{
  "id": 56029,
  "procurementProjectId": 25208,
  "parentId": 43272,
  "noticeNumber": "2020-056029",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 300,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 25208,
    "title": "Lahden kaupungin toimistotarvikkeet 2020-2022 (2024)",
    "contractType": 1,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": true,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [
      {
        "officialName": "KOKO Lahti Oy",
        "nationalRegistrationNumber": "1538807-9",
        "nutsCodes": [
          "FI1C3"
        ],
        "postalAddress": {
          "town": "LAHTI",
          "country": "FI"
        },
        "email": "saara.hayrinen@kokolahti.fi",
        "mainUrl": "https:\/\/www.kokolahti.fi\/",
        "validationState": 0
      },
      {
        "officialName": "Lahti Energia Oy",
        "nationalRegistrationNumber": "0804847-1",
        "nutsCodes": [
          "FI1C3"
        ],
        "postalAddress": {
          "town": "LAHTI",
          "country": "FI"
        },
        "email": "asiakaspalvelu@lahtienergia.fi",
        "mainUrl": "https:\/\/www.lahtienergia.fi",
        "validationState": 0
      },
      {
        "officialName": "P\u00e4ij\u00e4t-H\u00e4meen Laitoshuoltopalvelut Oy",
        "nationalRegistrationNumber": "2828893-1",
        "nutsCodes": [
          "FI1C3"
        ],
        "postalAddress": {
          "town": "LAHTI",
          "country": "FI"
        },
        "email": "phpalvelut@phpalvelut.fi",
        "mainUrl": "https:\/\/www.phpalvelut.fi\/",
        "validationState": 0
      }
    ],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "a623987f-5dbf-48a1-2c82-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Lahden kaupunki",
        "nationalRegistrationNumber": "0149669-3",
        "nutsCodes": [
          "FI1C3"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL 202",
          "postalCode": "15101",
          "town": "Lahti",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+385 505594039",
        "email": "kaisa.veltheim@lahti.fi",
        "contactPerson": "Kaisa Veltheim",
        "mainUrl": "http:\/\/www.lahti.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 4,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "30192000",
        "name": "Toimistotarvikkeet",
        "vocCodes": []
      },
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "30197000",
          "name": "Pienet toimistotarvikkeet",
          "vocCodes": []
        },
        {
          "code": "30192000",
          "name": "Toimistotarvikkeet",
          "vocCodes": []
        },
        {
          "code": "30000000",
          "name": "Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita",
          "vocCodes": []
        },
        {
          "code": "60000000",
          "name": "Kuljetuspalvelut (j\u00e4tteen kuljetusta lukuun ottamatta)",
          "vocCodes": [
            {
              "code": "UB05",
              "name": "Toimistotarvikkeiden"
            }
          ]
        },
        {
          "code": "63100000",
          "name": "Rahdink\u00e4sittely- ja -varastointipalvelut",
          "vocCodes": [
            {
              "code": "UB05",
              "name": "Toimistotarvikkeiden"
            }
          ]
        }
      ],
      "nutsCodes": [
        "FI1C3"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Hankinnan kohteena ovat Lahden kaupungin ja muiden mukana olevien yhteis\u00f6jen toimistotarvikkeet, kopio- ja tulostuspaperit sek\u00e4 v\u00e4rikasetit. T\u00e4m\u00e4n tarjouskilpailun perusteella muodostetaan yhden toimittajan puitej\u00e4rjestely. Hankinnan arvo on noin 60 000 - 90 000 euroa\/vuosi (alv 0 %). ",
        "",
        "Lahden kaupungilla on sopimus kopio- ja tulostuspaperien hankinnasta ja se p\u00e4\u00e4ttyy 31.1.2022. T\u00e4h\u00e4n kilpailutukseen sis\u00e4ltyy optiona Lahden kaupungin osalta my\u00f6s kopio- ja tulostuspaperien hankinta 1.2.2022 alkaen.",
        "",
        "",
        "",
        "",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 5,
        "qualityCriteria": [
          {
            "criterion": "Lahden kaupungin ja muiden mukana olevien yhteis\u00f6jen sopimustuotteet on tilausj\u00e4rjestelm\u00e4ss\u00e4 mahdollista rajata omaksi ryhm\u00e4kseen.",
            "weighting": "10"
          },
          {
            "criterion": "Ymp\u00e4rist\u00f6yst\u00e4v\u00e4lliset tuotteet on selke\u00e4sti merkitty, joko Punchoutissa, Markeplacen tuoteluettelossa tai toimittajan omassa verkkokaupassa.",
            "weighting": "10"
          },
          {
            "criterion": "Pikatoimitusaikataulu (lis\u00e4maksuton), kun tilaus on tehty ty\u00f6p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 klo 12.00 menness\u00e4.",
            "weighting": "10"
          },
          {
            "criterion": "Toimittaja seuraa sek\u00e4 tuotteidensa ett\u00e4 kuljetustensa p\u00e4\u00e4st\u00f6j\u00e4 ja raportoi niist\u00e4. Vuosittain toimitetaan ymp\u00e4rist\u00f6raportti ja hiilidioksidip\u00e4\u00e4st\u00f6raportti sek\u00e4 tuotteiden ett\u00e4 kuljetusten osalta.",
            "weighting": "10"
          },
          {
            "criterion": "Kuljettajilla on taloudellisen ajon koulutus suoritettuna.",
            "weighting": "5"
          },
          {
            "criterion": "Toimittajalla on k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 toimistotarvikkeiden kierr\u00e4tysj\u00e4rjestelm\u00e4.",
            "weighting": "5"
          }
        ],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {
          "weighting": "50"
        },
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2020-05-28T00:00:00",
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": true,
        "optionsDescription": [
          "Sopimusta on mahdollista jatkaa enint\u00e4\u00e4n kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella."
        ],
        "optionType": 0,
        "optionsDays": 0,
        "optionsMonths": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 1,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContract": {
          "conclusionDate": "2020-05-28T00:00:00",
          "contractTitle": "Lahden kaupungin toimistotarvikkeet 2020-2022 (2024)",
          "numberOfTenders": {
            "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
            "total": 3,
            "sme": 1,
            "electronic": 3
          },
          "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
          "contractors": [
            {
              "officialName": "Lyreco Finland Oy",
              "nationalRegistrationNumber": "1870837-3",
              "nutsCodes": [
                "FI1B1"
              ],
              "postalAddress": {
                "town": "HELSINKI",
                "country": "FI"
              },
              "isSmallMediumEnterprise": false,
              "validationState": 0
            }
          ],
          "initialEstimatedValueOfContract": [],
          "finalTotalValue": {
            "type": 2,
            "minValue": 26683,
            "maxValue": 35978,
            "currency": "EUR"
          },
          "likelyToBeSubcontracted": false,
          "valueOfSubcontract": [],
          "notPublicFields": {
            "communityOrigin": false,
            "nonCommunityOrigin": true,
            "countries": [],
            "awardedToTendererWithVariant": false,
            "abnormallyLowTendersExcluded": false
          }
        }
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Lahden kaupunki",
      "nationalRegistrationNumber": "0149669-3",
      "nutsCodes": [
        "FI1C3"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "PL 202",
        "postalCode": "15101",
        "town": "Lahti",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+385 505594039",
      "email": "kaisa.veltheim@lahti.fi",
      "contactPerson": "Kaisa Veltheim",
      "mainUrl": "http:\/\/www.lahti.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Kaisa Veltheim",
    "email": "kaisa.veltheim@lahti.fi",
    "phone": "+385 505594039"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Hankinnan kohteena ovat Lahden kaupungin ja mukana olevien muiden yhteis\u00f6jen toimistotarvikkeet asiakkaalle toimitettuna."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "30192000",
      "name": "Toimistotarvikkeet",
      "vocCodes": []
    },
    "totalValue": {
      "type": 2,
      "minValue": 26683,
      "maxValue": 35978,
      "currency": "EUR"
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2020-10-16T06:55:10.2013767",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20201014-005174",
  "tedPublishRequestSentDate": "2020-10-14T06:50:52",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "203",
    "no_doc_ojs": "2020\/S 203-493019",
    "publication_date": "2020-10-19T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:493019-2020:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2020\/S 203-493019",
  "previousNoticeOjsNumber": "2020\/S 068-161271",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": true,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "languages": [],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": [],
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 3,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2020-056029",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "markkinaoikeus@oikeus.fi",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "totalValue": [],
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "reason": 0,
    "increaseBeforeModifications": [],
    "increaseAfterModifications": [],
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": [],
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": [],
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": [],
      "lowestOffer": [],
      "highestOffer": [],
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": [],
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "innovationConsidered": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "annexes": [],
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "dateCreated": "2020-10-14T06:50:51.7646769",
  "dateModified": "2020-10-19T07:00:05.4145207"
}