{
  "id": 56041,
  "procurementProjectId": 41364,
  "parentId": 54762,
  "noticeNumber": "2020-056041",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 300,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 41364,
    "title": "KESKEYTYSILMOITUS Jokilaakson koulun moduulirakenteinen koulurakennus",
    "contractType": 4,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "165fa18e-e007-40bd-2cd7-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Porvoon kaupunki",
        "nationalRegistrationNumber": "1061512-1",
        "nutsCodes": [
          "FI1B1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Raatihuoneenkatu 9",
          "postalCode": "06100",
          "town": "Porvoo",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 407522998",
        "email": "tarja.juvonen@porvoo.fi",
        "contactPerson": "Tarja Juvonen",
        "mainUrl": "http:\/\/www.porvoo.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 64,
      "otherContractingAuthorityType": "Kunta",
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "45000000",
        "name": "Rakennusty\u00f6t",
        "vocCodes": []
      },
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "44211100",
          "name": "Modulaariset ja siirrett\u00e4v\u00e4t rakennukset",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Porvoo"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Kts. hankintailmoituksen liitteet."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 5,
        "qualityCriteria": [
          {
            "criterion": "Kaupunkikuvalliset tekij\u00e4t",
            "weighting": "10"
          },
          {
            "criterion": "Toiminnallisuus",
            "weighting": "15"
          },
          {
            "criterion": "Energiatehokkuus",
            "weighting": "10"
          },
          {
            "criterion": "K\u00e4ytt\u00e4jien n\u00e4kemys",
            "weighting": "15"
          }
        ],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {
          "weighting": "50"
        },
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0,
        "optionsDays": 0,
        "optionsMonths": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 2,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 2,
          "originalNoticeSentVia": 0,
          "originalEsender": {
            "tedNoDocExt": "2020-054762"
          },
          "originalNoticeSentDate": "2020-10-14T07:50:12.7685061"
        },
        "awardedContract": {
          "numberOfTenders": {
            "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
            "total": 0
          },
          "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
          "contractors": [],
          "initialEstimatedValueOfContract": [],
          "finalTotalValue": {
            "type": 0
          },
          "likelyToBeSubcontracted": false,
          "valueOfSubcontract": [],
          "notPublicFields": {
            "communityOrigin": false,
            "nonCommunityOrigin": false,
            "awardedToTendererWithVariant": false,
            "abnormallyLowTendersExcluded": false
          }
        }
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Porvoon kaupunki",
      "nationalRegistrationNumber": "1061512-1",
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Raatihuoneenkatu 9",
        "postalCode": "06100",
        "town": "Porvoo",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 407522998",
      "email": "tarja.juvonen@porvoo.fi",
      "contactPerson": "Tarja Juvonen",
      "mainUrl": "http:\/\/www.porvoo.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Tarja Juvonen",
    "email": "tarja.juvonen@porvoo.fi",
    "phone": "+358 407522998"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Hankinnan kohteena on tilaelementtirakenteinen siirtokelpoinen alakoulu osoitteeseen Savim\u00e4entie 6, 06530 Kerkkoo. Toimittaja suunnittelee ja toimittaa tilat Tilaajan vaatimusten mukaisesti. ",
      "",
      "Kohteen laajuus on noin 1 300 kem2. Alustava tilaohjelma on hankintailmoituksen liitteen\u00e4 14. Kohteen piha- ja liikennesuunnittelusta vastaa Tilaaja.",
      "",
      "Hankinta toteutetaan KVR-urakkamuodon periaatteita noudattaen. Tilaelementtitoimittaja toimii hankkeen p\u00e4\u00e4toteuttajana ja vastaa hankkeen suunnittelusta ml. perustusten suunnittelu. Tilaaja on teett\u00e4nyt kohteessa maaper\u00e4tutkimukset ja perustamistapalausunnon.",
      "",
      "Toimitukseen sis\u00e4ltyv\u00e4t kiintokalusteet ja -varusteet hankintailmoituksen liiteaineiston mukaisessa laajuudessa.",
      "",
      "Tilaaja vuokraa kohteen 10 vuodeksi. Hankintaan sis\u00e4ltyy lis\u00e4ksi optio vuokrakauden pident\u00e4misest\u00e4 viidell\u00e4 (5) vuodella. Tilaaja tekee p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen option k\u00e4yt\u00f6st\u00e4 viimeist\u00e4\u00e4 12 kk ennen varsinaisen vuokrakauden p\u00e4\u00e4ttymist\u00e4."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "45000000",
      "name": "Rakennusty\u00f6t",
      "vocCodes": []
    },
    "totalValue": {
      "type": 1,
      "currency": "EUR"
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [
      "Tilaaja on p\u00e4\u00e4tynyt keskeytt\u00e4m\u00e4\u00e4n hankinnan (Porvoon kaupunginhallituksen p\u00e4\u00e4t\u00f6s 12.10.2020):",
      "",
      "\"Tilaajalle on tarjousaikana esitetty kysymyksi\u00e4, joiden perusteella hankkeen taloudellista toteutusmallia on tarpeen t\u00e4sment\u00e4\u00e4. N\u00e4in toimien varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu sek\u00e4 yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten saaminen.",
      "",
      "T\u00e4m\u00e4nhetkisess\u00e4 tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 on edellytetty hankinnan toteuttamista pitk\u00e4aikaisella vuokralla. Vuokrasuhteen laatuun ja osapuoliin ei ole otettu tarkemmin kantaa. Oikeusk\u00e4yt\u00e4nt\u00f6 sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 esimerkkej\u00e4 tilanteista, joissa erilaisten leasingvuokrausmallien hyv\u00e4ksytt\u00e4vyys ei ole ilmennyt suoraan tarjouspyynn\u00f6st\u00e4. Leasingvuokraukseen perustuvien tarjousten vertailukelpoisuus ja yhteismitallisuus on lopulta saattanut j\u00e4\u00e4d\u00e4 tulkinnanvaraiseksi, ja tarjouspyynn\u00f6n ilmaisut ovat altistaneet oikeudellisille ep\u00e4selvyyksille tarjousten tarjouspyynn\u00f6n mukaisuutta arvioitaessa.",
      "",
      "Kaupungin tarkoituksena on toteuttaa hankinta uudella kilpailutuksella, jossa rahoitusmalliksi m\u00e4\u00e4ritet\u00e4\u00e4n leasing ja rahoittajaksi kuntien omistama Kuntarahoitus Oyj. Leasingmallin valitsemista puoltavat my\u00f6s taloudelliset perusteet.",
      "",
      "Vaikka kyse on ensi sijassa tarjousten laskentaan ja esitt\u00e4mistapaan liittyv\u00e4st\u00e4 teknisest\u00e4 muutoksesta, edellytt\u00e4\u00e4 vastaavanlainen t\u00e4smennys korjausilmoituksen sijasta kokonaan uuden hankintailmoituksen julkaisemista.\"",
      "--------",
      "Uusi hankintailmoitus julkaistaan vko 43 aikana.",
      "",
      "Tilaaja ei vastaa esitettyihin kysymyksiin t\u00e4ss\u00e4 vaiheessa vaan pyyt\u00e4\u00e4 tarjoajia esitt\u00e4m\u00e4\u00e4n kysymykset uudelleen, silt\u00e4 osin kuin ne viel\u00e4 ovat ajankohtaisia, uuden hankintamenettelyn yhteydess\u00e4."
    ],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2020-10-16T07:55:02.7445271",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20201014-005323",
  "tedPublishRequestSentDate": "2020-10-14T07:50:14",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "203",
    "no_doc_ojs": "2020\/S 203-492420",
    "publication_date": "2020-10-19T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:492420-2020:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2020\/S 203-492420",
  "previousNoticeOjsNumber": "2020\/S 190-457752",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "languages": [],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": [],
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 3,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2020-056041",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "markkinaoikeus@oikeus.fi",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "totalValue": [],
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "reason": 0,
    "increaseBeforeModifications": [],
    "increaseAfterModifications": [],
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": [],
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": [],
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": [],
      "lowestOffer": [],
      "highestOffer": [],
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": [],
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "innovationConsidered": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "annexes": [],
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "dateCreated": "2020-10-14T07:50:13.6599414",
  "dateModified": "2020-10-19T07:00:06.9675052"
}