalvelut \u2013yksik\u00f6n Hoivapalveluiden toimesta. ",
        "Palvelun keskeisen\u00e4 tavoitteena on kuva- ja puheyhteyden avulla teht\u00e4vien sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden hoitosuunnitelmien mukaisten et\u00e4hoitok\u00e4yntien kautta",
        "mahdollistaa tukea tarvitsevan vajaakuntoisen tai kuntoutuvan asiakkaan kotona asuminen. ",
        "Palvelussa korostuu suunnitelmallisuus, vuorovaikutteinen hoitoty\u00f6 ja asiakkaan yksityisyyden kunnioitus.",
        "",
        "Et\u00e4hoitaja \u2013palveluissa asiakkaiden kotiin avataan mobiilitietoliikenneyhteys ja asennetaan videoneuvotteluun vaadittava laitteisto, jonka avulla Tilaajan ",
        "hoitohenkil\u00f6kunta voi olla yhteydess\u00e4 asiakkaaseen ja suorittaa sek\u00e4 yll\u00e4mainittuja hoitosuunnitelman mukaisia s\u00e4\u00e4nn\u00f6llisi\u00e4 et\u00e4hoitok\u00e4yntej\u00e4, ett\u00e4 h\u00e4lytysluonteisia ennalta m\u00e4\u00e4rittelem\u00e4tt\u00f6mi\u00e4 hoitok\u00e4yntej\u00e4. ",
        "",
        "My\u00f6s Asiakas voi siis laitteistonsa avulla tehd\u00e4 h\u00e4lytyksen Tilaajan hoivapalveluihin. Et\u00e4hoitaja \u2013palvelun piiriin kuuluva asiakas voi et\u00e4laitteistonsa kautta my\u00f6s edist\u00e4\u00e4 kuntoutumistaan et\u00e4fysioterapeutin ja palveluun liitett\u00e4v\u00e4n kuntoutusohjelman avulla tai osallistua erilaisiin Helsingin kaupungin j\u00e4rjest\u00e4miin ryhm\u00e4luontoisiin tapahtumiin."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 4,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": [],
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": true,
        "optionsDescription": [
          "Palvelukeskus Helsinki varaa oikeuden hankkia, toiminnan mahdollisesti",
          "laajentuessa sek\u00e4 toiminnallisten tarpeiden muuttuessa my\u00f6s muita t\u00e4ss\u00e4",
          "hankinnassa m\u00e4\u00e4riteltyyn palveluun liittyvi\u00e4\/liitett\u00e4vi\u00e4 tarvikkeita ja j\u00e4rjestelmi\u00e4."
        ],
        "optionType": 0,
        "optionsDays": 0,
        "optionsMonths": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 2,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 2,
          "originalNoticeSentVia": 0,
          "originalEsender": {
            "tedNoDocExt": "2020-006808"
          },
          "originalNoticeSentDate": "2020-10-14T10:32:03.4220857"
        },
        "awardedContract": {
          "numberOfTenders": {
            "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
            "total": 0
          },
          "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
          "contractors": [],
          "initialEstimatedValueOfContract": [],
          "finalTotalValue": {
            "type": 0
          },
          "likelyToBeSubcontracted": false,
          "valueOfSubcontract": [],
          "notPublicFields": {
            "communityOrigin": false,
            "nonCommunityOrigin": false,
            "awardedToTendererWithVariant": false,
            "abnormallyLowTendersExcluded": false
          }
        }
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos",
      "nationalRegistrationNumber": "0201256-6",
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Pakkalantie 30",
        "postalCode": "01530",
        "town": "Vantaa",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 93102700",
      "email": "palvelukeskus.hankinnnat@hel.fi",
      "contactPerson": "Hankinnat ja kilpailuttaminen",
      "mainUrl": "https:\/\/www.hel.fi\/palvelukeskus\/fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Hankinnat ja kilpailuttaminen",
    "email": "palvelukeskus.hankinnnat@hel.fi",
    "phone": "+358 93102700"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos (j\u00e4ljemp\u00e4n\u00e4 Palvelukeskus Helsinki ja\/tai Tilaaja) pyyt\u00e4\u00e4 Teilt\u00e4 tarjousta et\u00e4palveluihin k\u00e4ytett\u00e4v\u00e4st\u00e4 videoneuvottelupalvelusta."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "72416000",
      "name": "Sovelluspalveluntarjoajat",
      "vocCodes": []
    },
    "totalValue": {
      "type": 1,
      "currency": "EUR"
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [
      "Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta p\u00e4\u00e4tti keskeytt\u00e4\u00e4",
      "et\u00e4palveluihin k\u00e4ytett\u00e4v\u00e4n videoneuvottelupalvelun hankinnan sek\u00e4 kehotti palvelukeskusliikelaitosta",
      "kilpailuttamaan hankinnan uudelleen.",
      "",
      "Tarjousten vertailun yhteydess\u00e4 hankintayksikk\u00f6 havaitsi, ett\u00e4 tarjoajat",
      "ovat tulkinneet tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 olleita ehtoja eri tavoin hankintayksik\u00f6n",
      "antamien erilaisten k\u00e4ytt\u00f6tapauksien osalta. Tarjoajat ovat tulkinneet",
      "palvelukuvausta joko yleisin\u00e4 esimerkkitapauksina tai tarjouspyynn\u00f6n",
      "minimivaatimuksina. T\u00e4m\u00e4 on johtanut tarjousten vertailun",
      "kannalta v\u00e4\u00e4ristyneeseen lopputulokseen. Tarjouspyynt\u00f6 on n\u00e4in ollen",
      "osoittautunut tulkinnanvaraiseksi. Sen perusteella on ollut mahdotonta",
      "suorittaa tasapuolista ja syrjim\u00e4t\u00f6nt\u00e4 tarjousten vertailua.",
      "",
      "Uusi hankintaa koskeva tarjouspyynt\u00f6 pyrit\u00e4\u00e4n julkaisemaan mahdollisimman pian."
    ],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2020-10-16T10:35:03.6650568",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20201014-005974",
  "tedPublishRequestSentDate": "2020-10-14T10:32:05",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "203",
    "no_doc_ojs": "2020\/S 203-494018",
    "publication_date": "2020-10-19T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:494018-2020:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2020\/S 203-494018",
  "previousNoticeOjsNumber": "2020\/S 101-244375",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "languages": [],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": [],
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 3,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2020-056069",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "markkinaoikeus@oikeus.fi",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [
      "Esitet\u00e4\u00e4n hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6ksen muutoksenhakuliitteess\u00e4."
    ],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "totalValue": [],
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "reason": 0,
    "increaseBeforeModifications": [],
    "increaseAfterModifications": [],
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": [],
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": [],
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": [],
      "lowestOffer": [],
      "highestOffer": [],
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": [],
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "innovationConsidered": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "annexes": [],
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "dateCreated": "2020-10-14T10:32:04.6224453",
  "dateModified": "2020-10-19T07:00:11.18998"
}